Revision history of "Alel-specifični spekter tumorja v PTEN"

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search
(Latest | Earliest) View (newer 100) (older 100) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Diff selection: mark the radio boxes of the versions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with current version, (last) = difference with preceding version, M = minor edit.

  • (cur) (last) 16:40, 2 June 2010 TanjaKorpar (Talk | contribs) (1,654 bytes) (New page: Dedne mutacije v PTEN proteinu povzročajo COWDEN in BRR sindrom, dve pretežno podedovani motnji, značilni za duševno prizadete, in povečujejo tveganje za nastanek raka. Tumorsko zavir...)
(Latest | Earliest) View (newer 100) (older 100) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
Personal tools