Amelogenin uravnava rast apatitskih kristalov v zobni sklenini

From Wiki FKKT

Revision as of 13:31, 19 May 2010 by Elmina (Talk | contribs)
(diff) ←Older revision | Current revision (diff) | Newer revision→ (diff)
Jump to: navigation, search

Zobna sklenina je zgrajena iz kalcijevega hidroksiapatita. Kalcijev hidroksiapatit je mineral, ki gradi naše kosti in zobe. V naših zobeh je apatit organiziran v paralelne nize stolpičastih kristalov, imenovane prizme. Rast in organizacija prizem je pod nadzorom posebnih proteinov, ki jih izločajo ameloblasti. Ameloblaste so celice, ki izločajo proteine zobne sklenine kot je npr. amelogenin in enamelin, ki kasneje mineralizirajo in tvorijo zobno sklenino. Amelogenin tvori majcene agregate znane kot nanosfere, ki pomagajo kristalom hidroksiapatita rasti in se oblikovati. Protein so našli v razvijajoči se sklenini in spada v družino zunajceličnih proteinov. Amelogenin vsebuje poliprolinsko domeno, ki vsebuje številne ponovitve aminokislinskega tripleta. Triplet je sestavljen iz treh aminokislin: PXX (prolin in še dve katerikoli drugi aminokislini). Ugotovili so, da se poliprolinska regija med vretenčarji razlikuje. Višje razviti vretenčarji (npr. sesalci) imajo daljšo poliprolinsko regijo kot manj razviti vretenčarji (npr.dvoživke). Daljša kot je PXX domena, manjše nanosfere se bodo spajale (oblikovale se bodo bolj kompaktno). Manjše nanosfere so bolj tesno zapakirane v zunajceličnem matriksu, kar spodbuja unčikovitejše povezovanje in organizacijo kristalov apatita. Dolžina poliprolinske regije vpliva na dolžino kristalov. Daljša kot je PXX regija, tanjši in daljši bodo kristali.

Personal tools