Alel-specifični spekter tumorja v PTEN

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search

TanjaKorpar (Talk | contribs)
(New page: Dedne mutacije v PTEN proteinu povzročajo COWDEN in BRR sindrom, dve pretežno podedovani motnji, značilni za duševno prizadete, in povečujejo tveganje za nastanek raka. Tumorsko zavir...)
Next diff →

Current revision

Dedne mutacije v PTEN proteinu povzročajo COWDEN in BRR sindrom, dve pretežno podedovani motnji, značilni za duševno prizadete, in povečujejo tveganje za nastanek raka. Tumorsko zaviralni gen PTEN kodira izdelek z beljakovinami in lipidno fostatazno aktivnostjo. Lipidna fosfatazna aktivnost negativno ureja fosfoinozitidno – 3 – kinazo. Gen PTEN ima beljakovinsko fosfatazno aktivnost, ki povzroča zaviranje tumorja. Posamezniki s Cowden sindromom kažejo velike razlike v bolezni, vključno s predispozicijo raka, za katere mislijo, da so posledica kombinacije genotipa in polimorfne heterogenosti v populaciji. Razlog, da se je uveljavila tudi polimorfna heterogenost je ta, da lahko različni fenotipi povzročijo enake mutacije, ki segajo od blagih motenj pri Cowden sindromu, do hudih motenj pri BRR sindromu. V raziskavi so vzeli tri kontrolne mutantne alele PTEN, ki so bili prisotni pri bolnikih s sindromom Cowden. Pomanjkanje lipidne fosfatazne aktivnosti v PtenΔ4-5, PtenC124R in PtenG129E povzroči podobne razvojne anomalije, a različne tumorje, ki so različne resnosti. Alela – specifične razlike bi lahko povzročile izgubo funkcije v PtenΔ4-5 in pridobitev funkcije v PtenG129E. Ti podatki kažejo, da je spreminjanje fenotipa tumorja pri bolnikih s Cowden in BRR sindromom mogoče pripisati specifični mutaciji v PTEN, ki spreminjajo beljakovine preko različnih mehanizmov. Kljub intenzivnemu prizadevanju razumeti biokemično funkcijo PTEN pa še vedno ni jasno, katera od številnih funkcij omogoči genu, da zavira tumor in ali različne funkcije prispevajo k selektivnosti zaviranja tumorja v posameznih organih.

Personal tools