Akvaporin

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Line 1: Line 1:
-
Akvaporini so proteini v celični membrani, ki regulirajo pretok vode. Torej so nekakšen vodovodni sistem za celice.
+
Akvaporini so proteini v celični membrani, ki regulirajo pretok vode. Torej so nekakšen vodovodni sistem za celice. Akvaporini pripadajo večji družini, imenovani MIP, ki tvorijo pore v membranah bioloških celic. Genetske napake, povezane z akvaporinskimi geni so povezane s številnimi boleznimi.  
-
Akvaporini pripadajo večji družini, imenovani MIP, ki tvorijo pore v membranah bioloških celic. Genetske napake, povezane z akvaporinskimi geni so povezane s številnimi boleznimi. Za odkritje akvaporinov je leta 2003 Peter Agre dobil Nobelovo nagrado.
+
-
'''Struktura akvaporina:'''
+
'''Struktura akvaporina:'''  
http://img.medscape.com/article/706/193/706193-fig3.jpg
http://img.medscape.com/article/706/193/706193-fig3.jpg
-
=== '''Funkcija''' ===
+
-
Agre je izjavil, da voda v celici ni na miru, ampak se organizirano premika v in iz nje. Ta proces se poveča pri tkivih, ki imajo akvaporine ali vodne kanale.
+
=== '''Funkcija''' ===
-
Akvaporini selektivno prepuščajo vodne molekule v in iz celice, preprečujejo pa prehod ionov  in drugih topljencev. Znani tudi kot vodni kanali, so akvaporini  integralni proteini v membranskih porah. Nekateri izmed akvaporinov, imenovani akvagliceroporini prepuščajo skozi membrano tudi nenabite molekule kot so glicerol in CO2, amoniak ter sečnino (odvisno od velikosti pore). Toda nikoli pa ne prepuščajo nabitih molekul, kot so protoni (imajo selektivni filter).
+
-
Torej prisotnost vodnih kanalov poveča membransko prepustnost za vodo. Vsebujejo jih tako bakterije, kot tudi bakterije ter mnogi drugi organizmi kot so rastline, pri katerih so bistveni za transport vode.
+
 +
 +
Agre je izjavil, da voda v celici ni na miru, ampak se organizirano premika v in iz nje. Ta proces se poveča pri tkivih, ki imajo akvaporine. Akvaporini selektivno prepuščajo vodne molekule v in iz celice, preprečujejo pa prehod ionov in drugih topljencev. Znani tudi kot vodni kanali, so akvaporini integralni proteini v membranskih porah. Nekateri izmed akvaporinov, imenovani akvagliceroporini prepuščajo skozi membrano tudi nenabite molekule kot so glicerol in CO2... Toda nikoli pa ne prepuščajo nabitih molekul, kot so protoni (imajo selektivni filter). Torej prisotnost vodnih kanalov poveča membransko prepustnost za vodo. Vsebujejo jih tako bakterije ter mnogi drugi organizmi kot so rastline, pri katerih so bistveni za transport vode.
-
=== '''Odkritje''' ===
 
 +
=== '''Odkritje ''' ===
-
V večini celic se voda premika v ter iz celice s pomočjo osmoze. Toda zaradi zelo velike prepustnosti vode nekaterih epitelnih celic, so znanstveniki ugotovili, da morajo v membrani obstajati še dodatni mehanizmi za prenos vode. Tako je leta 1992 Peter Agre naznanil odkritje prvega akvaporina, imenovanega akvaporin-1.
+
Zaradi zelo velike prepustnosti vode nekaterih epitelnih celic, so znanstveniki ugotovili, da morajo v membrani obstajati še dodatni mehanizmi za prenos vode. Tako je leta 1992 Peter Agre naznanil odkritje prvega akvaporina. Kasneje so z računalniško simulacijo lahko analizirali, kako lahko voda potuje skozi membrano brez prehoda kakršnihkoli majhnih topljencev.
-
Kasneje so z računalniško simulacijo lahko analizirali, kako lahko voda potuje skozi membrano brez prehoda kakršnihkoli majhnih topljencev.
+
-
 
+
'''Odkritelj - Peter Agre:'''  
-
'''Odkritelj - Peter Agre:'''
+
-
 
+
http://malaria.jhsph.edu/bin/z/d/peter_agre2.jpg
http://malaria.jhsph.edu/bin/z/d/peter_agre2.jpg
Line 29: Line 26:
=== '''Struktura''' ===
=== '''Struktura''' ===
 +
Akvaporini so sestavljeni iz šestih transmembranskih α-vijačnic z aminskim in karboksilnim koncem - nahajajo se na površini membrane. Vsebujejo pa tudi pet zank, ki se nahajajo znotraj vijačnic. Akvaporini tvorijo v celični membrani tetramere, s tem da se vsak monomer obnaša kot vodni kanal. Različni akvaporini se razlikujejo po peptidnih zaporedjih, kar pomeni, da se velikosti por razlikujejo. Različna velikost por vpliva na to, kakšne molekule lahko prehajajo skozi pore.
-
Akvaporini so sestavljeni iz šestih transmembranskih α-vijačnic z aminskim in karboksilnim koncem - nahajajo se na površini membrane. Vsebujejo pa tudi pet zank, ki se nahajajo znotraj vijačnic.
+
'''2-D struktura akvaporina:'''  
-
Akvaporini tvorijo v celični membrani tetramere, s tem da se vsak monomer  obnaša kot vodni kanal. Različni akvaporini se razlikujejo po peptidnih zaporedjih, kar pomeni, da se velikosti por razlikujejo. Različna velikost por vpliva na to, kakšne molekule lahko prehajajo skozi pore, s tem da skozi majhne pore lahko prehajajo samo majhne molekule, kot je voda.
+
-
 
+
-
''' 2-D struktura akvaporina:'''
+
http://img2.tfd.com/wiki/a/a3/AQP1.png
http://img2.tfd.com/wiki/a/a3/AQP1.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/be/AQP-channel.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/be/AQP-channel.png
-
 
-
 
-
=== '''Akvaporini in bolezni''' ===
 
-
 
-
 
-
Agre je izjavil, da bi lahko s pomočjo akvaporinov rešili medicinske probleme, kot so zastajanje tekočin pri boleznih srca ter edem možganov po kapi.
 
-
 
-
 
=== '''Prehajanje molekul vode skozi vodne kanale''' ===
=== '''Prehajanje molekul vode skozi vodne kanale''' ===
-
 
+
-
 
+
'''animacija:'''
-
animacija:  
+
http://www.youtube.com/watch?v=XxadMJ9zqpA&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=XxadMJ9zqpA&NR=1
Line 56: Line 42:
== '''Viri''' ==
== '''Viri''' ==
 +
http://en.wikipedia.org/wiki/Aquaporin
http://en.wikipedia.org/wiki/Aquaporin

Revision as of 22:10, 3 January 2010

Akvaporini so proteini v celični membrani, ki regulirajo pretok vode. Torej so nekakšen vodovodni sistem za celice. Akvaporini pripadajo večji družini, imenovani MIP, ki tvorijo pore v membranah bioloških celic. Genetske napake, povezane z akvaporinskimi geni so povezane s številnimi boleznimi.

Struktura akvaporina:

http://img.medscape.com/article/706/193/706193-fig3.jpgContents

Funkcija

Agre je izjavil, da voda v celici ni na miru, ampak se organizirano premika v in iz nje. Ta proces se poveča pri tkivih, ki imajo akvaporine. Akvaporini selektivno prepuščajo vodne molekule v in iz celice, preprečujejo pa prehod ionov in drugih topljencev. Znani tudi kot vodni kanali, so akvaporini integralni proteini v membranskih porah. Nekateri izmed akvaporinov, imenovani akvagliceroporini prepuščajo skozi membrano tudi nenabite molekule kot so glicerol in CO2... Toda nikoli pa ne prepuščajo nabitih molekul, kot so protoni (imajo selektivni filter). Torej prisotnost vodnih kanalov poveča membransko prepustnost za vodo. Vsebujejo jih tako bakterije ter mnogi drugi organizmi kot so rastline, pri katerih so bistveni za transport vode.


Odkritje

Zaradi zelo velike prepustnosti vode nekaterih epitelnih celic, so znanstveniki ugotovili, da morajo v membrani obstajati še dodatni mehanizmi za prenos vode. Tako je leta 1992 Peter Agre naznanil odkritje prvega akvaporina. Kasneje so z računalniško simulacijo lahko analizirali, kako lahko voda potuje skozi membrano brez prehoda kakršnihkoli majhnih topljencev.

Odkritelj - Peter Agre:

http://malaria.jhsph.edu/bin/z/d/peter_agre2.jpg


Struktura

Akvaporini so sestavljeni iz šestih transmembranskih α-vijačnic z aminskim in karboksilnim koncem - nahajajo se na površini membrane. Vsebujejo pa tudi pet zank, ki se nahajajo znotraj vijačnic. Akvaporini tvorijo v celični membrani tetramere, s tem da se vsak monomer obnaša kot vodni kanal. Različni akvaporini se razlikujejo po peptidnih zaporedjih, kar pomeni, da se velikosti por razlikujejo. Različna velikost por vpliva na to, kakšne molekule lahko prehajajo skozi pore.

2-D struktura akvaporina:

http://img2.tfd.com/wiki/a/a3/AQP1.png

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/be/AQP-channel.png

Prehajanje molekul vode skozi vodne kanale

animacija:

http://www.youtube.com/watch?v=XxadMJ9zqpA&NR=1


Viri

http://en.wikipedia.org/wiki/Aquaporin

http://www.bf.uni-lj.si/fileadmin/groups/2711/Gradiva_Vodnik_Predavanja_Bolonja/Vodnik_P_Bolonja_AG-UNI-Fiziologija_rastlin_Voda-2008-09.pdf

Geslo je še v delu

Personal tools