Revision history of "Amelogenin uravnava rast apatitskih kristalov v zobni sklenini"

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search
(Latest | Earliest) View (newer 50) (older 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Diff selection: mark the radio boxes of the versions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with current version, (last) = difference with preceding version, M = minor edit.

  • (cur) (last) 13:31, 19 May 2010 Elmina (Talk | contribs) (1,428 bytes) (New page: Zobna sklenina je zgrajena iz kalcijevega hidroksiapatita. Kalcijev hidroksiapatit je mineral, ki gradi naše kosti in zobe. V naših zobeh je apatit organiziran v paralelne nize stolpiča...)
(Latest | Earliest) View (newer 50) (older 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
Personal tools