Antifibrotični učinki zelenega čaja

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Line 5: Line 5:
[http://www.wjgnet.com/1007-9327/15/5200.asp Raziskovalni članek], ki je bil 7. novembra 2009 objavljen v reviji [http://www.wjgnet.com/1007-9327/index.jsp ''World Journal od Gastroenterology''] se je ukvarja ravno s temi vprašanji. Raziskovalna ekipa pod vodstvom Prof. Hong-Yon Cho-ja iz Korejske univerze je raziskovala pozitivne učinke [http://en.wikipedia.org/wiki/Epigallocatechin_gallate izvlečka zelenega čaja] proti jetrni fibrozi na kulturah podganjih [http://en.wikipedia.org/wiki/Hepatic_stellate_cell ZJC] (''in vitro'') in na podganah, katerim so z [http://en.wikipedia.org/wiki/N-Nitrosodimethylamine dimetilnitrozaminom] umetno povzročili jetrno fibrozo (''in vivo'').
[http://www.wjgnet.com/1007-9327/15/5200.asp Raziskovalni članek], ki je bil 7. novembra 2009 objavljen v reviji [http://www.wjgnet.com/1007-9327/index.jsp ''World Journal od Gastroenterology''] se je ukvarja ravno s temi vprašanji. Raziskovalna ekipa pod vodstvom Prof. Hong-Yon Cho-ja iz Korejske univerze je raziskovala pozitivne učinke [http://en.wikipedia.org/wiki/Epigallocatechin_gallate izvlečka zelenega čaja] proti jetrni fibrozi na kulturah podganjih [http://en.wikipedia.org/wiki/Hepatic_stellate_cell ZJC] (''in vitro'') in na podganah, katerim so z [http://en.wikipedia.org/wiki/N-Nitrosodimethylamine dimetilnitrozaminom] umetno povzročili jetrno fibrozo (''in vivo'').
-
Rezultati so bili zelo uspešni, saj so z dodatkom [http://en.wikipedia.org/wiki/Epigallocatechin_gallate izvlečka zelenega čaja] zavrli in zmanjšali vpliv jetrne fibroze v podganah. Dognanja so potrdili z jetrno histologijo, kjer so celice opazovali pod mikroskopi, prav tako pa tudi z merjenjem vsebnosti jetrnega [http://en.wikipedia.org/wiki/Hydroxyproline hidroksiprolina], ki je označevalec količine [http://en.wikipedia.org/wiki/Collagen kolagena] količine kolagena v [http://en.wikipedia.org/wiki/Liver jetrih].  
+
Rezultati so bili zelo uspešni, saj so z dodatkom [http://en.wikipedia.org/wiki/Epigallocatechin_gallate izvlečka zelenega čaja] zavrli in zmanjšali vpliv jetrne fibroze v podganah. Dognanja so potrdili z jetrno [http://en.wikipedia.org/wiki/Histology histologijo], kjer so celice opazovali pod mikroskopi, prav tako pa tudi z merjenjem vsebnosti jetrnega [http://en.wikipedia.org/wiki/Hydroxyproline hidroksiprolina], ki je označevalec količine [http://en.wikipedia.org/wiki/Collagen kolagena] količine kolagena v [http://en.wikipedia.org/wiki/Liver jetrih].  
Ti rezultati kažejo na to, da je [http://en.wikipedia.org/wiki/Epigallocatechin_gallate izvleček zelenega čaja] zmanjšal širjenje aktiviranih [http://en.wikipedia.org/wiki/Hepatic_stellate_cell ZJC], znižal količino kolagena in izražanje [http://en.wikipedia.org/wiki/Type-I_collagen kolagena tipa 1], ter posledično zmanjšal negativne učinke jetrne fibroze.  
Ti rezultati kažejo na to, da je [http://en.wikipedia.org/wiki/Epigallocatechin_gallate izvleček zelenega čaja] zmanjšal širjenje aktiviranih [http://en.wikipedia.org/wiki/Hepatic_stellate_cell ZJC], znižal količino kolagena in izražanje [http://en.wikipedia.org/wiki/Type-I_collagen kolagena tipa 1], ter posledično zmanjšal negativne učinke jetrne fibroze.  
Raziskovalci so prišli do zaključka, da lahko zeleni čaj ščiti jetrne celice in zmanjša nalaganje kolagenskih vlaken v jetrih, in tako zagotavlja varno in učinkovito sredstvo za zmanjšanje negativnih učinkov jetrne fibroze.
Raziskovalci so prišli do zaključka, da lahko zeleni čaj ščiti jetrne celice in zmanjša nalaganje kolagenskih vlaken v jetrih, in tako zagotavlja varno in učinkovito sredstvo za zmanjšanje negativnih učinkov jetrne fibroze.

Revision as of 11:38, 30 December 2009

Več dosedanjih raziskav je pokazalo, da lipidna peroksidacija spodbuja proizvodnjo kolagena v fibroblastih in zvezdastih jetrnih celicah (ZJC), kar lahko vodi do razvoja jetrne fibroze.

O zaščitnih učinkih zelenega čaja proti jetrni fibrozi, povzročeni z ogljikovim tetrakloridom,holestazo ali alkoholom poročajo številne študije.

Raziskovalni članek, ki je bil 7. novembra 2009 objavljen v reviji World Journal od Gastroenterology se je ukvarja ravno s temi vprašanji. Raziskovalna ekipa pod vodstvom Prof. Hong-Yon Cho-ja iz Korejske univerze je raziskovala pozitivne učinke izvlečka zelenega čaja proti jetrni fibrozi na kulturah podganjih ZJC (in vitro) in na podganah, katerim so z dimetilnitrozaminom umetno povzročili jetrno fibrozo (in vivo).

Rezultati so bili zelo uspešni, saj so z dodatkom izvlečka zelenega čaja zavrli in zmanjšali vpliv jetrne fibroze v podganah. Dognanja so potrdili z jetrno histologijo, kjer so celice opazovali pod mikroskopi, prav tako pa tudi z merjenjem vsebnosti jetrnega hidroksiprolina, ki je označevalec količine kolagena količine kolagena v jetrih.

Ti rezultati kažejo na to, da je izvleček zelenega čaja zmanjšal širjenje aktiviranih ZJC, znižal količino kolagena in izražanje kolagena tipa 1, ter posledično zmanjšal negativne učinke jetrne fibroze.

Raziskovalci so prišli do zaključka, da lahko zeleni čaj ščiti jetrne celice in zmanjša nalaganje kolagenskih vlaken v jetrih, in tako zagotavlja varno in učinkovito sredstvo za zmanjšanje negativnih učinkov jetrne fibroze.

Personal tools