BIO2 Seminar-geslo

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Line 16: Line 16:
*[[Eritropoetin]]: Kristina Bremec, Petra Gorečan
*[[Eritropoetin]]: Kristina Bremec, Petra Gorečan
*[[Poškodbe s prostimi radikali]]: Tonja Pavlovič, Tjaša Flis
*[[Poškodbe s prostimi radikali]]: Tonja Pavlovič, Tjaša Flis
-
*[[Splošna zgradba imunoglobulinov]] : Veronika Rovanšek, Tina Gregorin
+
*[[Splošna zgradba imunoglobulinov]] : Veronika Rovanšek
*[[Značilnosti genomov]] : Barbara Berki, Žan Železnik
*[[Značilnosti genomov]] : Barbara Berki, Žan Železnik
*[[Polimeri nukleinskih kislin]] : Laura Ogrin, Damjana Hriberšek
*[[Polimeri nukleinskih kislin]] : Laura Ogrin, Damjana Hriberšek

Revision as of 18:50, 11 January 2011

Personal tools