BIO2 Seminar 2016

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(Seznam seminarjev)
(Seznam seminarjev)
Line 33: Line 33:
| Iztok Štuhec || 16 ||  || Dominik Rebek || Maša Bratkovič || 09/11/16 || 11/11/16 || 16/11/16
| Iztok Štuhec || 16 ||  || Dominik Rebek || Maša Bratkovič || 09/11/16 || 11/11/16 || 16/11/16
|-
|-
-
| Valentina Novak || 16 ||[http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/BIO2_Povzetki_seminarjev_2016#Valentina_Novak:_Alternativni_načini_organizacije_cikla_citronske_kisline_v_rastlinah Alternativni načini organizacije cikla citronske kisline v rastlinah]  || Maksimiljan Adamek || David Dolhar || 09/11/16 || 11/11/16 || 16/11/16
+
| Valentina Novak || 16 ||[[http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/BIO2_Povzetki_seminarjev_2016#Valentina_Novak:_Alternativni_na.C4.8Dini_organizacije_cikla_citronske_kisline_v_rastlinah Alternativni načini organizacije cikla citronske kisline v rastlinah]  || Maksimiljan Adamek || David Dolhar || 09/11/16 || 11/11/16 || 16/11/16
|-
|-
| Zala Živič || 16 || Vpliv intermediatov Krebsovega cikla na staranje organizma || Ana Obaha || Andrej Ivanovski || 09/11/16 || 11/11/16 || 16/11/16
| Zala Živič || 16 || Vpliv intermediatov Krebsovega cikla na staranje organizma || Ana Obaha || Andrej Ivanovski || 09/11/16 || 11/11/16 || 16/11/16

Revision as of 18:01, 8 November 2016

Contents

Biokemijski seminar

doc. dr. Gregor Gunčar, K2.022

Seznam seminarjev

Ime Priimek poglavje Naslov seminarja Recenzent 1 Recenzent 2 Datum oddaje Datum recenzije Datum predstavitve
Vida Štrancar 12 Zaznavanje vročine pri rastlinah Jošt Hočevar Neli Sedej 19/10/16 21/10/16 26/10/16
Janja Murn 12 Wnt signalizacija in njena regulacija Ana Halužan Vasle Domen Vaupotič 19/10/16 21/10/16 26/10/16
Katarina Petra van Midden 12 Nekroptoza- programirana celična smrt Veronika Razpotnik Tina Ivančir 19/10/16 21/10/16 26/10/16
Dominik Rebek 12 Vloga proteinske družine Bcl-2 pri apoptozi Maša Bratkovič Katja Malenšek 26/10/16 28/10/16 02/11/16
Maksimiljan Adamek 12 Avksin in njegova vloga v fototropizmu rastlin David Dolhar Maša Zorman 26/10/16 28/10/16 02/11/16
David Dolhar 12 Delovanje interferonov tipa I pri imunskem odzivu Andrej Ivanovski Jurij Nastran 26/10/16 28/10/16 02/11/16
Anja Šantl 14-15 Vloga FOXO proteinov pri sladkorni bolezni tipa 2 Vida Štrancar Jošt Hočevar 02/11/16 04/11/16 09/11/16
Lana Vogrinec 14-15 Metabolizem laktata v možganih Janja Murn Ana Halužan Vasle 02/11/16 04/11/16 09/11/16
Ajda Cafun 14-15 Transkripcijska regulacija hepatičnega metabolizma lipidov Katarina Petra van Midden Ana Obaha 02/11/16 04/11/16 09/11/16
Iztok Štuhec 16 Dominik Rebek Maša Bratkovič 09/11/16 11/11/16 16/11/16
Valentina Novak 16 [Alternativni načini organizacije cikla citronske kisline v rastlinah Maksimiljan Adamek David Dolhar 09/11/16 11/11/16 16/11/16
Zala Živič 16 Vpliv intermediatov Krebsovega cikla na staranje organizma Ana Obaha Andrej Ivanovski 09/11/16 11/11/16 16/11/16
Natalija Pucihar 17 Mateja Luzar Kristina Piškur 15/11/16 17/11/16 22/11/16
Aljaž Božič 17 Anja Šantl Vida Štrancar 16/11/16 18/11/16 23/11/16
Ajda Lenardič 17 Lana Vogrinec Janja Murn 16/11/16 18/11/16 23/11/16
Tanja Peric 17 Ajda Cafun Katarina Petra van Midden 16/11/16 18/11/16 23/11/16
Kristina Piškur 18 Natalija Pucihar Mateja Luzar 22/11/16 24/11/16 29/11/16
Nejc Arh 18 Iztok Štuhec Dominik Rebek 23/11/16 25/11/16 30/11/16
Tomaž Žigon 18 Valentina Novak Maksimiljan Adamek 23/11/16 25/11/16 30/11/16
Urban Ferčec 18 Zala Živič Veronika Razpotnik 23/11/16 25/11/16 30/11/16
Eva Klemenčič 19 Aljaž Božič Anja Šantl 30/11/16 02/12/16 07/12/16
David Titovšek 19 Ajda Lenardič Lana Vogrinec 30/11/16 02/12/16 07/12/16
Karmen Žbogar 19 Tanja Peric Ajda Cafun 30/11/16 02/12/16 07/12/16
Aljoša Marinko 20 Nejc Arh Iztok Štuhec 07/12/16 09/12/16 14/12/16
Pia Lavriha 20 Tomaž Žigon Valentina Novak 07/12/16 09/12/16 14/12/16
Samo Purič 20 Urban Ferčec Zala Živič 07/12/16 09/12/16 14/12/16
Mateja Luzar 21 Kristina Piškur Natalija Pucihar 13/12/16 15/12/16 20/12/16
Ela Hudovernik 21 Eva Klemenčič Aljaž Božič 14/12/16 16/12/16 21/12/16
Neli Sedej 21 David Titovšek Ajda Lenardič 14/12/16 16/12/16 21/12/16
Domen Vaupotič 21 Karmen Žbogar Tanja Peric 14/12/16 16/12/16 21/12/16
Tina Ivančir 22 Aljoša Marinko Nejc Arh 21/12/16 23/12/16 04/01/17
Katja Malenšek 22 Pia Lavriha Tomaž Žigon 21/12/16 23/12/16 04/01/17
Maša Zorman 22 Samo Purič Urban Ferčec 21/12/16 23/12/16 04/01/17
Jurij Nastran 23 Ela Hudovernik Eva Klemenčič 04/01/17 06/01/17 11/01/17
Jošt Hočevar 23 Neli Sedej David Titovšek 04/01/17 06/01/17 11/01/17
Ana Halužan Vasle 23 Domen Vaupotič Karmen Žbogar 04/01/17 06/01/17 11/01/17
Ana Obaha 23 Tina Ivančir Aljoša Marinko 10/01/17 12/01/17 17/01/17
Maša Bratkovič 23 Katja Malenšek Pia Lavriha 11/01/17 13/01/17 18/01/17
Veronika Razpotnik 23 Maša Zorman Samo Purič 11/01/17 13/01/17 18/01/17
Andrej Ivanovski 23 Jurij Nastran Ela Hudovernik 11/01/17 13/01/17 18/01/17
 • številka v okencu za temo pomeni poglavje v Lehningerju, v katerega naj izbrana tema spada

Gradivo za predavanja

Gradivo za predavanja in seminarje najdete na http://bio.ijs.si/~zajec/bio2/ username: bio2 password: samozame

Naloga

Vaša naloga za seminar je:
Samostojno pripraviti seminar o seminarski temi, ki vam je bila dodeljena. Za osnovo morate vzeti pregledni članek iz revije, ki ima faktor vpliva nad 5 (npr. TIBS. Poiskati morate še vsaj tri znanstvene članke, ki se nanašajo na opisano temo in jih uporabiti kot podlago za seminarsko nalogo! Članki so dostopni tukaj.

Za pripravo seminarja velja naslednje:

 • Povzetek seminarja opišete na wikiju v 200 besedah (+- dvajset besed) - najkasneje do dne ko morate oddati seminar recenzentom.
 • Povezavo do povzetka vnesete v tabelo seminarjev tekočega letnika.
 • Seminar pripravite v obliki seminarske naloge na ~5-12 straneh A4 (pisava 12, enojni razmak, 2,5 cm robovi). Zelo pomembno je, da je obseg od 2700 do 3000 besed , a ne več kot 3500 besed. Seminarska naloga mora vsebovati najmanj tri slike. Eno sliko morate narisati sami in to pod sliko posebej označiti. Slika mora imeti legendo in v besedilu mora biti na ustreznem mestu sklic na sliko.
 • Seminar oddajte do datuma oddaje, ki je naveden v tabeli v elektronski obliki z uporabo tega obrazca.
 • Vsi seminarji so v elektronski obliki dostopni tukaj.
 • Recenzenti do dneva določenega v tabeli določijo popravke (v elektronski obliki) in podajo oceno pisnega dela. Popravljen seminar oddajte z uporabo tega obrazca.
 • Ustna predstavitev sledi na dan, ki je vpisan v tabeli. Za predstavitev je na voljo 20 minut. Recenzenti morajo biti na predstavitvi prisotni.
 • Predstavitvi sledi razprava. Recenzenti podajo oceno predstavitve in postavijo najmanj dve vprašanji.Vsi ostali morajo postaviti še dve dodatni vprašanji v toku celega seminarskega obdobja. Vprašanja, ki ste jih postavili vpišite na tukaj.
 • Na dan predstavitve morate docentu še pred predstavitvijo oddati končno (popravljeno) in natisnjeno verzijo seminarja v enem izvodu, elektronsko verzijo seminarja in predstavitev pa oddati na strežnik na dan predstavitve do polnoči.
 • Seminarska naloga in povzetek morajo biti v slovenskem jeziku, razen za študente, katerih materni jezik ni slovenščina. Ti lahko oddajo seminar v angleškem jeziku.

Imena datotek

Prosim vas, da vse datoteke, ki mi jih pošiljate poimenujete po naslednjem receptu:

 • 312_BIO_Priimek_Ime.doc(x) za seminar, npr. 312_BIO_Guncar_Gregor.docx
 • 312_BIO_Priimek_ime_final.doc(x) za končno verzijo seminarja
 • 312_BIO_Priimek_Ime_rec_Priimek2.doc(x) za recenzijo, kjer je Priimek2 priimek recenzenta, npr. 312_BIO_Guncar_Gregor_rec_Scott.docx (če se pišete Scott in odajate recenzijo za seminar, ki ga je napisal Gunčar)
 • 312_BIO_Priimek_Ime.ppt(x) za prezentacijo, npr 312_BIO_Guncar_Gregor.pptx
 • 312_BIO_Priimek_ime_poprava.doc(x) za popravljeno končno verzijo seminarja, če so popravki manjši

Ocenjevanje seminarjev

Recenzenti ocenijo seminar tako, da izpolnijo recenzentsko poročilo na spletu. Recenzentsko poročilo morate oddati najkasneje do 21:00, en dan pred predstavitvijo seminarja.

Mnenje o predstavitvi

Vsak posameznik odda svoje mnenje o predstavitvi takoj po predstavitvi z online glasovanjem.

Urejanje spletnih strani na wikiju

Wiki so razvili zato, da lahko spletne vsebine ureja vsakdo. Ukazi so preprosti, dokler si ne zamislite česa prav posebnega. Vseeno pa je Word v primerjavi z wikijem pravo čudežno orodje... Če imate težave z oblikovanjem besedila, si preberite poglavje o urejanju wiki-strani na Wikipediji (tule v angleščini in tu v slovenščini). Pomaga tudi, če pogledate, kako je zapisana kakšna stran, ki se vam zdi v redu: kliknite na zavihek 'Uredite stran' in si poglejte, kako so vpisane povezave, kako nov odstavek in podobno. Na koncu seveda pod oknom za urejanje kliknite na 'Prekliči'.

Citiranje virov

Citiranje je možno po več shemah, važno je, da se držite ene same. V seminarskih nalogah in diplomskih nalogah FKKT uprabljajte shemo citiranja, ki je pobarvana zeleno. Temeljno načelo je, da je treba vir navesti na tak način, da ga je mogoče nedvoumno poiskati. Za citate v naravoslovju je najpogostejše citiranje po pravilniku ISO 690. Pravila, ki upoštevajo omenjeni standard, so pripravili pri ZTKS. Sicer pa ima vsaka revija lahko svoj način citiranja, ki ga je treba pri pisanju članka upoštevati.
Citiranje knjig:
Priimek, I. Naslov. Kraj: Založba, letnica.
Priimek, I. Naslov: podnaslov. Izdaja. Kraj: Založba, letnica. Zbirka, številka. ISBN.

Boyer, R. Temelji biokemije. Ljubljana: Študentska založba, 2005.
Glick BR in Pasternak JJ. Molecular biotechnology: principles and applications of recombinant DNA. 3. izdaja. Washington: ASM Press, 2003. ISBN 1-55581-269-4.
Če so avtorji trije, je beseda in med drugim in tretjim avtorjem. Če so avtorji več kot trije, napišemo samo prvega in dopišemo et al. (in drugi, po latinsko). Vse, kar je latinsko, pišemo poševno (npr. tudi imena rastlin in živali, pojme in vivo, in vitro ipd.).

Citiranje člankov:
Priimek, I. Naslov. Naslov revije, letnica, letnik, številka, strani.
Lartigue, C., Glass, J. I., Alperovich, N., Pieper, R., Parmar, P. P., Hutchison III, C. A., Smith, H. O. in Venter, J. C. Genome transplantation in bacteria: changing one species to another. Science, 2007, 317, str. 632-638.

Alternativni način citiranja (predvsem v družboslovju) je po pravilih APA, kjer članke citirajo takole:
Priimek, I. (letnica, številka). Naslov. Naslov revije, strani.
Lartigue C. et al. (2007, 317) Genome transplantation in bacteria: changing one species to another. Science, 632-638.

Revija Science uporablja skrajšani zapis:
C. Lartigue et al. Science 317, 632 (2007)

V diplomah na FKKT je treba navesti vire tako, da izpišete tudi naslov citiranega dela in strani od-do (ne samo začetne). Navesti morate tudi vse avtorje dela, razen v primeru, ko jih je 10 ali več. Takrat navedite le prvih devet, za ostale pa uporabite okrajšavo in sod. (in sodelavci). Pred zadnjim avtorjem naj bo vedno besedica "in".


Citiranje spletnih virov:
Priimek, I. Naslov dokumenta. Izdaja. Kraj: Založnik, letnica. Datum zadnjega popravljanja. [Datum citiranja.] spletni naslov
strangeguitars. On the brink of artificial life. 6. 10. 2007. [citirano 13. 11. 2007] http://www.metafilter.com/65331/On-the-brink-of-artificial-life
Navedemo čim več podatkov; pogosto vseh iz pravila ne boste našli.

Personal tools