Alkohol dehidrogenaza

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Line 15: Line 15:
Viri
Viri
http://www.drustvo-bpnb.si/index.php/aktualno/249-zastrupitve-z-metanolom   
http://www.drustvo-bpnb.si/index.php/aktualno/249-zastrupitve-z-metanolom   
-
http://en.wikipedia.org/wiki/Retinol   
+
 
 +
http://en.wikipedia.org/wiki/Retinol  
 +
    
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/124   
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/124   
 +
http://www.medenosrce.net/tiskaj.asp?id=513
http://www.medenosrce.net/tiskaj.asp?id=513
 +
http://en.wikipedia.org/wiki/Alcohol_dehydrogenase#Oxidation_of_alcohol  
http://en.wikipedia.org/wiki/Alcohol_dehydrogenase#Oxidation_of_alcohol  
[[Category:LEX]]
[[Category:LEX]]

Revision as of 21:34, 31 January 2014

Alkohol nastaja po naravni poti v debelem črevesu dodatno pa ga v telo vnesemo z uživanjem alkoholnih pijač. Velik del alkohola (90%) se razgradi v jetrih, ostalo pa se izloči z urinom, znojenjem in dihanjem.

Alkohol dehidrogenaza (EC 1.1.1.1) je encim, ki razgrajuje alkohole v ketone ali aldehide s pomočjo redukcije NAD+ v NADH. Encimi, ki so pristoni pri ljudeh in živalih, s tem pomagajo pri razgradnji alkoholov, ki so sicer za telo nevarni. V kvasovkah, rastlinah in mnogih bakterijah nekatere alkohol dehidrogenaze katalizirajo nasprotno reakcijo, kot del fermentacije, da zagotovijo konstantno zalogo NAD+.

Alkohol dehidrogenaze se nahajajo v citosolu celic, kjer tudi poteka oksidacija alkoholov. Pri ljudeh obstaja ADH v različnih oblikah kot dimer, vsaka podenota pa je velika približno 40000 Daltonov. Poznano 5 razredov alkohol dehidrogenaz (I-V). Najpogostejša oblika pri človeku je razred I, ki se nahaja v jetrih in na želodčni oblogi (sluznici). Sestavljen je iz α, β, in γ podenot, ki jih kodirajo z geni ADH1A, ADH1B in ADH1C.

Alkohol dehidrogenaze katalizirajo oksidacijo etanola v acetaldehid.

CH3CH2OH + NAD+ → CH3CHO + NADH + H+


Ti encimi so prvotno verjetno namenjeni razgradnji alkohola, ki ga proizvedejo bakterije v prebavnem traku ali pa pri pretvorbi retinola (ena od oblika vitamina A) v retinal, ki je pomemben za vid . 

Alkoholne pijače večinoma vsebujejo etanol, vendar pa alkohol-dehidrogenaza ni pomembna le pri tem alkoholu- oksidira tudi metanol do formaldehida, ki je zelo strupen. Encim ima večjo afiniteto do etanola kot do metanola, zato pri zastrupitvi z metanolom uporabimo etanol kot protistrup, saj zasede vsa vezavna mesta in formaldehid ne more več nastajati.

Viri http://www.drustvo-bpnb.si/index.php/aktualno/249-zastrupitve-z-metanolom

http://en.wikipedia.org/wiki/Retinol

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/124

http://www.medenosrce.net/tiskaj.asp?id=513

http://en.wikipedia.org/wiki/Alcohol_dehydrogenase#Oxidation_of_alcohol

Personal tools