Arahidonska kislina

From Wiki FKKT

Revision as of 22:17, 6 January 2010 by Bbabnik (Talk | contribs)
(diff) ←Older revision | Current revision (diff) | Newer revision→ (diff)
Jump to: navigation, search

Arahidonska kislina

Arahidonska kislina je omega-6 maščobna kislina s kemijsko formulo [C20H32O2]. V literaturi navajamo tudi ime 20:4(n-6). Ime po IUPAC-u je (Z,Z,Z,Z)-5,8,11,14-eikozatetraenojska kislina. Ima molekulsko maso 304,5 g/mol. Arahidonska kislina je karboksilna kislina z dvajsetimi ogljikovimi atomi v verigi ter štirimi dvojnimi vezmi, ki so vse usmerjene cis.

Na naslednji povezavi ( izvor članka: Institute of Chemical Industry of Forest Products, Chinese Academy of Forestry) je struktura arahidonske kisline podrobneje prikazana.

http://journals.iucr.org/e/issues/2009/11/00/xu2627/xu2627fig1.html


Zaradi več dvojnih vezi je polinenasičena kislina. Prisotna je v fosfolipidih (predvsem v fosfatidietanolaminih, fosfatidilholinih in fosfatidilinozitidih), ki tvorijo celične membrane. Veliko jo najdemo zlasti v možganih. Arahidonska kislina je prekurzor v sintezi eikozanoidov: prostaglandinov, tromboksanov, prostaciklinov in levkotrienov. Pri tem sodelujejo različni encimi: ciklooksigenaze, lipoksigenaze in peroksidaze. Vse te reakcije imenujemo s skupnim izrazom kaskadne reakcije arahidonske kisline. Arahidonska kislina se iz molekule fosfolipida sprosti s pomočjo encima fosfolipaze A2. Prisotna je tudi kot sekundarni obveščevalec v procesu kemične signalizacije.


Arahidonska kislina je ena od bistvenih (esencialnih) maščobnih kislin, ki je potrebna za življenje večine sesalcev. Številni sesalci nimajo zmožnosti pretvorbe linolenske kisline v arahidonsko in jo morajo zato nujno dobivati s hrano. Ker je le malo arahidonske kisline prisotne v rastlinah, so te živali praviloma mesojede (primer je mačka).


Arahidonska kislina je potrebna za regeneracijo in rast skeletnega mišičnega tkiva. Eden od vodilnih raziskovalcev Baylor-jeve študije arahidonske kisline, Mike Roberts MS, CSCS, pojasnjuje vlogo tega hranila v mišičnem anabolizmu in njeno zmožnost za izboljšanje mišične velikosti in moči. Trdi, da je arahidonska kislina bistvena Omega-6 večkrat nenasičena maščobna kislina, ki je bogata v skeletnih mišicah in sicer v membranskih fosfolipidih.


Dodatno razlago in slikovno gradivo najdete na angleški wikipediji in sicer na naslednji povezavi: http://en.wikipedia.org/wiki/Arachidonic_acid


VIRI:

http://en.wikipedia.org/wiki/Arachidonic_acid

http://sl.wikipedia.org/wiki/Arahidonska_kislina

http://journals.iucr.org/e/issues/2009/11/00/xu2627/xu2627fig1.html

http://www.acnp.org/G4/GN401000059/CH059.html

Personal tools