BIO2 Seminar 2019

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(Seznam seminarjev)
(Seznam seminarjev)
Line 70: Line 70:
| Maja Mahorič || 20 || Poti fiksacije ogljika pri avtotrofih || Lena Trnovec || Oskar Nemec || 06/12/2019 || 09/12/2019 || 11/12/2019
| Maja Mahorič || 20 || Poti fiksacije ogljika pri avtotrofih || Lena Trnovec || Oskar Nemec || 06/12/2019 || 09/12/2019 || 11/12/2019
|-
|-
-
| Tim Nograšek || 20 || [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/BIO2_Povzetki_seminarjev_2019] || Tioredoksini in njihov vpliv pri sintezi ogljikovih hidratov || Sonja Gabrijelčič || Teo Nograšek || 06/12/2019 || 09/12/2019 || 11/12/2019
+
| Tim Nograšek || 20 || [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/BIO2_Povzetki_seminarjev_2019 Tioredoksini in njihov vpliv pri fotosintezi in biosintezi ogljikovih hidratov ] ||| Sonja Gabrijelčič || Teo Nograšek || 06/12/2019 || 09/12/2019 || 11/12/2019
|-
|-
| Nina Varda || 21 || Biosinteza levkotriena B4 || Maja Trifkovič || Ana Babnik || 13/12/2019 || 16/12/2019 || 18/12/2019
| Nina Varda || 21 || Biosinteza levkotriena B4 || Maja Trifkovič || Ana Babnik || 13/12/2019 || 16/12/2019 || 18/12/2019

Revision as of 14:45, 6 December 2019

Contents

Biokemijski seminar

doc. dr. Gregor Gunčar, K2.022

Seznam seminarjev

ime in priimek poglavje naslov seminarja recenzent 1 recenzent 2 datum oddaje datum recenzije datum predstavitve
Tevž Levstek 12 Glicinski transporterji kot terapevtske tarče Sašo Jakob Andrej Špenko 18/10/2019 21/10/2019 23/10/2019
Ana Potočnik 12 Fosfatidilserin kot signalna molekula Marjeta Milostnik Maja Mahorič 18/10/2019 21/10/2019 23/10/2019
Kim Glavič 12 ATP kot signalna molekula živali in rastlin Tina Logonder Tim Nograšek 18/10/2019 21/10/2019 23/10/2019
Nika Vegelj 12 Formacija biofilma v povezavi s c-di-GMP signalizacijo. Žan Fortuna Nina Varda 25/10/2019 28/10/2019 30/10/2019
Tadej Uršič 12 TLR signalizacija in njena vloga pri revmatičnih boleznih Michelle Oletič Tina Arnšek 25/10/2019 28/10/2019 30/10/2019
Natalija Razpotnik 12 Maša Gabrič Timotej Zgonik 25/10/2019 28/10/2019 30/10/2019
Maja Kolar 14-15 Biokemijska logika glikolize Tevž Levstek Sašo Jakob 01/11/2019 04/11/2019 06/11/2019
Jure Povšin 14-15 Vpliv dimetil fumarata na GAPDH in aerobno glikolizo pri modulaciji imunosti Ana Potočnik Marjeta Milostnik 01/11/2019 04/11/2019 06/11/2019
Manca Osolin 14-15 Regulacija metabolizma glukoze in laktata v možganih Kim Glavič Tina Logonder 01/11/2019 04/11/2019 06/11/2019
Greta Junger 16 Intermediati cikla citronske kisline: signalne molekule pod krinko Nika Vegelj Žan Fortuna 08/11/2019 11/11/2019 13/11/2019
Oskar Nemec 16 Uravnavanje delovanja levkocitov z intermediati cikla citronske kisline Tadej Uršič Michelle Oletič 08/11/2019 11/11/2019 13/11/2019
Teo Nograšek 16 GPR91: Premikanje meja intermediatov Krebsovega cikla Natalija Razpotnik Maša Gabrič 08/11/2019 11/11/2019 13/11/2019
Ana Babnik 17 Regulacija oksidacije maščobnih kislin v skeletnih mišicah pri aerobni vadbi Maja Kolar Tevž Levstek 15/11/2019 18/11/2019 20/11/2019
Maša Andoljšek 17 Dobre stare maščobe: Povezava med signalizacijo lipidov in življenjsko dobo Jure Povšin Ana Potočnik 15/11/2019 18/11/2019 20/11/2019
Nastja Feguš 17 Večdimenzionalna vloga ketonskih teles Manca Osolin Kim Glavič 15/11/2019 18/11/2019 20/11/2019
Vivian Nemanič 18 Vpliv stresa in glukokortikoidov na prenos glutamata Greta Junger Nika Vegelj 22/11/2019 25/11/2019 27/11/2019
Lena Trnovec 18 Karbamoilacija: mehanizmi in posledice Oskar Nemec Tadej Uršič 22/11/2019 25/11/2019 27/11/2019
Sonja Gabrijelčič 18 Teo Nograšek Natalija Razpotnik 22/11/2019 25/11/2019 27/11/2019
Maja Trifkovič 19 Vpliv mutacij mitohondrijske DNA na delovanje celic Ana Babnik Maja Kolar 29/11/2019 02/12/2019 04/12/2019
Anja Konjc 19 Superkompleksi Maša Andoljšek Jure Povšin 29/11/2019 02/12/2019 04/12/2019
Ana Vičič 19 Vloga mitohondrijev pri oksidativnem stresu Nastja Feguš Manca Osolin 29/11/2019 02/12/2019 04/12/2019
Andrej Špenko 20 Vivian Nemanič Greta Junger 06/12/2019 09/12/2019 11/12/2019
Maja Mahorič 20 Poti fiksacije ogljika pri avtotrofih Lena Trnovec Oskar Nemec 06/12/2019 09/12/2019 11/12/2019
Tim Nograšek 20 Tioredoksini in njihov vpliv pri fotosintezi in biosintezi ogljikovih hidratov Sonja Gabrijelčič Teo Nograšek 06/12/2019 09/12/2019 11/12/2019
Nina Varda 21 Biosinteza levkotriena B4 Maja Trifkovič Ana Babnik 13/12/2019 16/12/2019 18/12/2019
Tina Arnšek 21 Regulacija sinteze lipidov s fosfatidatom Anja Konjc Maša Andoljšek 13/12/2019 16/12/2019 18/12/2019
Timotej Zgonik 21 Nadzor homeostaze lipidnega dvosloja Ana Vičič Nastja Feguš 13/12/2019 16/12/2019 18/12/2019
Sašo Jakob 22 Andrej Špenko Vivian Nemanič 03/01/2020 06/01/2020 08/01/2020
Marjeta Milostnik 22 Maja Mahorič Lena Trnovec 03/01/2020 06/01/2020 08/01/2020
Tina Logonder 22 Serin v rastlinah Tim Nograšek Sonja Gabrijelčič 03/01/2020 06/01/2020 08/01/2020
Žan Fortuna 23 Nina Varda Maja Trifkovič 10/01/2020 13/01/2020 15/01/2020
Michelle Oletič 23 Tina Arnšek Anja Konjc 10/01/2020 13/01/2020 15/01/2020
Maša Gabrič 23 Timotej Zgonik Ana Vičič 10/01/2020 13/01/2020 15/01/2020

Dokončno razporeditev bom objavil naknadno.

 • številka v okencu za temo pomeni poglavje v Lehningerju, v katerega naj izbrana tema spada

Sporočite mi morebitne napake ali če vas nisem razporedil.

Gradivo za predavanja

Gradivo za predavanja in seminarje najdete na http://bio.ijs.si/~zajec/bio2/ username: bio2 password: samozame

Naloga

Vaša naloga za seminar je:
Samostojno pripraviti seminar o seminarski temi, ki vam je bila dodeljena. Za osnovo morate vzeti pregledni članek iz revije, ki ima faktor vpliva nad 5 (npr. TIBS. Poiskati morate še vsaj tri znanstvene članke, ki se nanašajo na opisano temo in jih uporabiti kot podlago za seminarsko nalogo! Članki so dostopni tukaj.

Za pripravo seminarja velja naslednje:

 • Povzetek seminarja opišete na wikiju v 200 besedah (+- dvajset besed) - najkasneje do dne ko morate oddati seminar recenzentom.
 • Povezavo do povzetka vnesete v tabelo seminarjev tekočega letnika.
 • Seminar pripravite v obliki seminarske naloge na ~5-12 straneh A4 (pisava 12, enojni razmak, 2,5 cm robovi). Zelo pomembno je, da je obseg od 2700 do 3000 besed , a ne več kot 3500 besed. Seminarska naloga mora vsebovati najmanj tri slike. Eno sliko morate narisati sami in to pod sliko posebej označiti. Slika mora imeti legendo in v besedilu mora biti na ustreznem mestu sklic na sliko.
 • Seminar oddajte do datuma oddaje, ki je naveden v tabeli v elektronski obliki z uporabo tega obrazca.
 • Vsi seminarji so v elektronski obliki dostopni tukaj.
 • Recenzenti do dneva določenega v tabeli določijo popravke (v elektronski obliki) in podajo oceno pisnega dela. Popravljen seminar oddajte z uporabo tega obrazca.
 • Ustna predstavitev sledi na dan, ki je vpisan v tabeli. Za predstavitev je na voljo 20 minut. Recenzenti morajo biti na predstavitvi prisotni.
 • Predstavitvi sledi razprava. Recenzenti podajo oceno predstavitve in postavijo najmanj dve vprašanji.Vsi ostali morajo postaviti še dve dodatni vprašanji v toku celega seminarskega obdobja. Vprašanja, ki ste jih postavili vpišite na tukaj.
 • Na dan predstavitve morate docentu še pred predstavitvijo oddati končno (popravljeno) in natisnjeno verzijo seminarja v enem izvodu, elektronsko verzijo seminarja in predstavitev pa oddati na strežnik na dan predstavitve do polnoči.
 • Seminarska naloga in povzetek morajo biti v slovenskem jeziku, razen za študente, katerih materni jezik ni slovenščina. Ti lahko oddajo seminar v angleškem jeziku.

Imena datotek

Prosim vas, da vse datoteke, ki mi jih pošiljate poimenujete po naslednjem receptu:

 • 312_BIO_Priimek_Ime.doc(x) za seminar, npr. 312_BIO_Guncar_Gregor.docx
 • 312_BIO_Priimek_ime_final.doc(x) za končno verzijo seminarja
 • 312_BIO_Priimek_Ime_rec_Priimek2.doc(x) za recenzijo, kjer je Priimek2 priimek recenzenta, npr. 312_BIO_Guncar_Gregor_rec_Scott.docx (če se pišete Scott in odajate recenzijo za seminar, ki ga je napisal Gunčar)
 • 312_BIO_Priimek_Ime.ppt(x) za prezentacijo, npr 312_BIO_Guncar_Gregor.pptx
 • 312_BIO_Priimek_ime_poprava.doc(x) za popravljeno končno verzijo seminarja, če so popravki manjši

Ocenjevanje seminarjev

Recenzenti ocenijo seminar tako, da izpolnijo recenzentsko poročilo na spletu. Recenzentsko poročilo morate oddati najkasneje do 21:00, en dan pred predstavitvijo seminarja.

Mnenje o predstavitvi

Vsak posameznik odda svoje mnenje o predstavitvi takoj po predstavitvi z online glasovanjem.

Urejanje spletnih strani na wikiju

Wiki so razvili zato, da lahko spletne vsebine ureja vsakdo. Ukazi so preprosti, dokler si ne zamislite česa prav posebnega. Vseeno pa je Word v primerjavi z wikijem pravo čudežno orodje... Če imate težave z oblikovanjem besedila, si preberite poglavje o urejanju wiki-strani na Wikipediji (tule v angleščini in tu v slovenščini). Pomaga tudi, če pogledate, kako je zapisana kakšna stran, ki se vam zdi v redu: kliknite na zavihek 'Uredite stran' in si poglejte, kako so vpisane povezave, kako nov odstavek in podobno. Na koncu seveda pod oknom za urejanje kliknite na 'Prekliči'.

Citiranje virov

Citiranje je možno po več shemah, važno je, da se držite ene same. V seminarskih nalogah in diplomskih nalogah FKKT uprabljajte shemo citiranja, ki je pobarvana zeleno. Temeljno načelo je, da je treba vir navesti na tak način, da ga je mogoče nedvoumno poiskati. Za citate v naravoslovju je najpogostejše citiranje po pravilniku ISO 690. Pravila, ki upoštevajo omenjeni standard, so pripravili pri ZTKS. Sicer pa ima vsaka revija lahko svoj način citiranja, ki ga je treba pri pisanju članka upoštevati.
Citiranje knjig:
Priimek, I. Naslov. Kraj: Založba, letnica.
Priimek, I. Naslov: podnaslov. Izdaja. Kraj: Založba, letnica. Zbirka, številka. ISBN.

Boyer, R. Temelji biokemije. Ljubljana: Študentska založba, 2005.
Glick BR in Pasternak JJ. Molecular biotechnology: principles and applications of recombinant DNA. 3. izdaja. Washington: ASM Press, 2003. ISBN 1-55581-269-4.
Če so avtorji trije, je beseda in med drugim in tretjim avtorjem. Če so avtorji več kot trije, napišemo samo prvega in dopišemo et al. (in drugi, po latinsko). Vse, kar je latinsko, pišemo poševno (npr. tudi imena rastlin in živali, pojme in vivo, in vitro ipd.).

Citiranje člankov:
Priimek, I. Naslov. Naslov revije, letnica, letnik, številka, strani.
Lartigue, C., Glass, J. I., Alperovich, N., Pieper, R., Parmar, P. P., Hutchison III, C. A., Smith, H. O. in Venter, J. C. Genome transplantation in bacteria: changing one species to another. Science, 2007, 317, str. 632-638.

Alternativni način citiranja (predvsem v družboslovju) je po pravilih APA, kjer članke citirajo takole:
Priimek, I. (letnica, številka). Naslov. Naslov revije, strani.
Lartigue C. et al. (2007, 317) Genome transplantation in bacteria: changing one species to another. Science, 632-638.

Revija Science uporablja skrajšani zapis:
C. Lartigue et al. Science 317, 632 (2007)

V diplomah na FKKT je treba navesti vire tako, da izpišete tudi naslov citiranega dela in strani od-do (ne samo začetne). Navesti morate tudi vse avtorje dela, razen v primeru, ko jih je 10 ali več. Takrat navedite le prvih devet, za ostale pa uporabite okrajšavo in sod. (in sodelavci). Pred zadnjim avtorjem naj bo vedno besedica "in".


Citiranje spletnih virov:
Priimek, I. Naslov dokumenta. Izdaja. Kraj: Založnik, letnica. Datum zadnjega popravljanja. [Datum citiranja.] spletni naslov
strangeguitars. On the brink of artificial life. 6. 10. 2007. [citirano 13. 11. 2007] http://www.metafilter.com/65331/On-the-brink-of-artificial-life
Navedemo čim več podatkov; pogosto vseh iz pravila ne boste našli.

Personal tools