Aromataza

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Line 1: Line 1:
-
[http://www.nature.com/nature/journal/v457/n7226/fig_tab/nature07614_F1.html Slika 1]Aromataza je encim, ki je odgovoren za biosintezo [http://en.wikipedia.org/wiki/Estrogen estrogenov]. Ker estrogeni pospešujejo nastanek določenih rakov in drugih bolezni, se za zdravljenje teh bolezni pogosto inhibitorje aromataze.
+
[http://www.nature.com/nature/journal/v457/n7226/fig_tab/nature07614_F1.html Slika 1]Aromataza je encim, ki je odgovoren za biosintezo [http://en.wikipedia.org/wiki/Estrogen estrogenov]. Ker estrogeni pospešujejo nastanek določenih rakov in drugih bolezni, se za zdravljenje teh bolezni pogosto uporablja inhibitorje aromataze.
[http://en.wikipedia.org/wiki/File:Testosterone_estradiol_conversion.png Slika 2]
[http://en.wikipedia.org/wiki/File:Testosterone_estradiol_conversion.png Slika 2]

Revision as of 17:21, 5 January 2010

Slika 1Aromataza je encim, ki je odgovoren za biosintezo estrogenov. Ker estrogeni pospešujejo nastanek določenih rakov in drugih bolezni, se za zdravljenje teh bolezni pogosto uporablja inhibitorje aromataze. Slika 2

Steroidi so zgrajeni iz štirih »spojenih« obročev (na sliki A, B, C in D). Aromataza spremeni levi obroč (obroč A) steroida v aromatsko obliko preko oksidacije in posledično eliminacije metilne skupine. Aromataza spada v superdružino citokromov P450, katerih funkcija je aromatizacija androgenov in proizvodnja estrogenov. Kot taka, je pomemben faktor v spolnem razvoju.

Funkcija Slika 3 Proteini citokroma P450 so monooksigenaze, ki katalizirajo veliko reakcij povezanih z metabolizmom zdravil in sintezo holesterola, steroidov ter drugih lipidov. Ti proteini se nahajajo v endoplazemskem retikulumu in katalizirajo zadnje stopnje biosinteze estrogena iz androgena. Te stopnje vključujejo tri zaporedne hidroksilacije devetnajstih metilnih skupin androgenov, ki jim sledi sočasna eliminacija metilne skupine in aromatizacija A-obroča.

Nahajanje v celici in tkivu Encim se nahaja v endoplazemskem retikulumu, njegovo aktivnost pa regulirajo specifični tkivni promoterji, ki jih nadzorujejo hormoni, citokini in drugi faktorji. Osnovna funkcija encima je pretvorba androstenediona v estron in testosterona v estradiol. Aromatazo lahko najdemo v različnih tkivih: gonadi (spolna žleza), možganih, maščevju, placenti (posteljici),krvnih žilah , koži, kosteh, endometriju kot tudi v maternični sluznici, materničnih vlaknih, raku dojk in raku endometirja.

Aktivnost Faktorji, ki so znani po tem, da povišujejo aktivnost aromataze so starost, debelost, insulin, gonadotropin in alkohol. Aktivnost aromataze znižujejo prolaktin in kajenje. Izgleda, da je aktivnost aromataze boljša v določenih tkivih, ki so odvisna od estrogena, na primer v tkivu dojk, endometrijskem raku in endometriozi.

Inhibitorji aromataze Inhibicija encima privede do močnega hipoestrogenizma (nizke vrednosti estrogena). Zato so se inhibiorji aromataze začeli uporabljati pri zdravljenju bolnikov z rakom dojk. Primer inhibitorja aromateze je letrozol, ki ga najdemo pod imenom »Femara« Tudi ekstrakti nekaterih gob zavirajo aromatazo. Slika 4

Povezave http://www.nature.com/nature/journal/v457/n7226/full/nature07614.html
http://www.bioscience.org/1998/v3/d/chen/chen.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Aromatase
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=gene&Cmd=ShowDetailView&TermToSearch=1588
http://vetdergi.kafkas.edu.tr/extdocs/7_1/33_37.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1533021/

Personal tools