Aromataza

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Line 1: Line 1:
-
[http://www.nature.com/nature/journal/v457/n7226/fig_tab/nature07614_F1.html Slika 1]Aromataza je encim, ki je odgovoren za biosintezo estrogenov. Ker estrogeni pospešujejo nastanek določenih rakov in drugih bolezni, se za zdravljenje teh bolezni pogosto inhibitorje aromataze.
+
[http://www.nature.com/nature/journal/v457/n7226/fig_tab/nature07614_F1.html Slika 1]Aromataza je encim, ki je odgovoren za biosintezo [http://en.wikipedia.org/wiki/Estrogen estrogenov]. Ker estrogeni pospešujejo nastanek določenih rakov in drugih bolezni, se za zdravljenje teh bolezni pogosto inhibitorje aromataze.
[http://en.wikipedia.org/wiki/File:Testosterone_estradiol_conversion.png Slika 2]
[http://en.wikipedia.org/wiki/File:Testosterone_estradiol_conversion.png Slika 2]
Steroidi so zgrajeni iz štirih »spojenih« obročev (na sliki A, B, C in D). Aromataza spremeni levi obroč (obroč A) steroida v aromatsko obliko preko oksidacije in posledično eliminacije metilne skupine.
Steroidi so zgrajeni iz štirih »spojenih« obročev (na sliki A, B, C in D). Aromataza spremeni levi obroč (obroč A) steroida v aromatsko obliko preko oksidacije in posledično eliminacije metilne skupine.
-
Aromataza spada v superdružino citokromov P450, katerih funkcija je aromatizacija androgenov in proizvodnja estrogenov. Kot taka, je pomemben faktor v spolnem razvoju.
+
Aromataza spada v superdružino [http://en.wikipedia.org/wiki/Cytochrome_P450 citokromov P450], katerih funkcija je aromatizacija [http://en.wikipedia.org/wiki/Androgen androgenov] in proizvodnja estrogenov. Kot taka, je pomemben faktor v spolnem razvoju.
'''Funkcija'''
'''Funkcija'''
-
[http://en.wikipedia.org/wiki/File:Aromatase_mechanism.png Slika 3]Gen CYP19A1 kodira enega izmed encimov superdružine citokrom P450. Proteini citokroma P450 so monooksigenaze, ki katalizirajo veliko reakcij, ki so povezane z  metabolizmom zdravil in sintezo holesterola, steroidov ter drugih lipidov. Ti proteini se nahajajo v endoplazemskem retikulumu in katalizirajo zadnje stopnje biosinteze estrogena iz androgena. Te stopnje vključujejo tri zaporedne hidroksilacije devetnajstih metilnih skupin androgenov, ki jim sledi sočasna eliminacija metilne skupine in aromatizacija A-obroča. Mutacije v tem genu se lahko kažejo v povečani ali zmanjšani aktivnosti aromataze; asocirani fenotipi kažejo, da estrogen deluje kot spolni hormon, pomemben pa je tudi za razlikovanje med spoloma. Gen izraža dve transkripcijski variaciji.
+
[http://en.wikipedia.org/wiki/File:Aromatase_mechanism.png Slika 3]Gen CYP19A1 kodira enega izmed encimov superdružine citokrom P450. Proteini citokroma P450 so monooksigenaze, ki katalizirajo veliko reakcij, ki so povezane z  metabolizmom zdravil in sintezo [http://sl.wikipedia.org/wiki/Holesterol holesterola], steroidov ter drugih [http://sl.wikipedia.org/wiki/Lipid lipidov]. Ti proteini se nahajajo v endoplazemskem retikulumu in katalizirajo zadnje stopnje biosinteze estrogena iz androgena. Te stopnje vključujejo tri zaporedne hidroksilacije devetnajstih metilnih skupin androgenov, ki jim sledi sočasna eliminacija metilne skupine in aromatizacija A-obroča. Mutacije v tem genu se lahko kažejo v povečani ali zmanjšani aktivnosti aromataze; asocirani fenotipi kažejo, da estrogen deluje kot spolni hormon, pomemben pa je tudi za razlikovanje med spoloma. Gen izraža dve transkripcijski variaciji.
'''Nahajanje v celici in tkivu'''
'''Nahajanje v celici in tkivu'''
-
Encim se nahaja v endoplazemskem retikulumu, njegovo aktivnost pa regulirajo specifični tkivni promoterji, ki jih nadzorujejo hormoni, citokini in drugi faktorji. Osnovna funkcija encima je pretvorba adrostenediona v estron in testosterona v estradiol. Aromatazo lahko najdemo v različnih tkivih: gonadi (spolna žleza), možganih, maščevju, placenti (posteljici), krvnih žilah, koži, kosteh, endometriju kot tudi v maternični sluznici, materničnih vlaknih, raku dojk in raku endometirja.
+
Encim se nahaja v endoplazemskem retikulumu, njegovo aktivnost pa regulirajo specifični tkivni [http://en.wikipedia.org/wiki/Promoters promoterji], ki jih nadzorujejo hormoni, citokini in drugi faktorji. Osnovna funkcija encima je pretvorba androstenediona v estron in testosterona v estradiol. Aromatazo lahko najdemo v različnih tkivih: gonadi ([http://sl.wikipedia.org/wiki/Spolna_%C5%BEleza spolna žleza]), [http://sl.wikipedia.org/wiki/Mo%C5%BEgani možganih], maščevju, placenti (posteljici),[http://gimvic.org/projekti/timko/cloveskotelo/gasperin/KRVNE.htm krvnih žilah] , [http://sl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%BEa koži], [http://sl.wikipedia.org/wiki/Okostje kosteh], [http://vestnik.szd.si/st08-s3/29-31.pdf endometriju] kot tudi v maternični sluznici, materničnih vlaknih, [http://www.onkologija.org/sl/domov/o_raku/rak_dojke/ raku dojk] in raku endometirja.
'''Aktivnost'''
'''Aktivnost'''
-
Faktorji, ki so znani po tem, da povišujejo aktivnost aromataze so starost, debelost, inzulin, gonadotropin in alkohol. Aktivnost aromataze znižujejo prolaktin in kajenje. Izgleda, da je aktivnost aromataze boljša v določenih tkivih, ki so odvisna od estrogena, na primer v tkivu dojk, endometrijskem raku, endometriozi in materničnih fibroidih.
+
Faktorji, ki so znani po tem, da povišujejo aktivnost aromataze so starost, debelost, [http://en.wikipedia.org/wiki/Insulin insulin], [http://en.wikipedia.org/wiki/Gonadotropin gonadotropin] in alkohol. Aktivnost aromataze znižujejo [http://en.wikipedia.org/wiki/Prolactin prolaktin] in kajenje. Izgleda, da je aktivnost aromataze boljša v določenih tkivih, ki so odvisna od estrogena, na primer v tkivu dojk, endometrijskem raku in endometriozi.
'''Motnje'''
'''Motnje'''
Sindrom pomanjkanja aromatze:
Sindrom pomanjkanja aromatze:
-
Ta sindrom je posledica mutacije gena CYP19 in se avtosomatsko recesivno deduje. Kopičenje androgenov med nosečnostjo lahko vodi v virilizacijo ženske ob porodu (ne vpliva na moške). Ženske bodo imele amenorejo. Posamezniki obeh spolov (moški in ženske) bodo visoki, ker pomanjkanje estrogena onemogoča, da bi se epifizne črte zaprle.
+
Ta sindrom je posledica mutacije gena CYP19 in se avtosomatsko recesivno deduje. Kopičenje androgenov med nosečnostjo lahko vodi v virilizacijo ženske ob porodu (ne vpliva na moške). Ženske bodo imele [http://sl.wikipedia.org/wiki/Amenoreja amenorejo]. Posamezniki obeh spolov (moški in ženske) bodo visoki, ker pomanjkanje estrogena onemogoča, da bi se epifizne črte zaprle.
'''Inhibitorji aromataze'''
'''Inhibitorji aromataze'''
-
Inhibicija encima privede do močnega hipoestrogenizma (nizke vrednosti estrogena). Zato so se inhibiorji aromataze začeli uporabljati pri zdravljenju bolnikov z rakom dojk. Primer inhibitorja aromateze je letrozol, ki ga najdemo pod imenom »Femara«
+
Inhibicija encima privede do močnega [http://en.wikipedia.org/wiki/Hypoestrogenism hipoestrogenizma] (nizke vrednosti estrogena). Zato so se inhibiorji aromataze začeli uporabljati pri zdravljenju bolnikov z rakom dojk. Primer inhibitorja aromateze je [http://en.wikipedia.org/wiki/Letrozole letrozol], ki ga najdemo pod imenom »Femara«
Tudi ekstrakti nekaterih gob zavirajo aromatazo.
Tudi ekstrakti nekaterih gob zavirajo aromatazo.
[http://images.google.si/imgres?imgurl=http://www.chemicalbook.com/CAS%255CGIF%255C566-48-3.gif&imgrefurl=http://www.chemicalbook.com/ChemicalProductProperty_EN_CB6251183.htm&usg=__eJ32aQFNsXjJDeiM_pxZFH43fgU=&h=117&w=140&sz=2&hl=sl&start=477&um=1&tbnid=Em0LrrE2oP0JCM:&tbnh=78&tbnw=93&prev=/images%3Fq%3Dinhibitor%2Baromatase%26ndsp%3D21%26hl%3Dsl%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla:en-US:official%26sa%3DN%26start%3D462%26um%3D1 Slika 4]
[http://images.google.si/imgres?imgurl=http://www.chemicalbook.com/CAS%255CGIF%255C566-48-3.gif&imgrefurl=http://www.chemicalbook.com/ChemicalProductProperty_EN_CB6251183.htm&usg=__eJ32aQFNsXjJDeiM_pxZFH43fgU=&h=117&w=140&sz=2&hl=sl&start=477&um=1&tbnid=Em0LrrE2oP0JCM:&tbnh=78&tbnw=93&prev=/images%3Fq%3Dinhibitor%2Baromatase%26ndsp%3D21%26hl%3Dsl%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla:en-US:official%26sa%3DN%26start%3D462%26um%3D1 Slika 4]

Revision as of 20:51, 4 January 2010

Slika 1Aromataza je encim, ki je odgovoren za biosintezo estrogenov. Ker estrogeni pospešujejo nastanek določenih rakov in drugih bolezni, se za zdravljenje teh bolezni pogosto inhibitorje aromataze. Slika 2

Steroidi so zgrajeni iz štirih »spojenih« obročev (na sliki A, B, C in D). Aromataza spremeni levi obroč (obroč A) steroida v aromatsko obliko preko oksidacije in posledično eliminacije metilne skupine. Aromataza spada v superdružino citokromov P450, katerih funkcija je aromatizacija androgenov in proizvodnja estrogenov. Kot taka, je pomemben faktor v spolnem razvoju.

Funkcija Slika 3Gen CYP19A1 kodira enega izmed encimov superdružine citokrom P450. Proteini citokroma P450 so monooksigenaze, ki katalizirajo veliko reakcij, ki so povezane z metabolizmom zdravil in sintezo holesterola, steroidov ter drugih lipidov. Ti proteini se nahajajo v endoplazemskem retikulumu in katalizirajo zadnje stopnje biosinteze estrogena iz androgena. Te stopnje vključujejo tri zaporedne hidroksilacije devetnajstih metilnih skupin androgenov, ki jim sledi sočasna eliminacija metilne skupine in aromatizacija A-obroča. Mutacije v tem genu se lahko kažejo v povečani ali zmanjšani aktivnosti aromataze; asocirani fenotipi kažejo, da estrogen deluje kot spolni hormon, pomemben pa je tudi za razlikovanje med spoloma. Gen izraža dve transkripcijski variaciji.

Nahajanje v celici in tkivu Encim se nahaja v endoplazemskem retikulumu, njegovo aktivnost pa regulirajo specifični tkivni promoterji, ki jih nadzorujejo hormoni, citokini in drugi faktorji. Osnovna funkcija encima je pretvorba androstenediona v estron in testosterona v estradiol. Aromatazo lahko najdemo v različnih tkivih: gonadi (spolna žleza), možganih, maščevju, placenti (posteljici),krvnih žilah , koži, kosteh, endometriju kot tudi v maternični sluznici, materničnih vlaknih, raku dojk in raku endometirja.

Aktivnost Faktorji, ki so znani po tem, da povišujejo aktivnost aromataze so starost, debelost, insulin, gonadotropin in alkohol. Aktivnost aromataze znižujejo prolaktin in kajenje. Izgleda, da je aktivnost aromataze boljša v določenih tkivih, ki so odvisna od estrogena, na primer v tkivu dojk, endometrijskem raku in endometriozi.

Motnje Sindrom pomanjkanja aromatze: Ta sindrom je posledica mutacije gena CYP19 in se avtosomatsko recesivno deduje. Kopičenje androgenov med nosečnostjo lahko vodi v virilizacijo ženske ob porodu (ne vpliva na moške). Ženske bodo imele amenorejo. Posamezniki obeh spolov (moški in ženske) bodo visoki, ker pomanjkanje estrogena onemogoča, da bi se epifizne črte zaprle.

Inhibitorji aromataze Inhibicija encima privede do močnega hipoestrogenizma (nizke vrednosti estrogena). Zato so se inhibiorji aromataze začeli uporabljati pri zdravljenju bolnikov z rakom dojk. Primer inhibitorja aromateze je letrozol, ki ga najdemo pod imenom »Femara« Tudi ekstrakti nekaterih gob zavirajo aromatazo. Slika 4

Povezave http://www.nature.com/nature/journal/v457/n7226/full/nature07614.html http://www.bioscience.org/1998/v3/d/chen/chen.pdf http://en.wikipedia.org/wiki/Aromatase http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=gene&Cmd=ShowDetailView&TermToSearch=1588 http://vetdergi.kafkas.edu.tr/extdocs/7_1/33_37.pdf http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1533021/

Personal tools