BIO2 Seminar 2017

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(Seznam seminarjev)
(Seznam seminarjev)
Line 15: Line 15:
| Ines Medved || 12 || Receptorji za vonj || Špela Supej || Lea Knez || 20/10/16 || 23/10/16 || 25/10/16
| Ines Medved || 12 || Receptorji za vonj || Špela Supej || Lea Knez || 20/10/16 || 23/10/16 || 25/10/16
|-
|-
-
| Luka Gregorič || 12 || || Uroš Prešern || Katja Doberšek || 20/10/16 || 23/10/16 || 25/10/16
+
| Luka Gregorič || 12 || Pozitivne vloge negativnih regulatorjev || Uroš Prešern || Katja Doberšek || 20/10/16 || 23/10/16 || 25/10/16
|-
|-
| Daria Latysheva || 12 || The role of intrinsically disordered proteins in signalling pathways || Luka Fratina || Martin Špendl || 20/10/16 || 23/10/16 || 25/10/16
| Daria Latysheva || 12 || The role of intrinsically disordered proteins in signalling pathways || Luka Fratina || Martin Špendl || 20/10/16 || 23/10/16 || 25/10/16

Revision as of 14:18, 14 October 2017

Contents

Biokemijski seminar

doc. dr. Gregor Gunčar, K2.022

Seznam seminarjev

Ime Priimek poglavje Naslov seminarja Recenzent 1 Recenzent 2 Datum oddaje Datum recenzije Datum predstavitve
Ines Medved 12 Receptorji za vonj Špela Supej Lea Knez 20/10/16 23/10/16 25/10/16
Luka Gregorič 12 Pozitivne vloge negativnih regulatorjev Uroš Prešern Katja Doberšek 20/10/16 23/10/16 25/10/16
Daria Latysheva 12 The role of intrinsically disordered proteins in signalling pathways Luka Fratina Martin Špendl 20/10/16 23/10/16 25/10/16
Polona Skrt 12 Andreja Habič Ajda Galič 03/11/16 06/11/16 08/11/16
Peter Škrinjar 12 Andrej Race Nika Zaveršek 03/11/16 06/11/16 08/11/16
Milica Janković 12 Anže Jenko Nika Goršek 03/11/16 06/11/16 08/11/16
Tina Turel 14-15 Ines Medved Špela Supej 10/11/16 13/11/16 15/11/16
Barbara Slapnik 14-15 Luka Gregorič Uroš Prešern 10/11/16 13/11/16 15/11/16
Ana Maklin 14-15 Daria Latysheva Luka Fratina 10/11/16 13/11/16 15/11/16
Ajda Krč 16 Polona Skrt Andreja Habič 17/11/16 20/11/16 22/11/16
Urban Hribar 16 Peter Škrinjar Andrej Race 17/11/16 20/11/16 22/11/16
Urška Zagorc 16 Milica Janković Anže Jenko 17/11/16 20/11/16 22/11/16
Patrik Levačić 17 Tina Turel Ines Medved 24/11/16 27/11/16 29/11/16
Jerneja Nimac 17 Barbara Slapnik Luka Gregorič 24/11/16 27/11/16 29/11/16
Lija Srnovršnik 17 Ana Maklin Daria Latysheva 24/11/16 27/11/16 29/11/16
Nika Mikulič 18 Ajda Krč Polona Skrt 01/12/16 04/12/16 06/12/16
Tanja Zupan 18 Urban Hribar Peter Škrinjar 01/12/16 04/12/16 06/12/16
Anja Tavčar 18 Urška Zagorc Milica Janković 01/12/16 04/12/16 06/12/16
Maja Vrabec 19 Patrik Levačić Tina Turel 08/12/16 11/12/16 13/12/16
Špela Deučman 19 Jerneja Nimac Barbara Slapnik 08/12/16 11/12/16 13/12/16
Anja Černe 19 Lija Srnovršnik Ana Maklin 08/12/16 11/12/16 13/12/16
Lea Knez 20 Nika Mikulič Ajda Krč 15/12/16 18/12/16 20/12/16
Katja Doberšek 20 Tanja Zupan Urban Hribar 15/12/16 18/12/16 20/12/16
Martin Špendl 20 Anja Tavčar Urška Zagorc 15/12/16 18/12/16 20/12/16
Ajda Galič 21 Maja Vrabec Patrik Levačić 29/12/16 01/01/17 03/01/17
Nika Zaveršek 21 Špela Deučman Jerneja Nimac 29/12/16 01/01/17 03/01/17
Nika Goršek 21 Anja Černe Lija Srnovršnik 29/12/16 01/01/17 03/01/17
Špela Supej 22 Lea Knez Nika Mikulič 05/01/17 08/01/17 10/01/17
Uroš Prešern 22 Katja Doberšek Tanja Zupan 05/01/17 08/01/17 10/01/17
Luka Fratina 22 Martin Špendl Anja Tavčar 05/01/17 08/01/17 10/01/17
Andreja Habič 23 Ajda Galič Maja Vrabec 12/01/17 15/01/17 17/01/17
Andrej Race 23 Nika Zaveršek Špela Deučman 12/01/17 15/01/17 17/01/17
Anže Jenko 23 Nika Goršek Anja Černe 12/01/17 15/01/17 17/01/17
 • številka v okencu za temo pomeni poglavje v Lehningerju, v katerega naj izbrana tema spada

Gradivo za predavanja

Gradivo za predavanja in seminarje najdete na http://bio.ijs.si/~zajec/bio2/ username: bio2 password: samozame

Naloga

Vaša naloga za seminar je:
Samostojno pripraviti seminar o seminarski temi, ki vam je bila dodeljena. Za osnovo morate vzeti pregledni članek iz revije, ki ima faktor vpliva nad 5 (npr. TIBS. Poiskati morate še vsaj tri znanstvene članke, ki se nanašajo na opisano temo in jih uporabiti kot podlago za seminarsko nalogo! Članki so dostopni tukaj.

Za pripravo seminarja velja naslednje:

 • Povzetek seminarja opišete na wikiju v 200 besedah (+- dvajset besed) - najkasneje do dne ko morate oddati seminar recenzentom.
 • Povezavo do povzetka vnesete v tabelo seminarjev tekočega letnika.
 • Seminar pripravite v obliki seminarske naloge na ~5-12 straneh A4 (pisava 12, enojni razmak, 2,5 cm robovi). Zelo pomembno je, da je obseg od 2700 do 3000 besed , a ne več kot 3500 besed. Seminarska naloga mora vsebovati najmanj tri slike. Eno sliko morate narisati sami in to pod sliko posebej označiti. Slika mora imeti legendo in v besedilu mora biti na ustreznem mestu sklic na sliko.
 • Seminar oddajte do datuma oddaje, ki je naveden v tabeli v elektronski obliki z uporabo tega obrazca.
 • Vsi seminarji so v elektronski obliki dostopni tukaj.
 • Recenzenti do dneva določenega v tabeli določijo popravke (v elektronski obliki) in podajo oceno pisnega dela. Popravljen seminar oddajte z uporabo tega obrazca.
 • Ustna predstavitev sledi na dan, ki je vpisan v tabeli. Za predstavitev je na voljo 20 minut. Recenzenti morajo biti na predstavitvi prisotni.
 • Predstavitvi sledi razprava. Recenzenti podajo oceno predstavitve in postavijo najmanj dve vprašanji.Vsi ostali morajo postaviti še dve dodatni vprašanji v toku celega seminarskega obdobja. Vprašanja, ki ste jih postavili vpišite na tukaj.
 • Na dan predstavitve morate docentu še pred predstavitvijo oddati končno (popravljeno) in natisnjeno verzijo seminarja v enem izvodu, elektronsko verzijo seminarja in predstavitev pa oddati na strežnik na dan predstavitve do polnoči.
 • Seminarska naloga in povzetek morajo biti v slovenskem jeziku, razen za študente, katerih materni jezik ni slovenščina. Ti lahko oddajo seminar v angleškem jeziku.

Imena datotek

Prosim vas, da vse datoteke, ki mi jih pošiljate poimenujete po naslednjem receptu:

 • 312_BIO_Priimek_Ime.doc(x) za seminar, npr. 312_BIO_Guncar_Gregor.docx
 • 312_BIO_Priimek_ime_final.doc(x) za končno verzijo seminarja
 • 312_BIO_Priimek_Ime_rec_Priimek2.doc(x) za recenzijo, kjer je Priimek2 priimek recenzenta, npr. 312_BIO_Guncar_Gregor_rec_Scott.docx (če se pišete Scott in odajate recenzijo za seminar, ki ga je napisal Gunčar)
 • 312_BIO_Priimek_Ime.ppt(x) za prezentacijo, npr 312_BIO_Guncar_Gregor.pptx
 • 312_BIO_Priimek_ime_poprava.doc(x) za popravljeno končno verzijo seminarja, če so popravki manjši

Ocenjevanje seminarjev

Recenzenti ocenijo seminar tako, da izpolnijo recenzentsko poročilo na spletu. Recenzentsko poročilo morate oddati najkasneje do 21:00, en dan pred predstavitvijo seminarja.

Mnenje o predstavitvi

Vsak posameznik odda svoje mnenje o predstavitvi takoj po predstavitvi z online glasovanjem.

Urejanje spletnih strani na wikiju

Wiki so razvili zato, da lahko spletne vsebine ureja vsakdo. Ukazi so preprosti, dokler si ne zamislite česa prav posebnega. Vseeno pa je Word v primerjavi z wikijem pravo čudežno orodje... Če imate težave z oblikovanjem besedila, si preberite poglavje o urejanju wiki-strani na Wikipediji (tule v angleščini in tu v slovenščini). Pomaga tudi, če pogledate, kako je zapisana kakšna stran, ki se vam zdi v redu: kliknite na zavihek 'Uredite stran' in si poglejte, kako so vpisane povezave, kako nov odstavek in podobno. Na koncu seveda pod oknom za urejanje kliknite na 'Prekliči'.

Citiranje virov

Citiranje je možno po več shemah, važno je, da se držite ene same. V seminarskih nalogah in diplomskih nalogah FKKT uprabljajte shemo citiranja, ki je pobarvana zeleno. Temeljno načelo je, da je treba vir navesti na tak način, da ga je mogoče nedvoumno poiskati. Za citate v naravoslovju je najpogostejše citiranje po pravilniku ISO 690. Pravila, ki upoštevajo omenjeni standard, so pripravili pri ZTKS. Sicer pa ima vsaka revija lahko svoj način citiranja, ki ga je treba pri pisanju članka upoštevati.
Citiranje knjig:
Priimek, I. Naslov. Kraj: Založba, letnica.
Priimek, I. Naslov: podnaslov. Izdaja. Kraj: Založba, letnica. Zbirka, številka. ISBN.

Boyer, R. Temelji biokemije. Ljubljana: Študentska založba, 2005.
Glick BR in Pasternak JJ. Molecular biotechnology: principles and applications of recombinant DNA. 3. izdaja. Washington: ASM Press, 2003. ISBN 1-55581-269-4.
Če so avtorji trije, je beseda in med drugim in tretjim avtorjem. Če so avtorji več kot trije, napišemo samo prvega in dopišemo et al. (in drugi, po latinsko). Vse, kar je latinsko, pišemo poševno (npr. tudi imena rastlin in živali, pojme in vivo, in vitro ipd.).

Citiranje člankov:
Priimek, I. Naslov. Naslov revije, letnica, letnik, številka, strani.
Lartigue, C., Glass, J. I., Alperovich, N., Pieper, R., Parmar, P. P., Hutchison III, C. A., Smith, H. O. in Venter, J. C. Genome transplantation in bacteria: changing one species to another. Science, 2007, 317, str. 632-638.

Alternativni način citiranja (predvsem v družboslovju) je po pravilih APA, kjer članke citirajo takole:
Priimek, I. (letnica, številka). Naslov. Naslov revije, strani.
Lartigue C. et al. (2007, 317) Genome transplantation in bacteria: changing one species to another. Science, 632-638.

Revija Science uporablja skrajšani zapis:
C. Lartigue et al. Science 317, 632 (2007)

V diplomah na FKKT je treba navesti vire tako, da izpišete tudi naslov citiranega dela in strani od-do (ne samo začetne). Navesti morate tudi vse avtorje dela, razen v primeru, ko jih je 10 ali več. Takrat navedite le prvih devet, za ostale pa uporabite okrajšavo in sod. (in sodelavci). Pred zadnjim avtorjem naj bo vedno besedica "in".


Citiranje spletnih virov:
Priimek, I. Naslov dokumenta. Izdaja. Kraj: Založnik, letnica. Datum zadnjega popravljanja. [Datum citiranja.] spletni naslov
strangeguitars. On the brink of artificial life. 6. 10. 2007. [citirano 13. 11. 2007] http://www.metafilter.com/65331/On-the-brink-of-artificial-life
Navedemo čim več podatkov; pogosto vseh iz pravila ne boste našli.

Personal tools