Alkohol oksidaza

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search

Masa.juhant (Talk | contribs)
(New page: '''Alkohol oksidaza''' (drugo ime: etanol oksidaza, [http://shrani.si/f/18/yR/4Uelks9v/brez-naslova.png slika encima]) je encim z oznako EC 1.1.3.13, ki spada med oksidoreduktaze, ki k...)
Next diff →

Current revision

Alkohol oksidaza (drugo ime: etanol oksidaza, slika encima) je encim z oznako EC 1.1.3.13, ki spada med oksidoreduktaze, ki katalizira reakcijo primarnih in nenasičenih alkoholov do pripadajočih aldehidov:
R‒CH2OH+ O2 ↔ R-CHO + H2O2
Primarni alkohol (substrat) + kisik ↔ aldehid + vodikov peroksid

Encim deluje na CH-OH skupino alkohola. Ima visoko afiniteto za metanol, ki pa upada z naraščajočo dolžino verige alkilne skupine.[1] Alkohol oksidaza je bila odkrita v večih vrstah kvasovk, kot na primer Candida, Pichia, in Hansenula, ki uporabljajo metanol za energijski vir. Alokohol oksidaza pomaga pri presnavljanju metanola, pri čemer se tvori formaldehid. Encim zaradi visoke stabilnosti v aktivni obliki, visoki afiniteti do primarnih alkoholov in velike dostopnosti pogosto uporabljajo v industriji, na primer za določanje alkohola v krvi ter v senzorjih za ugotavljanje alkohola, ki temeljijo na zaznavanju nastalega vodikovega peroksida oziroma porabljanju kisika v encimski reakciji. Alkohol oksidaza je flavoprotein, saj vsebuje FAD kot prostetično skupino. [2] Encim je stabilen v pH območju 5.5-8.5, [3]. Izoelektrična točka je pri pH 4.3. Encim ima 8 podenot, vsaka vsebuje nekovalentno vezan FAD. Skupna molekulska masa encima je 600 Kda.[4]


Viri

R. M. Kerwin and H. W. Ruelius: Production of Alcohol Oxidase by Several Basidiomycetes; Applied microbiology, Volume 17, Number 3 / Marec, 1969.
D. Schomburg, I. Schomburg, A. Chang: Springer Handbook of Enzymes.
P. Ozimek, M. Veenhuis, I. J. van der Klei: Alcohol oxidase: A complex peroxisomal, oligomeric flavoprotein; FEMS Yeast Research, Volume 5, Issue 11 / januar,2006
S. Suye: Purification and Properties of Alcohol Oxidase from Candida methanosorbosa M-2003; Current Microbiology, Volume 34, Issue 6 / Junij, 1997
The Enzyme List, Class 1 — Oxidoreductases
Alcohol Oxidase from Hansenula polymorpha


Zunanje povezave

Sigma-aldrich
Personal tools