BIO2 Seminar 2015

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(Seznam seminarjev)
(Seznam seminarjev)
Line 81: Line 81:
| Katja Čop||23||||Blaž Lebar||Urša Čerček||13/01/16||15/01/16||20/01/16
| Katja Čop||23||||Blaž Lebar||Urša Čerček||13/01/16||15/01/16||20/01/16
|-
|-
-
| Nejc Kejžar||23||||Aleksandra Uzar||Katja Brezovar||13/01/16||15/01/16||20/01/16
+
| Nejc Kejžar||23||Hormonska regulacija razvoja T-celic||Aleksandra Uzar||Katja Brezovar||13/01/16||15/01/16||20/01/16
|-
|-
| Neža Brezovar||23||||Petra Hruševar||Gašper Žun||13/01/16||15/01/16||20/01/16
| Neža Brezovar||23||||Petra Hruševar||Gašper Žun||13/01/16||15/01/16||20/01/16

Revision as of 15:51, 13 October 2015

Contents

Biokemijski seminar

doc. dr. Gregor Gunčar, K2.022

Seznam seminarjev

Ime Priimek poglavje Naslov seminarja Recenzent 1 Recenzent 2 Datum oddaje Datum recenzije Datum predstavitve
Kristjan Stibilj12"RTK in njihova vloga pri rakavih obolenjih"Lovro KotnikBlaž Lebar21/10/1523/10/1528/10/15
Tjaša Lukšič12Karmen ŽbogarAleksandra Uzar21/10/1523/10/1528/10/15
Klara Kuret12Vpliv bakterijskih efektorjev na signalizacijo gostiteljske celiceKlara LenartPetra Hruševar21/10/1523/10/1528/10/15
Rok Miklavčič12Katja ČopLovro Kotnik28/10/1530/10/1504/11/15
Ema Gašperšič12Nejc KejžarKarmen Žbogar28/10/1530/10/1504/11/15
Tadej Satler12Neža BrezovarKlara Lenart28/10/1530/10/1504/11/15
Tina Šimunović14-15Kristjan StibiljKatja Čop04/11/1506/11/1511/11/15
Maja Zupanc14-15Tjaša LukšičNejc Kejžar04/11/1506/11/1511/11/15
Tilen Tršelič14-15Klara KuretNeža Brezovar04/11/1506/11/1511/11/15
Lara Jerman16Rok MiklavčičKristjan Stibilj11/11/1513/11/1518/11/15
Eva Rajh16Ema GašperšičTjaša Lukšič11/11/1513/11/1518/11/15
Sara Tekavec16Tadej SatlerKlara Kuret11/11/1513/11/1518/11/15
Fran Krstanović17Tina ŠimunovićRok Miklavčič18/11/1520/11/1525/11/15
Elvira Boršić17Maja ZupancEma Gašperšič18/11/1520/11/1525/11/15
Janja Krapež17Tilen TršeličTadej Satler18/11/1520/11/1525/11/15
Janez Javornik18Lara JermanTina Šimunović25/11/1527/11/1502/12/15
Miha Koprivnikar Krajnc18Eva RajhMaja Zupanc25/11/1527/11/1502/12/15
Špela Malenšek18Sara TekavecTilen Tršelič25/11/1527/11/1502/12/15
Urša Kopač19Fran KrstanovićLara Jerman02/12/1504/12/1509/12/15
Neža Koritnik19Elvira BoršićEva Rajh02/12/1504/12/1509/12/15
Gašper Virant19Janja KrapežSara Tekavec02/12/1504/12/1509/12/15
Uroš Zavrtanik20Janez JavornikFran Krstanović09/12/1511/12/1516/12/15
Simon Aleksič20Miha Koprivnikar KrajncElvira Boršić09/12/1511/12/1516/12/15
Matej Hvalec20Špela MalenšekJanja Krapež09/12/1511/12/1516/12/15
Urša Čerček21Urša KopačJanez Javornik16/12/1518/12/1523/12/15
Katja Brezovar21Neža KoritnikMiha Koprivnikar Krajnc16/12/1518/12/1523/12/15
Gašper Žun21Gašper VirantŠpela Malenšek16/12/1518/12/1523/12/15
Blaž Lebar22Uroš ZavrtanikUrša Kopač23/12/1503/01/1606/01/16
Aleksandra Uzar22Simon AleksičNeža Koritnik23/12/1503/01/1606/01/16
Petra Hruševar22Matej HvalecGašper Virant23/12/1503/01/1606/01/16
Lovro Kotnik23Urša ČerčekUroš Zavrtanik06/01/1608/01/1613/01/16
Karmen Žbogar23Katja BrezovarSimon Aleksič06/01/1608/01/1613/01/16
Klara Lenart23Gašper ŽunMatej Hvalec06/01/1608/01/1613/01/16
Katja Čop23Blaž LebarUrša Čerček13/01/1615/01/1620/01/16
Nejc Kejžar23Hormonska regulacija razvoja T-celicAleksandra UzarKatja Brezovar13/01/1615/01/1620/01/16
Neža Brezovar23Petra HruševarGašper Žun13/01/1615/01/1620/01/16
 • številka v okencu za temo pomeni poglavje v Lehningerju, v katerega naj izbrana tema spada

Gradivo za predavanja

Gradivo za predavanja in seminarje najdete na http://bio.ijs.si/~zajec/bio2/ username: bio2 password: samozame

Naloga

Vaša naloga za seminar je:
Samostojno pripraviti seminar o seminarski temi, ki vam je bila dodeljena. Za osnovo morate vzeti pregledni članek iz revije, ki ima faktor vpliva nad 5 (npr. TIBS. Poiskati morate še vsaj tri znanstvene članke, ki se nanašajo na opisano temo in jih uporabiti kot podlago za seminarsko nalogo!

Za pripravo seminarja velja naslednje:

 • Povzetek seminarja opišete na wikiju v 200 besedah (+- dvajset besed) - najkasneje do dne ko morate oddati seminar recenzentom.
 • Povezavo do povzetka vnesete v tabelo seminarjev tekočega letnika.
 • Seminar pripravite v obliki seminarske naloge na ~5-12 straneh A4 (pisava 12, enojni razmak, 2,5 cm robovi). Zelo pomembno je, da je obseg od 2700 do 3000 besed , a ne več kot 3500 besed. Seminarska naloga mora vsebovati najmanj tri slike. Slika mora imeti legendo in v besedilu mora biti na ustreznem mestu sklic na sliko.
 • Seminar oddajte do datuma oddaje, ki je naveden v tabeli v elektronski obliki z uporabo tega obrazca.
 • Vsi seminarji so v elektronski obliki dostopni tukaj.
 • Recenzenti do dneva določenega v tabeli določijo popravke (v elektronski obliki) in podajo oceno pisnega dela. Popravljen seminar oddajte z uporabo tega obrazca.
 • Ustna predstavitev sledi na dan, ki je vpisan v tabeli. Za predstavitev je na voljo 20 minut. Recenzenti morajo biti na predstavitvi prisotni.
 • Predstavitvi sledi razprava. Recenzenti podajo oceno predstavitve in postavijo najmanj dve vprašanji.Vsi ostali morajo postaviti še dve dodatni vprašanji v toku celega seminarskega obdobja.
 • Na dan predstavitve morate docentu še pred predstavitvijo oddati končno (popravljeno) in natisnjeno verzijo seminarja v enem izvodu, elektronsko verzijo seminarja in predstavitev pa oddati na strežnik na dan predstavitve do polnoči.
 • Seminarska naloga in povzetek morajo biti v slovenskem jeziku, razen za študente, katerih materni jezik ni slovenščina. Ti lahko oddajo seminar v angleškem jeziku.

Imena datotek

Prosim vas, da vse datoteke, ki mi jih pošiljate poimenujete po naslednjem receptu:

 • 312_BIO_Priimek_Ime.doc(x) za seminar, npr. 312_BIO_Guncar_Gregor.docx
 • 312_BIO_Priimek_ime_final.doc(x) za končno verzijo seminarja
 • 312_BIO_Priimek_Ime_rec_Priimek2.doc(x) za recenzijo, kjer je Priimek2 priimek recenzenta, npr. 312_BIO_Guncar_Gregor_rec_Scott.docx (če se pišete Scott in odajate recenzijo za seminar, ki ga je napisal Gunčar)
 • 312_BIO_Priimek_Ime.ppt(x) za prezentacijo, npr 312_BIO_Guncar_Gregor.pptx
 • 312_BIO_Priimek_ime_poprava.doc(x) za popravljeno končno verzijo seminarja, če so popravki manjši
 • 116_BIO_Priimek_Ime.doc(x) za seminar, ki je napisan na novo in je bil prijavljen v shemo 50%

Ocenjevanje seminarjev

Recenzenti ocenijo seminar tako, da izpolnijo recenzentsko poročilo na spletu. Recenzentsko poročilo morate oddati najkasneje do 21:00, en dan pred predstavitvijo seminarja.

Mnenje o predstavitvi

Vsak posameznik mora oceniti seminar, tako da odda svoje mnenje najkasneje v sedmih dneh po predstavitvi. Kdor na seminarju ni bil prisoten, mnenja ne sme oddati.

Urejanje spletnih strani na wikiju

Wiki so razvili zato, da lahko spletne vsebine ureja vsakdo. Ukazi so preprosti, dokler si ne zamislite česa prav posebnega. Vseeno pa je Word v primerjavi z wikijem pravo čudežno orodje... Če imate težave z oblikovanjem besedila, si preberite poglavje o urejanju wiki-strani na Wikipediji (tule v angleščini in tu v slovenščini). Pomaga tudi, če pogledate, kako je zapisana kakšna stran, ki se vam zdi v redu: kliknite na zavihek 'Uredite stran' in si poglejte, kako so vpisane povezave, kako nov odstavek in podobno. Na koncu seveda pod oknom za urejanje kliknite na 'Prekliči'.

Citiranje virov

Citiranje je možno po več shemah, važno je, da se držite ene same. V seminarskih nalogah in diplomskih nalogah FKKT uprabljajte shemo citiranja, ki je pobarvana zeleno. Temeljno načelo je, da je treba vir navesti na tak način, da ga je mogoče nedvoumno poiskati. Za citate v naravoslovju je najpogostejše citiranje po pravilniku ISO 690. Pravila, ki upoštevajo omenjeni standard, so pripravili pri ZTKS. Sicer pa ima vsaka revija lahko svoj način citiranja, ki ga je treba pri pisanju članka upoštevati.
Citiranje knjig:
Priimek, I. Naslov. Kraj: Založba, letnica.
Priimek, I. Naslov: podnaslov. Izdaja. Kraj: Založba, letnica. Zbirka, številka. ISBN.

Boyer, R. Temelji biokemije. Ljubljana: Študentska založba, 2005.
Glick BR in Pasternak JJ. Molecular biotechnology: principles and applications of recombinant DNA. 3. izdaja. Washington: ASM Press, 2003. ISBN 1-55581-269-4.
Če so avtorji trije, je beseda in med drugim in tretjim avtorjem. Če so avtorji več kot trije, napišemo samo prvega in dopišemo et al. (in drugi, po latinsko). Vse, kar je latinsko, pišemo poševno (npr. tudi imena rastlin in živali, pojme in vivo, in vitro ipd.).

Citiranje člankov:
Priimek, I. Naslov. Naslov revije, letnica, letnik, številka, strani.
Lartigue, C., Glass, J. I., Alperovich, N., Pieper, R., Parmar, P. P., Hutchison III, C. A., Smith, H. O. in Venter, J. C. Genome transplantation in bacteria: changing one species to another. Science, 2007, 317, str. 632-638.

Alternativni način citiranja (predvsem v družboslovju) je po pravilih APA, kjer članke citirajo takole:
Priimek, I. (letnica, številka). Naslov. Naslov revije, strani.
Lartigue C. et al. (2007, 317) Genome transplantation in bacteria: changing one species to another. Science, 632-638.

Revija Science uporablja skrajšani zapis:
C. Lartigue et al. Science 317, 632 (2007)

V diplomah na FKKT je treba navesti vire tako, da izpišete tudi naslov citiranega dela in strani od-do (ne samo začetne). Navesti morate tudi vse avtorje dela, razen v primeru, ko jih je 10 ali več. Takrat navedite le prvih devet, za ostale pa uporabite okrajšavo in sod. (in sodelavci). Pred zadnjim avtorjem naj bo vedno besedica "in".


Citiranje spletnih virov:
Priimek, I. Naslov dokumenta. Izdaja. Kraj: Založnik, letnica. Datum zadnjega popravljanja. [Datum citiranja.] spletni naslov
strangeguitars. On the brink of artificial life. 6. 10. 2007. [citirano 13. 11. 2007] http://www.metafilter.com/65331/On-the-brink-of-artificial-life
Navedemo čim več podatkov; pogosto vseh iz pravila ne boste našli.

Personal tools