BIO1-seminar 2011

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(Citiranje virov)
(Seznam seminarjev)
Line 27: Line 27:
| DOLINAR ANA||Celice ubijalke||||07.03.||10.03.||14.03.||RAUTER URŠKA||MOHAR MAŠA||VERBANČIČ JANA
| DOLINAR ANA||Celice ubijalke||||07.03.||10.03.||14.03.||RAUTER URŠKA||MOHAR MAŠA||VERBANČIČ JANA
|-
|-
-
| RAUTER URŠKA||naslov||||07.03.||10.03.||14.03.||MUSTAR JERNEJ||JAVORŠEK KAJA||MOHAR MAŠA
+
| RAUTER URŠKA||naslov svojega seminarja||||07.03.||10.03.||14.03.||MUSTAR JERNEJ||JAVORŠEK KAJA||MOHAR MAŠA
|-
|-
| MOHAR MAŠA||naslov||||14.03.||17.03.||21.03.||VENE ROK||RAUTER URŠKA||GORIČAN TJAŠA
| MOHAR MAŠA||naslov||||14.03.||17.03.||21.03.||VENE ROK||RAUTER URŠKA||GORIČAN TJAŠA

Revision as of 09:53, 28 February 2011

Contents

Temelji biokemije- seminar

Seminarje vodi doc. dr. Gregor Gunčar in so na urniku vsak ponedeljek od 10:00 do 11:30.

Ocena seminarjev predstavlja ??% končne ocene in vsebuje vse točke, ki jih študent/ka lahko zbere pri seminarju in ostalih dejavnostih, ki niso del pisnega izpita.

Seznam seminarjev

Ime in priimek Slovenski naslov članka Faktor vpliva revije Rok za oddajo Rok za recenzijo Datum predstavitve Recenzent 1 Recenzent 2 Recenzent 3
BOTONJIĆ SANDITioredoksinu podoben protein (TXNL2) ščiti kancerogene celice pred oksidativnim stresom.28.02.03.03.07.03.RODE URŠKAKERIN INESOGRIS IZA
VRANKAR ANDREJŠtevilo lasno-mešičnih matičnih celic se v plešastem lasišču moških z androgeno alopecijo ohranja za razliko od števila CD200-rich in CD34-positive lasno-mešičnih predniških celic28.02.03.03.07.03.HROVAT KARMENBOHNEC IVOJAVORŠEK KAJA
ZALAR MATJAProtein p5328.02.03.03.07.03.OGRIS IZACRČEK MITJAZOTTEL ALJA
ZOTTEL ALJAVloga imunskega sistema pri aterosklerozi07.03.10.03.14.03.RADOJKOVIĆ MARKOKERT DOMINIKHROVAT KARMEN
DOLINAR ANACelice ubijalke07.03.10.03.14.03.RAUTER URŠKAMOHAR MAŠAVERBANČIČ JANA
RAUTER URŠKAnaslov svojega seminarja07.03.10.03.14.03.MUSTAR JERNEJJAVORŠEK KAJAMOHAR MAŠA
MOHAR MAŠAnaslov14.03.17.03.21.03.VENE ROKRAUTER URŠKAGORIČAN TJAŠA
POHLEVEN ŠPELAnaslov14.03.17.03.21.03.KEPIC LEARADOJKOVIĆ MARKODOLINAR ANA
KEPIC LEAnaslov14.03.17.03.21.03.VRANKAR ANDREJBRATOVŠ ANDREJAMUSTAR JERNEJ
KMETIČ MIRJAMnaslov14.03.17.03.21.03.MARIĆ TAMARAREMŠKAR MAJAKOMAN KATRA
JARC VERONIKAnaslov14.03.21.03.28.03.REMŠKAR MAJAMUSTAR JERNEJKEPIC LEA
KOMAN KATRAnaslov14.03.21.03.28.03.ČUPOVIĆ VANAKARNER TAJAKMETIČ MIRJAM
OGRIS IZAnaslov14.03.21.03.28.03.KNAPIČ EVABRGLEZ ŽIVAVRANKAR ANDREJ
KERIN INESnaslov14.03.21.03.28.03.KARNER TAJAŠTEMBERGER ROKKERT DOMINIK
VERBANČIČ JANAnaslov21.03.28.03.04.04.ŠTOK ULAZOTTEL ALJAKNAPIČ EVA
KNAPIČ EVAnaslov21.03.28.03.04.04.ZALAR MATJAPOHLEVEN ŠPELALORBEK SARA
REMŽGAR ANAnaslov21.03.28.03.04.04.BOTONJIĆ SANDILORBEK SARAČUPOVIĆ VANA
GRDADOLNIK MAJAnaslov21.03.28.03.04.04.MOHAR MAŠAREMŽGAR ANAFRANKO NIK
JAVORŠEK KAJAnaslov28.03.04.04.11.04.GEC KARMENMARIĆ TAMARARADOJKOVIĆ MARKO
BRATOVŠ ANDREJAnaslov28.03.04.04.11.04.ZOTTEL ALJAČUPOVIĆ VANAGRDADOLNIK MAJA
CRČEK MITJAnaslov28.03.04.04.11.04.BOHNEC IVOKMETIČ MIRJAMBRATOVŠ ANDREJA
MARIĆ TAMARAnaslov28.03.04.04.11.04.NAVODNIK URŠKAGEC KARMENREMŠKAR MAJA
ŠTEMBERGER ROKnaslov04.04.11.04.18.04.JAVORŠEK KAJAVRANKAR ANDREJBOTONJIĆ SANDI
LORBEK SARAnaslov04.04.11.04.18.04.POHLEVEN ŠPELAKNAPIČ EVAVENE ROK
REMŠKAR MAJAnaslov04.04.11.04.18.04.KERIN INESPOVŠE KATJACRČEK MITJA
KARNER TAJAnaslov04.04.11.04.18.04.REMŽGAR ANAVERBANČIČ JANARODE URŠKA
RODE URŠKAnaslov24.04.03.05.09.05.GRDADOLNIK MAJAFRANKO NIKMARIĆ TAMARA
RADOJKOVIĆ MARKOnaslov24.04.03.05.09.05.FRANKO NIKVENE ROKPOVŠE KATJA
VENE ROKnaslov24.04.03.05.09.05.VERBANČIČ JANANAVODNIK URŠKAZALAR MATJA
AMBROŽIČ MATEVŽnaslov24.04.03.05.09.05.ŠTEMBERGER ROKHROVAT KARMENBOHNEC IVO
HROVAT KARMENnaslov04.05.09.05.16.05.KERT DOMINIKJARC VERONIKAKARNER TAJA
FRANKO NIKnaslov04.05.09.05.16.05.LORBEK SARAKEPIC LEAREMŽGAR ANA
NAVODNIK URŠKAnaslov04.05.09.05.16.05.AMBROŽIČ MATEVŽŠTOK ULAŠTEMBERGER ROK
BRGLEZ ŽIVAnaslov09.05.16.05.23.05.DOLINAR ANABOTONJIĆ SANDIJARC VERONIKA
ČUPOVIĆ VANAnaslov09.05.16.05.23.05.KOMAN KATRAOGRIS IZANAVODNIK URŠKA
KERT DOMINIKnaslov09.05.16.05.23.05.GORIČAN TJAŠAGRDADOLNIK MAJARAUTER URŠKA
POVŠE KATJAnaslov16.05.23.05.30.05.JARC VERONIKAAMBROŽIČ MATEVŽBRGLEZ ŽIVA
GEC KARMENnaslov16.05.23.05.30.05.POVŠE KATJAZALAR MATJAAMBROŽIČ MATEVŽ
GORIČAN TJAŠAnaslov16.05.23.05.30.05.KMETIČ MIRJAMRODE URŠKAPOHLEVEN ŠPELA
BOHNEC IVOnaslov23.05.30.05.06.06.CRČEK MITJAGORIČAN TJAŠAŠTOK ULA
ŠTOK ULAnaslov23.05.30.05.06.06.BRGLEZ ŽIVADOLINAR ANAKERIN INES
MUSTAR JERNEJnaslov23.05.30.05.06.06.BRATOVŠ ANDREJAKOMAN KATRAGEC KARMEN

Naloga

 • samostojno pripraviti seminar, katerega osnova je znanstveni članek s področja biokemije, ki ga po želji izberete v reviji s področja biokemije, ki ima faktor vpliva večji kot 3 in je bil objavljen v letu 2011. Poleg tega članka morate za seminar uporabiti še najmanj pet drugih virov! http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=CONNECT&base=JCR
 • osnovni članek in naslov pošljete meni, najkasneje pet dni pred rokom za oddajo (rok-5), da ocenim, če je primeren za predstavitev. Naslov vpišete v tabelo, takoj ko ste si ga izbrali!
 • Povzetek seminarja opišete na wikiju v približno 200 besedah - najkasneje do dne ko morate oddati seminar recenzentom. Povezave do slik so dobrodošle, niso pa nujne.
 • Povezavo do povzetka vnesete v tabelo seminarjev tekočega letnika.
 • Seminar pripravite v obliki seminarske naloge (pisava 12, enojni razmak, 2,5 cm robovi; važno je, da je obseg od 1800 do 2000 besed), vsebovati mora najmanj eno sliko. Slika mora imeti legendo in v besedilu mora biti na ustreznem mestu sklic na sliko.
 • Natisnjen seminar oddajte do roka vsakemu od recenzentov (docentu ga pošljite po e-pošti v formatu .doc ali .docx).
 • Recenzenti do dneva določenega v tabeli določijo popravke in podajo oceno pisnega dela, v predpisanem formatu elektronskega obrazca na internetu.
 • Ustna predstavitev sledi na dan, ki je vpisan v tabeli. Za predstavitev je na voljo 15 minut. Recenzenti morajo biti na predstavitvi prisotni.
 • Predstavitvi sledi razprava- 5 minut. Recenzenti podajo oceno predstavitve in postavijo vsak vsaj dve vprašanji.
 • Na dan predstavitve morate docentu oddati končno (popravljeno) in natisnjeno verzijo seminarja v enem izvodu.
 • Seminarska naloga in povzetek na wikiju morajo biti v slovenskem jeziku!

Ocenjevanje seminarjev

Recenzenti ocenijo seminar tako, da izpolnijo [recenzentsko poročilo] na spletu.

Mnenje o predstavitvi

Vsak posameznik mora oceniti seminar, tako da odda svoje mnenje najkasneje v treh dneh po predstavitvi. Kdor na seminarju ni bil prisoten, mnenja ne sme oddati.

Urejanje spletnih strani na wikiju

Wiki so razvili zato, da lahko spletne vsebine ureja vsakdo. Ukazi so preprosti, dokler si ne zamislite česa prav posebnega. Vseeno pa je Word v primerjavi z wikijem pravo čudežno orodje... Če imate težave z oblikovanjem besedila, si preberite poglavje o urejanju wiki-strani na Wikipediji (tule v angleščini in tu v slovenščini). Pomaga tudi, če pogledate, kako je zapisana kakšna stran, ki se vam zdi v redu: kliknite na zavihek 'Uredite stran' in si poglejte, kako so vpisane povezave, kako nov odstavek in podobno. Na koncu seveda pod oknom za urejanje kliknite na 'Prekliči'.

Citiranje virov

Citiranje je možno po več shemah, važno je, da se v seminarju držite ene same. Temeljno načelo je, da je treba vir navesti na tak način, da ga je mogoče nedvoumno poiskati. Za citate v naravoslovju je najpogostejše citiranje po pravilniku ISO 690. Pravila, ki upoštevajo omenjeni standard, so pripravili pri ZTKS. Sicer pa ima vsaka revija lahko svoj način citiranja, ki ga je treba pri pisanju članka upoštevati.
Citiranje knjig:
Priimek, I. Naslov. Kraj: Založba, letnica.
Priimek, I. Naslov: podnaslov. Izdaja. Kraj: Založba, letnica. Zbirka, številka. ISBN.

Boyer, R. Temelji biokemije. Ljubljana: Študentska založba, 2005.
Glick BR in Pasternak JJ. Molecular biotechnology: principles and applications of recombinant DNA. 3. izdaja. Washington: ASM Press, 2003. ISBN 1-55581-269-4.
Če so avtorji trije, je beseda in med drugim in tretjim avtorjem. Če so avtorji več kot trije, napišemo samo prvega in dopišemo et al. (in drugi, po latinsko). Vse, kar je latinsko, pišemo poševno (npr. tudi imena rastlin in živali, pojme in vivo, in vitro ipd.).

Citiranje člankov:
Priimek, I. Naslov. Naslov revije, letnica, letnik, številka, strani.
Lartigue C. et al. Genome transplantation in bacteria: changing one species to another. Science, 2007, letn. 317, str. 632-638.

Alternativni način citiranja (predvsem v družboslovju) je po pravilih APA, kjer članke citirajo takole:
Priimek, I. (letnica, številka). Naslov. Naslov revije, strani.
Lartigue C. et al. (2007, 317) Genome transplantation in bacteria: changing one species to another. Science, 632-638.

Revija Science uporablja skrajšani zapis:
C. Lartigue et al. Science 317, 632 (2007)

V diplomah na FKKT je treba navesti vire tako, da izpišete tudi naslov citiranega dela in strani od-do (ne samo začetne).


Citiranje spletnih virov:
Priimek, I. Naslov dokumenta. Izdaja. Kraj: Založnik, letnica. Datum zadnjega popravljanja. [Datum citiranja.] spletni naslov
strangeguitars. On the brink of artificial life. 6. 10. 2007. [citirano 13. 11. 2007] http://www.metafilter.com/65331/On-the-brink-of-artificial-life
Navedemo čim več podatkov; pogosto vseh iz pravila ne boste našli.

Personal tools