BIO2 2010 Seminar

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

Contents

14. januarja se predavanje začne že ob 8:30 v Veliki predavalnici IJS!

21. januarja bo predavanje v Kolarjevi predavalnici ob 9:00

Biokemijski seminar blablalbalblabllb

Seminarje vodi doc. dr. Gregor Gunčar in so na urniku vsako sredo in petek po eni uri predavanj iz Biokemije.

Ocena seminarjev predstavlja 30% končne ocene in vsebuje vse točke, ki jih študent/ka lahko zbere pri seminarju in ostalih dejavnostih, ki niso del pisnega izpita.

Seznam seminarjev- datumi za seminarje, pri katerih še ni navedena tema, so le informativni in se bodo še spremenili

Ime in priimek Naslov članka Rok za oddajo Rok za recenzijo Datum predstavitve Recenzent1 Recenzent2
Gregor Gunčar naslov seminarja
DIMITRIJEVIĆ ĐORĐEPLC regulacija: nastajajoči modeli molekularnih mehanizmov20.10.25.10.29.10.Berčič TjašaBerki Barbara
KRAJNC ALEKSANDEROligomerske oblike z G proteinom sklopljenih receptorjev (GPCR)20.10.25.10.29.10.Bevc LukaBezeljak Urban
FRANČIČ VITOProteini WD40: središča v omrežju celičnih biokemijskih interakcij20.10.25.10.29.10.Bigec TjašaBratuš Maruša
CAF - FELDIN ŽANGlycolysis: a bioenergetic or a survival pathway?20.10.27.10.3.11.Simonič NatašaBremec Kristina
ŽELEZNIK ŽANBiokemijska in strukturna osnova za trans-v-cis izomerizacijo retinoidov v kemiji vida 28.10.2.11.5.11.Caf-FeldinDimitrijević
PRIMC TISA Apoptoza inducirana prek smrtnih receptorjev 28.10.2.11.5.11.FrančičHadanović
RAZBORŠEK BRIGITAAdhezijski GPCR-ji: odkrivanje pomena novih receptorjev28.10.3.11.10.11.HriberšekJuvančič
SIMONIČ NATAŠABotulin in tetanus nevrotoksin: struktura, delovanje in terapevtska uporaba29.10.5.11.12.11.KogojKolar
OGRIN LAURA Kooperativni in nekooperativni ionski kanali CNG29.10.5.11.12.11.KolencKrajnc
DIMITRIJEVIČ ĐORĐE3.11.10.11.17.11.
PERME NEJCMehanizmi zaznavanja glukoze v evkariontskih celicah5.11.12.11.19.11.PrimcOgrin
PODJED ŠPELA Strukturne lastnosti RNA-stikal, ki vežejo metabolite5.11.12.11.19.11.PermeRot
ŽBOGAR URŠKAMultifunkcionalnost glikolitičnih encimov10.11.17.11.24.11.PodjedRazboršek
NARAGLAV NIVESProtein kinaze: evolucija dinamično reguliranih proteinov12.11.19.11.26.11.RovanšekRupar
BEZELJAK URBAN Na novo odkrite skrivnosti aktomiozinskega delovnega takta12.11.19.11.26.11.StuparŠćuk
ŽLAJPAH MARGARETA Regulacija HIF-1 proteina12.11.19.11.26.11.TolarŽbogar
KOLAR SABINA Bridging the GAP between insulin signaling and GLUT4 translocation19.11.24.11.1.12.UmekKorpar
HANDANOVIĆ ELMINA Biokemijski pristop k staranju26.11.1.12.3.12.ŽlajpahŽeleznik
BRATUŠ MARUŠA Mitohondriji kot jih ne poznamo26.11.1.12.3.12.PavlovičPrimec
RUPAR KAJA Sirtuini - reguliranje mitohondrija 2.12.6.12.8.12.GorečanGregorič
BERKI BARBARA Evolucija mitohondrijev3.12.7.12.10.12.TolarRovanšek
JUVANČIČ JANJA Uvoz proteinov v mitohondrij3.12.7.12.10.12.Caf-FeldinBerčič
ROT ZALA Homologi mitohondrijskega razklopnega proteina UCP13.12.8.12.15.12.PrimecKorpar
KOLENC FILIP Post-translational modifications in signal integration 3.12.10.12.17.12.BevcFlis
ŠČUK DINO Mechanisms of lipid-body formation 6.12.13.12.17.12.BigecŽeleznik
BEVC LUKA Hormon sensitive lipase 5.12.10.12.17.12.GorečanKolenc
nihčeRegulatory crosstalk of the metabolic network8.12.15.12.22.12.
ROVANŠEK VERONIKA The yin-yang of cobalamin biochemistry17.12.19.12.24.12.BezeljakOgrin
BERČIČ TJAŠA The thiolase superfamily: condensing enzymes with diverse reaction specificities17.12.19.12.24.12.HriberšekBremec
BIGEC TJAŠA Glutamine addiction 17.12.19.12.24.12.JuvančičRazboršek
KOGOJ MAJA Kontrola metabolizma s cirkadianim ritmom in obratno22.12.29.12.5.1.RuparGregorič
BREMEC KRISTINA Evkariontski transkripcijski faktorji kot direktni senzorji hranil 24.12.3.1.7.1.StuparŽlajpah
STUPAR UROŠMany paths to methyltransfer: a chronicle of convergence24.12.3.1.7.1.HandanovićPavlovič
TOLAR EVALight-regulated transcriptional networks in higher plants24.12.3.1.7.1.DimitrijevićPodjed
UMEK ŠPELAMembrane lipids: where they are and how they behave3.1.7.1.12.1.KranjcPrimc
HRIBERŠEK DAMJANAPrenos signalov preko biološko aktivnih lipidov: Sfingolipidi3.1.7.1.14.1.NaraglavRot
KORPAR TANJA[| Cellular strategies for the assembly of molecular machines]3.1.7.1.14.1.PermeBratuš
PAVLOVIČ TONJA Vloga adipokinov pri uravnavanju lipidnega metabolizma7.1.14.1.19.1.FrančičŽbogar
GOREČAN PETRA Leptin and the regulation of body weight in mammals 5.1.12.1.14.1.SimoničKolar
GREGORIČ TINAmTOR- from growth signal integration to cancer, diabetes and ageing13.1.17.1.21.1.KogojUmek
PRIMEC SARAInventarna kontrola:Citokrom c oksidazni sklop regulira mitohondrijsko translacijo13.1.17.1.21.1.BerkiFlis
FLIS TJAŠAFructose induced lipogenesis + sami poiščite še dodatne vire!13.1.17.1.21.1.ŠčukNaraglav

Gradivo za seminarje

Gradivo za predavanja in seminarje najdete na http://bio.ijs.si/~zajec/bio2/ username: bio2 password: samozame

Naloga

Vaša naloga za seminar je:
A) v skupini še z enim kolegom pripraviti opis enega gesla v poglavju Biokemijski leksikon
B) samostojno pripraviti seminar, katerega osnova je znanstveni članek, ki ga določi docent

A: Leksikografsko geslo

Za vpis gesla veljajo naslednja pravila:

 • Geslo je lahko iz katere od že vpisanih kategorij ali pa izberete svoje. Če geslo še ni vpisano v kazalu, ga smiselno uvrstite vanj.
 • Do 12. decembra 2010 do 12. ure vpišite v tabelo skupin BIO2 Seminar-geslo, katero temo ste si izbrali. Preden se odločite za svojo temo, preverite, da si ni iste izbral že kdo drug.
 • Razlaga gesla naj obsega med 500 in 600 besed in vsaj eno povezavo na slikovno gradivo drugje na internetu. Ne nalagajte slik, ki so avtorsko zaščitene!
 • Opis pod A morate dokončati do 12. januarja 2010 do 12. ure.

B: Seminar

Za pripravo seminarja velja naslednje:

 • Docent določi članek, ki ga boste obravnavali v okviru seminarja
 • Povzetek seminarja opišete na wikiju v približno 200 besedah - najkasneje do dne ko morate oddati seminar recenzentom. Povezave do slik so dobrodošle, niso pa nujne.
 • Povezavo do povzetka vnesete v tabelo seminarjev tekočega letnika.
 • Seminar pripravite v obliki seminarske naloge na ~5-9 straneh A4 (pisava 12, enojni razmak, 2,5 cm robovi; važno je, da je obseg od 2800 do 3000 besed), vsebovati mora vsaj eno sliko. Slika mora imeti legendo in v besedilu mora biti na ustreznem mestu sklic na sliko.
 • Natisnjen seminar oddajte dva tedna pred predstavitvijo vsakemu od recenzentov (docentu ga pošljite po e-pošti v formatu .doc ali .docx).
 • Recenzenti do dneva določenega v tabeli določijo popravke in podajo oceno pisnega dela.
 • Ustna predstavitev sledi na dan, ki je vpisan v tabeli. Za predstavitev je na voljo 20-30 minut. Recenzenti morajo biti na predstavitvi prisotni.
 • Predstavitvi sledi razprava. Recenzenti podajo oceno predstavitve in postavijo vsaj dve vprašanji.
 • Na dan predstavitve morate docentu oddati končno (popravljeno) in natisnjeno verzijo seminarja v enem izvodu.
 • Seminarska naloga, povzetek in opis gesla morajo biti v slovenskem jeziku!

Ocenjevanje seminarjev

Recenzenti ocenijo seminar tako, da izpolnijo [recenzentsko poročilo] na spletu.

Mnenje o predstavitvi

Vsak posameznik mora oceniti seminar, tako da odda svoje mnenje najkasneje v treh dneh po predstavitvi. Kdor na seminarju ni bil prisoten, mnenja ne sme oddati.

Urejanje spletnih strani na wikiju

Wiki so razvili zato, da lahko spletne vsebine ureja vsakdo. Ukazi so preprosti, dokler si ne zamislite česa prav posebnega. Vseeno pa je Word v primerjavi z wikijem pravo čudežno orodje... Če imate težave z oblikovanjem besedila, si preberite poglavje o urejanju wiki-strani na Wikipediji (tule v angleščini in tu v slovenščini). Pomaga tudi, če pogledate, kako je zapisana kakšna stran, ki se vam zdi v redu: kliknite na zavihek 'Uredite stran' in si poglejte, kako so vpisane povezave, kako nov odstavek in podobno. Na koncu seveda pod oknom za urejanje kliknite na 'Prekliči'.

Citiranje virov

Citiranje je možno po več shemah, važno je, da se v seminarju držite ene same. Temeljno načelo je, da je treba vir navesti na tak način, da ga je mogoče nedvoumno poiskati. Za citate v naravoslovju je najpogostejše citiranje po pravilniku ISO 690. Pravila, ki upoštevajo omenjeni standard, so pripravili pri ZTKS. Sicer pa ima vsaka revija lahko svoj način citiranja, ki ga je treba pri pisanju članka upoštevati.
Citiranje knjig:
Priimek, I. Naslov. Kraj: Založba, letnica.
Priimek, I. Naslov: podnaslov. Izdaja. Kraj: Založba, letnica. Zbirka, številka. ISBN.

Boyer, R. Temelji biokemije. Ljubljana: Študentska založba, 2005.
Glick BR in Pasternak JJ. Molecular biotechnology: principles and applications of recombinant DNA. 3. izdaja. Washington: ASM Press, 2003. ISBN 1-55581-269-4.
Če so avtorji trije, je beseda in med drugim in tretjim avtorjem. Če so avtorji več kot trije, napišemo samo prvega in dopišemo et al. (in drugi, po latinsko). Vse, kar je latinsko, pišemo poševno (npr. tudi imena rastlin in živali, pojme in vivo, in vitro ipd.).

Citiranje člankov:
Priimek, I. Naslov. Naslov revije, letnica, letnik, številka, strani.
Lartigue C. et al. Genome transplantation in bacteria: changing one species to another. Science, 2007, letn. 317, str. 632-638.

Alternativni način citiranja (predvsem v družboslovju) je po pravilih APA, kjer članke citirajo takole:
Priimek, I. (letnica, številka). Naslov. Naslov revije, strani.
Lartigue C. et al. (2007, 317) Genome transplantation in bacteria: changing one species to another. Science, 632-638.

Revija Science uporablja skrajšani zapis:
C. Lartigue et al. Science 317, 632 (2007)

V diplomah na FKKT je treba navesti vire tako, da izpišete tudi naslov citiranega dela in strani od-do (ne samo začetne).


Citiranje spletnih virov:
Priimek, I. Naslov dokumenta. Izdaja. Kraj: Založnik, letnica. Datum zadnjega popravljanja. [Datum citiranja.] spletni naslov
strangeguitars. On the brink of artificial life. 6. 10. 2007. [citirano 13. 11. 2007] http://www.metafilter.com/65331/On-the-brink-of-artificial-life
Navedemo čim več podatkov; pogosto vseh iz pravila ne boste našli.

Personal tools