Antibiotiki

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(New page: '''Antibiotik''' (ancient – grško: anti – proti, bios – življenje) ---- '''Splošno:''' Antibiotiki so metabolični produkti bakterij, oz. gliv, ki preprečujejo rast in razmnož...)
Line 2: Line 2:
----
----
-
'''Splošno:'''  
+
==='''Splošno'''===
Antibiotiki so metabolični produkti bakterij, oz. gliv, ki preprečujejo rast in razmnoževanje drugih bakterij oz. gliv. Pojav, da en mikroorganizem (=bakterija) s svojimi produkti (=antibiotiki) preprečuje rast in razmnoževanje drugega, imenujemo antibioza. Organizem, ki pa izloča antibiotike, se imenuje antagonist.  
Antibiotiki so metabolični produkti bakterij, oz. gliv, ki preprečujejo rast in razmnoževanje drugih bakterij oz. gliv. Pojav, da en mikroorganizem (=bakterija) s svojimi produkti (=antibiotiki) preprečuje rast in razmnoževanje drugega, imenujemo antibioza. Organizem, ki pa izloča antibiotike, se imenuje antagonist.  
Po izvoru delimo antibiotike na naravne, polsintetske in sintetske.
Po izvoru delimo antibiotike na naravne, polsintetske in sintetske.
----
----
-
'''Delovanje antibiotikov:'''
+
==='''Delovanje antibiotikov'''===
Antibotiki zavirajo ali preprečujejo različne biosintetske procese v mikrobnih celicah. Nekateri delujejo bakteriostatično [[http://en.wikipedia.org/wiki/Bacteriostatic]], torej zavirajo rast bakterij, drugi pa baktericidno [[http://en.wikipedia.org/wiki/Bacteriocidal]], se pravi, da uničujejo bakterije.  
Antibotiki zavirajo ali preprečujejo različne biosintetske procese v mikrobnih celicah. Nekateri delujejo bakteriostatično [[http://en.wikipedia.org/wiki/Bacteriostatic]], torej zavirajo rast bakterij, drugi pa baktericidno [[http://en.wikipedia.org/wiki/Bacteriocidal]], se pravi, da uničujejo bakterije.  
Antibiotiki delujejo tako, da preprečijo sintezo celične stene, tvorbo beljakovin ali vitaminov, ali pa preprečijo bakterijam, da bi pri razmnoževanju pravilno predale svoj dedni zapis.
Antibiotiki delujejo tako, da preprečijo sintezo celične stene, tvorbo beljakovin ali vitaminov, ali pa preprečijo bakterijam, da bi pri razmnoževanju pravilno predale svoj dedni zapis.
Line 14: Line 14:
----
----
-
'''Kombinacije antibiotikov:'''
+
==='''Kombinacije antibiotikov'''===
Pri nekaterih bakterijskih infekcijah uporabljamo kombinacije antibiotikov zato, ker:
Pri nekaterih bakterijskih infekcijah uporabljamo kombinacije antibiotikov zato, ker:
1.) zdravimo življenjsko nevarne infekcije,
1.) zdravimo življenjsko nevarne infekcije,
Line 24: Line 24:
----
----
-
'''Toksičnost antibiotikov:'''
+
==='''Toksičnost antibiotikov'''===
Antibiotiki so lahko direktno toksični, ali pa reagirajo z drugimi snovmi ki jim povečajo toksičnost [[http://en.wikipedia.org/wiki/Toxicity]]. Za mnoge antibiotike je značilen pojav alergijskih reakcij. Pri uporabi antibiotikov lahko pride do poškodb jeter, ledvic, živčevja,…
Antibiotiki so lahko direktno toksični, ali pa reagirajo z drugimi snovmi ki jim povečajo toksičnost [[http://en.wikipedia.org/wiki/Toxicity]]. Za mnoge antibiotike je značilen pojav alergijskih reakcij. Pri uporabi antibiotikov lahko pride do poškodb jeter, ledvic, živčevja,…
----
----
-
'''Viri:'''
+
==='''Viri'''===
[http://en.wikipedia.org/wiki/Antibiotic]
[http://en.wikipedia.org/wiki/Antibiotic]
[fk.uni-mb.si/fkweb-datoteke/Mikrobiologija/antibiotiki.doc]
[fk.uni-mb.si/fkweb-datoteke/Mikrobiologija/antibiotiki.doc]

Revision as of 17:44, 4 January 2010

Antibiotik (ancient – grško: anti – proti, bios – življenje)


Contents

Splošno

Antibiotiki so metabolični produkti bakterij, oz. gliv, ki preprečujejo rast in razmnoževanje drugih bakterij oz. gliv. Pojav, da en mikroorganizem (=bakterija) s svojimi produkti (=antibiotiki) preprečuje rast in razmnoževanje drugega, imenujemo antibioza. Organizem, ki pa izloča antibiotike, se imenuje antagonist. Po izvoru delimo antibiotike na naravne, polsintetske in sintetske.


Delovanje antibiotikov

Antibotiki zavirajo ali preprečujejo različne biosintetske procese v mikrobnih celicah. Nekateri delujejo bakteriostatično [[1]], torej zavirajo rast bakterij, drugi pa baktericidno [[2]], se pravi, da uničujejo bakterije. Antibiotiki delujejo tako, da preprečijo sintezo celične stene, tvorbo beljakovin ali vitaminov, ali pa preprečijo bakterijam, da bi pri razmnoževanju pravilno predale svoj dedni zapis. Z oznako MIK (minimalna inhibitorna koncentracija) vrednotimo delovanje posameznih antibiotikov. Oznaka nam pove kolikšna je najmanjša koncentracija posameznega antibiotika, ki je potrebna za baktericidno delovanje. Protibakterijski antibiotiki delujejo samo na bakterije, protiglivični na glivice , tisti, ki pa delujejo na širok spekter mikroorganizmov, so antibiotiki širokega spektra.


Kombinacije antibiotikov

Pri nekaterih bakterijskih infekcijah uporabljamo kombinacije antibiotikov zato, ker: 1.) zdravimo življenjsko nevarne infekcije, 2.) preprečimo razvoj rezistence (rezistenca = odpornost bakterij) za antibiotike, 3.) zdravimo mešane infekcije, ki nastanejo kot posledica z aerobnimi in anaerobnimi bakterijami, 4.) povečamo protibakterijsko aktivnost, 5.) zmanjšamo količino potrebnega antibiotika, ki je lahko toksičen. Kombinirana uporaba antibiotikov je smiselna, če ne poznamo natančno povzročitelja bakterijske infekcije. Pri kombiniranju moramo paziti, da ne pride do pojava indiferentnosti. To pomeni, da aktivnost pri kombinirani uporabi ni nič večja kot pri uporabi posamičnih antibiotikov. Ali pa do pojava antagonizma, ki pomeni, da ima kombinacija dveh antibiotikov bistveno manjši učinek kot posamična uporaba.


Toksičnost antibiotikov

Antibiotiki so lahko direktno toksični, ali pa reagirajo z drugimi snovmi ki jim povečajo toksičnost [[3]]. Za mnoge antibiotike je značilen pojav alergijskih reakcij. Pri uporabi antibiotikov lahko pride do poškodb jeter, ledvic, živčevja,…


Viri

[4] [fk.uni-mb.si/fkweb-datoteke/Mikrobiologija/antibiotiki.doc] [5] Boyer, R. Temelji biokemije. Ljubljana: Študentska založba, 2005

Personal tools