Antifibrotični učinki zelenega čaja, raziskani na in vitro in in vivo modelih jetrne fibroze

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Line 2: Line 2:
-
O zaščitnih učinkih [http://en.wikipedia.org/wiki/Green_tea zelenega čaja] ([http://www.mellowmonk.com/images/green_tea_service.jpg Slika 3]) proti jetrni fibrozi, povzročeni z [http://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_tetrachloride ogljikovim tetrakloridom], [http://en.wikipedia.org/wiki/Cholestasis holestazo] ali [http://en.wikipedia.org/wiki/Alcohol alkoholom] ([http://www.zwani.com/graphics/alcohol/images/alcohol73.jpg Slika 4]) poročajo številne študije. Raziskovalni članek, z naslovom [http://www.wjgnet.com/1007-9327/15/5200.asp Antifibrotic effects of green tea on ''in vitro'' and ''in vivo'' models of liver fibrosis], ki je bil 7. novembra 2009 objavljen v reviji [http://www.wjgnet.com/1007-9327/index.jsp ''World Journal od Gastroenterology''] se je ukvarja ravno s temi vprašanji. Raziskovalna ekipa pod vodstvom Prof. Hong-Yon Cho-ja iz Korejske univerze je raziskovala pozitivne učinke [http://en.wikipedia.org/wiki/Epigallocatechin_gallate izvlečka zelenega čaja] ([http://greenteathin.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/4ab1b_img0.jpg Slika 5]) proti jetrni fibrozi na kulturah podganjih [http://en.wikipedia.org/wiki/Hepatic_stellate_cell ZJC] (''in vitro'') in na podganah, katerim so z [http://en.wikipedia.org/wiki/N-Nitrosodimethylamine dimetilnitrozaminom] umetno povzročili jetrno fibrozo (''in vivo'').
+
O zaščitnih učinkih [http://en.wikipedia.org/wiki/Green_tea zelenega čaja] ([http://www.mellowmonk.com/images/green_tea_service.jpg Slika 3]) proti jetrni fibrozi, povzročeni z [http://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_tetrachloride ogljikovim tetrakloridom], [http://en.wikipedia.org/wiki/Cholestasis holestazo] ali [http://en.wikipedia.org/wiki/Alcohol alkoholom] ([http://www.zwani.com/graphics/alcohol/images/alcohol73.jpg Slika 4]) poročajo številne študije. Raziskovalni članek, z naslovom [http://www.wjgnet.com/1007-9327/15/5200.asp Antifibrotic effects of green tea on ''in vitro'' and ''in vivo'' models of liver fibrosis], ki je bil 7. novembra 2009 objavljen v reviji [http://www.wjgnet.com/1007-9327/index.jsp ''World Journal od Gastroenterology''] se je ukvarja ravno s temi vprašanji. Raziskovalna ekipa pod vodstvom Prof. Hong-Yon Cho-ja iz Korejske univerze je raziskovala pozitivne učinke [http://en.wikipedia.org/wiki/Epigallocatechin_gallate izvlečka zelenega čaja] ([http://greenteathin.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/4ab1b_img0.jpg Slika 5]) proti jetrni fibrozi na kulturah podganjih [http://en.wikipedia.org/wiki/Hepatic_stellate_cell ZJC] (''in vitro'') in na podganah, katerim so jetrno fibrozo povzročili z injeciranjem [http://en.wikipedia.org/wiki/N-Nitrosodimethylamine dimetilnitrozamina] v trebušno votlino  (''in vivo'').
Rezultati so bili zelo uspešni, saj so z dodatkom [http://en.wikipedia.org/wiki/Epigallocatechin_gallate izvlečka zelenega čaja] zavrli in zmanjšali vpliv jetrne fibroze v podganah. Dognanja so potrdili z jetrno [http://en.wikipedia.org/wiki/Histology histologijo], kjer so celice opazovali pod mikroskopi, prav tako pa tudi z merjenjem vsebnosti jetrnega [http://en.wikipedia.org/wiki/Hydroxyproline hidroksiprolina], aminokisline ki je označevalec količine [http://en.wikipedia.org/wiki/Collagen kolagena] v [http://en.wikipedia.org/wiki/Liver jetrih].
Rezultati so bili zelo uspešni, saj so z dodatkom [http://en.wikipedia.org/wiki/Epigallocatechin_gallate izvlečka zelenega čaja] zavrli in zmanjšali vpliv jetrne fibroze v podganah. Dognanja so potrdili z jetrno [http://en.wikipedia.org/wiki/Histology histologijo], kjer so celice opazovali pod mikroskopi, prav tako pa tudi z merjenjem vsebnosti jetrnega [http://en.wikipedia.org/wiki/Hydroxyproline hidroksiprolina], aminokisline ki je označevalec količine [http://en.wikipedia.org/wiki/Collagen kolagena] v [http://en.wikipedia.org/wiki/Liver jetrih].

Revision as of 00:49, 31 December 2009

Več dosedanjih raziskav je pokazalo, da lipidna peroksidacija spodbuja proizvodnjo kolagena v fibroblastih in zvezdastih jetrnih celicah (ZJC) (Slika 1), kar lahko vodi do razvoja jetrne fibroze (Slika 2).


O zaščitnih učinkih zelenega čaja (Slika 3) proti jetrni fibrozi, povzročeni z ogljikovim tetrakloridom, holestazo ali alkoholom (Slika 4) poročajo številne študije. Raziskovalni članek, z naslovom Antifibrotic effects of green tea on in vitro and in vivo models of liver fibrosis, ki je bil 7. novembra 2009 objavljen v reviji World Journal od Gastroenterology se je ukvarja ravno s temi vprašanji. Raziskovalna ekipa pod vodstvom Prof. Hong-Yon Cho-ja iz Korejske univerze je raziskovala pozitivne učinke izvlečka zelenega čaja (Slika 5) proti jetrni fibrozi na kulturah podganjih ZJC (in vitro) in na podganah, katerim so jetrno fibrozo povzročili z injeciranjem dimetilnitrozamina v trebušno votlino (in vivo).

Rezultati so bili zelo uspešni, saj so z dodatkom izvlečka zelenega čaja zavrli in zmanjšali vpliv jetrne fibroze v podganah. Dognanja so potrdili z jetrno histologijo, kjer so celice opazovali pod mikroskopi, prav tako pa tudi z merjenjem vsebnosti jetrnega hidroksiprolina, aminokisline ki je označevalec količine kolagena v jetrih.

Ti rezultati so pokazali, da je izvleček zelenega čaja zmanjšal širjenje aktiviranih ZJC, znižal količino kolagena in izražanje kolagena tipa 1, ter posledično zmanjšal negativne učinke jetrne fibroze.


Raziskovalci so prišli do zaključka, da lahko zeleni čaj ščiti jetrne celice in zmanjša nalaganje kolagenskih vlaken v jetrih, ter tako zagotavlja varno in učinkovito sredstvo za zmanjšanje negativnih učinkov jetrne fibroze.

Personal tools