Antifibrotični učinki zelenega čaja

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Current revision (21:44, 30 December 2009) (view source)
 
(28 intermediate revisions not shown.)
Line 1: Line 1:
-
Več dosedanjih raziskav je pokazalo, da [http://en.wikipedia.org/wiki/Lipid_peroxidation lipidna peroksidacija] spodbuja proizvodnjo [http://en.wikipedia.org/wiki/Collagen kolagena] v [http://en.wikipedia.org/wiki/Fibroblast fibroblastih] in [http://en.wikipedia.org/wiki/Hepatic_stellate_cell zvezdastih jetrnih celicah (ZJC)], kar lahko vodi do razvoja jetrne [http://en.wikipedia.org/wiki/Fibrosis fibroze].
+
Več dosedanjih raziskav je pokazalo, da [http://en.wikipedia.org/wiki/Lipid_peroxidation lipidna peroksidacija] spodbuja proizvodnjo [http://en.wikipedia.org/wiki/Collagen kolagena] v [http://en.wikipedia.org/wiki/Fibroblast fibroblastih] in [http://en.wikipedia.org/wiki/Hepatic_stellate_cell zvezdastih jetrnih celicah (ZJC)] ([http://www.medscape.com/content/2002/00/43/64/436461/art-mgi436461.fig2.jpg Slika 1]), kar lahko vodi do razvoja '''[http://en.wikipedia.org/wiki/Fibrosis jetrne fibroze]'''  ([http://www.medscape.com/content/2002/00/43/64/436461/art-mgi436461.fig1.jpg Slika 2]).
-
O zaščitnih učinkih [http://en.wikipedia.org/wiki/Green_tea zelenega čaja] proti jetrni fibrozi, povzročeni z [http://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_tetrachloride ogljikovim tetrakloridom],[http://en.wikipedia.org/wiki/Cholestasis holestazo] ali [http://en.wikipedia.org/wiki/Alcohol]alkoholom poročajo številne študije.
 
-
Raziskovalni članek, ki je bil 7. novembra 2009 objavljen v reviji World Journal od Gastroenterology se ukvarja ravno s temi vprašanji. Raziskovalna ekipa pod vodstvom Prof. Hong-Yon Cho-ja iz Korejske univerze je raziskovala pozitivne učinke izvlečka zelenega čaja proti jetrni fibrozi na kulturah podganjih ZJC (in vitro) in na podganah, katerim so z dimetilnitrozaminom umetno povzročili jetrno fibrozo (in vivo).
+
O zaščitnih učinkih [http://en.wikipedia.org/wiki/Green_tea zelenega čaja]  ([http://www.mellowmonk.com/images/green_tea_service.jpg Slika 3]) proti jetrni fibrozi, povzročeni z [http://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_tetrachloride ogljikovim tetrakloridom], [http://en.wikipedia.org/wiki/Cholestasis holestazo] ali [http://en.wikipedia.org/wiki/Alcohol alkoholom] ([http://www.zwani.com/graphics/alcohol/images/alcohol73.jpg Slika 4]) poročajo številne študije.  
-
Rezultati so bili zelo uspešni, saj so z dodatkom izvlečka zelenega čaja zavrli in zmanjšali vpliv jetrne fibroze v podganah. Dognanja so potrdili z jetrno histologijo, kjer so celice opazovali pod mikroskopi, prav tako pa tudi z merjenjem vsebnosti jetrnega hidroksiprolina, ki je označevalec količine kolagena v jetrih.  
+
Raziskovalni članek, z naslovom [http://www.wjgnet.com/1007-9327/15/5200.asp Antifibrotic effects of green tea on ''in vivo'' and ''in vitro'' models of liver fibrosis], ki je bil 7. novembra 2009 objavljen v reviji [http://www.wjgnet.com/1007-9327/index.jsp ''World Journal od Gastroenterology''] se je ukvarja ravno s temi vprašanji. Raziskovalna ekipa pod vodstvom Prof. Hong-Yon Cho-ja iz Korejske univerze je raziskovala pozitivne učinke [http://en.wikipedia.org/wiki/Epigallocatechin_gallate izvlečka zelenega čaja]  ([http://greenteathin.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/4ab1b_img0.jpg Slika 5]) proti jetrni fibrozi inducirani z [http://en.wikipedia.org/wiki/Acetaldehyde acetaldehidom] na kulturah podganjih [http://en.wikipedia.org/wiki/Hepatic_stellate_cell ZJC] (''in vitro'') in na podganah, katerim so jetrno fibrozo povzročili z [http://en.wikipedia.org/wiki/N-Nitrosodimethylamine dimetilnitrozaminom] (''in vivo'').
-
Ti rezultati kažejo na to, da je izvleček zelenega čaja zmanjšal širjenje aktiviranih ZJC, znižal količino kolagena in izražanje kolagena tipa 1, ter posledično zmanjšal negativne učinke jetrne fibroze.  
+
Rezultati so bili zelo uspešni, saj so z dodatkom [http://en.wikipedia.org/wiki/Epigallocatechin_gallate izvlečka zelenega čaja] zavrli in zmanjšali vpliv jetrne fibroze v podganah. Dognanja so potrdili z jetrno [http://en.wikipedia.org/wiki/Histology histologijo], kjer so celice opazovali pod mikroskopi, prav tako pa tudi z merjenjem vsebnosti jetrnega [http://en.wikipedia.org/wiki/Hydroxyproline hidroksiprolina], aminokisline, ki je označevalec količine [http://en.wikipedia.org/wiki/Collagen kolagena] v [http://en.wikipedia.org/wiki/Liver jetrih].  
-
Raziskovalci so prišli do zaključka, da lahko zeleni čaj ščiti jetrne celice in zmanjša nalaganje kolagenskih vlaken v jetrih, in tako zagotavlja varno in učinkovito sredstvo za zmanjšanje negativnih učinkov jetrne fibroze.
+
Ti rezultati so pokazali, da je [http://en.wikipedia.org/wiki/Epigallocatechin_gallate izvleček zelenega čaja] zmanjšal širjenje aktiviranih [http://en.wikipedia.org/wiki/Hepatic_stellate_cell ZJC], znižal količino kolagena in izražanje [http://en.wikipedia.org/wiki/Type-I_collagen kolagena tipa 1], ter posledično zmanjšal negativne učinke jetrne fibroze.
 +
 
 +
 
 +
Raziskovalci so prišli do zaključka, da lahko zeleni čaj ščiti jetrne celice in zmanjša nalaganje kolagenskih vlaken v jetrih, ter tako zagotavlja varno in učinkovito sredstvo za zmanjšanje negativnih učinkov jetrne fibroze.

Current revision

Več dosedanjih raziskav je pokazalo, da lipidna peroksidacija spodbuja proizvodnjo kolagena v fibroblastih in zvezdastih jetrnih celicah (ZJC) (Slika 1), kar lahko vodi do razvoja jetrne fibroze (Slika 2).


O zaščitnih učinkih zelenega čaja (Slika 3) proti jetrni fibrozi, povzročeni z ogljikovim tetrakloridom, holestazo ali alkoholom (Slika 4) poročajo številne študije.

Raziskovalni članek, z naslovom Antifibrotic effects of green tea on in vivo and in vitro models of liver fibrosis, ki je bil 7. novembra 2009 objavljen v reviji World Journal od Gastroenterology se je ukvarja ravno s temi vprašanji. Raziskovalna ekipa pod vodstvom Prof. Hong-Yon Cho-ja iz Korejske univerze je raziskovala pozitivne učinke izvlečka zelenega čaja (Slika 5) proti jetrni fibrozi inducirani z acetaldehidom na kulturah podganjih ZJC (in vitro) in na podganah, katerim so jetrno fibrozo povzročili z dimetilnitrozaminom (in vivo).

Rezultati so bili zelo uspešni, saj so z dodatkom izvlečka zelenega čaja zavrli in zmanjšali vpliv jetrne fibroze v podganah. Dognanja so potrdili z jetrno histologijo, kjer so celice opazovali pod mikroskopi, prav tako pa tudi z merjenjem vsebnosti jetrnega hidroksiprolina, aminokisline, ki je označevalec količine kolagena v jetrih.

Ti rezultati so pokazali, da je izvleček zelenega čaja zmanjšal širjenje aktiviranih ZJC, znižal količino kolagena in izražanje kolagena tipa 1, ter posledično zmanjšal negativne učinke jetrne fibroze.


Raziskovalci so prišli do zaključka, da lahko zeleni čaj ščiti jetrne celice in zmanjša nalaganje kolagenskih vlaken v jetrih, ter tako zagotavlja varno in učinkovito sredstvo za zmanjšanje negativnih učinkov jetrne fibroze.

Personal tools