BNT-seminar

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(Bionanotehnologija 2021- seminar)
(Seznam seminarjev)
Line 29: Line 29:
30170061 <br />
30170061 <br />
30019035 <br />
30019035 <br />
 +
30200316 <br />
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''datum predstavitve'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''datum predstavitve'''
16.3.2021 <br />
16.3.2021 <br />
Line 53: Line 54:
4.5.2021 <br />
4.5.2021 <br />
11.5.2021 <br />
11.5.2021 <br />
 +
18.5.2021 <br />
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''recenzent1'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''recenzent1'''
Anamarija Agnič <br />
Anamarija Agnič <br />
Line 77: Line 79:
Tadej Medved <br />
Tadej Medved <br />
Urška Zagorc <br />
Urška Zagorc <br />
 +
Nina Lukančič <br />
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''recenzent2'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''recenzent2'''
Urška Pečarič Strnad <br />
Urška Pečarič Strnad <br />
Line 101: Line 104:
Aljaž Bratina <br />
Aljaž Bratina <br />
Nina Lukančič <br />
Nina Lukančič <br />
 +
Matija Ruparčič <br />
|-
|-

Revision as of 12:00, 9 March 2021

Contents

Bionanotehnologija 2021- seminar

doc. dr. Gregor Gunčar, K2.022

Seznam seminarjev

Naloga

Pripravite projektno nalogo iz področja Bionanotehnologije. Najpomembnejša je originalna ideja za nek izvedljiv projekt, ki pa mora biti takšen, da pritegne investitorje. Ker je pomembno tudi kako boste to naredili, morate predstaviti tudi metodo in ne samo ideje. Natančno morate vedeti, kako boste projekt izvedli.

Predlagana struktura teksta:

 • Uvod
 • Predstavitev problema, znanstvena izhodišča, cilji
 • Izvedba projekta, metodologija, tehnike, materiali, vprašanja, hipoteze
 • Literatura

Za pripravo seminarja velja naslednje:

 • Elektronska verzija seminarja: avtor, naslov projekta, razširjeni povzetek projekta- 350-400 besed (brez literature) in grafični povzetek (čez približno pol strani). Vse naj bo na maksimalno dveh straneh, a ne sme vsebovati manj kot 350 besed (sem se ne šteje literatura).
 • Elektronsko verzijo seminarja oddajte en dan pred predstavitvijo, kasneje pa boste vsebino še prekopirali na za to določeno spletno stran, predstavitev pa eno uro pred seminarjem na strežnik.
 • Vsi seminarji so v elektronski obliki dostopni tukaj.
 • Ustna predstavitev sledi na dan, ki je vpisan v tabeli. Za predstavitev je na voljo XY minut. Recenzenti morajo biti na predstavitvi prisotni.
 • Predstavitvi sledi razprava. Recenzenta morate predlagati vsaj eno izboljšavo predstavljenega projekta.

Imena datotek

Prosim vas, da vse datoteke poimenujete po naslednjem modelu:

 • 20_nano_Priimek.doc za seminar, npr. 20_nano_Craik_Venter.doc
 • 20_nano_Priimek.ppt za prezentacijo, npr. 20_nano_Craik_Venter.ppt

Urejanje spletnih strani na wikiju

Wiki so razvili zato, da lahko spletne vsebine ureja vsakdo. Ukazi so preprosti, dokler si ne zamislite česa prav posebnega. Vseeno pa je Word v primerjavi z wikijem pravo čudežno orodje... Če imate težave z oblikovanjem besedila, si preberite poglavje o urejanju wiki-strani na Wikipediji (tule v angleščini in tu v slovenščini). Pomaga tudi, če pogledate, kako je zapisana kakšna stran, ki se vam zdi v redu: kliknite na zavihek 'Uredite stran' in si poglejte, kako so vpisane povezave, kako nov odstavek in podobno. Na koncu seveda pod oknom za urejanje kliknite na 'Prekliči'.

Citiranje virov

Citiranje je možno po več shemah, važno je, da se držite ene same. V seminarskih nalogah in diplomskih nalogah FKKT uprabljajte shemo citiranja, ki je pobarvana zeleno. Temeljno načelo je, da je treba vir navesti na tak način, da ga je mogoče nedvoumno poiskati. Za citate v naravoslovju je najpogostejše citiranje po pravilniku ISO 690. Pravila, ki upoštevajo omenjeni standard, so pripravili pri ZTKS. Sicer pa ima vsaka revija lahko svoj način citiranja, ki ga je treba pri pisanju članka upoštevati.
Citiranje knjig:
Priimek, I. Naslov. Kraj: Založba, letnica.
Priimek, I. Naslov: podnaslov. Izdaja. Kraj: Založba, letnica. Zbirka, številka. ISBN.

Boyer, R. Temelji biokemije. Ljubljana: Študentska založba, 2005.
Glick BR in Pasternak JJ. Molecular biotechnology: principles and applications of recombinant DNA. 3. izdaja. Washington: ASM Press, 2003. ISBN 1-55581-269-4.
Če so avtorji trije, je beseda in med drugim in tretjim avtorjem. Če so avtorji več kot trije, napišemo samo prvega in dopišemo et al. (in drugi, po latinsko). Vse, kar je latinsko, pišemo poševno (npr. tudi imena rastlin in živali, pojme in vivo, in vitro ipd.).

Citiranje člankov:
Priimek, I. Naslov. Naslov revije, letnica, letnik, številka, strani.
Lartigue, C., Glass, J. I., Alperovich, N., Pieper, R., Parmar, P. P., Hutchison III, C. A., Smith, H. O. in Venter, J. C. Genome transplantation in bacteria: changing one species to another. Science, 2007, 317, str. 632-638.

Alternativni način citiranja (predvsem v družboslovju) je po pravilih APA, kjer članke citirajo takole:
Priimek, I. (letnica, številka). Naslov. Naslov revije, strani.
Lartigue C. et al. (2007, 317) Genome transplantation in bacteria: changing one species to another. Science, 632-638.

Revija Science uporablja skrajšani zapis:
C. Lartigue et al. Science 317, 632 (2007)

V diplomah na FKKT je treba navesti vire tako, da izpišete tudi naslov citiranega dela in strani od-do (ne samo začetne). Navesti morate tudi vse avtorje dela, razen v primeru, ko jih je 10 ali več. Takrat navedite le prvih devet, za ostale pa uporabite okrajšavo in sod. (in sodelavci). Pred zadnjim avtorjem naj bo vedno besedica "in".


Citiranje spletnih virov:
Priimek, I. Naslov dokumenta. Izdaja. Kraj: Založnik, letnica. Datum zadnjega popravljanja. [Datum citiranja.] spletni naslov
strangeguitars. On the brink of artificial life. 6. 10. 2007. [citirano 13. 11. 2007] http://www.metafilter.com/65331/On-the-brink-of-artificial-life
Navedemo čim več podatkov; pogosto vseh iz pravila ne boste našli.

Vpisna številka

30170005
30019058
30200303
30019363
30019057
30170131
30170078
30170177
30200324
30019063
30170103
30170002
30200319
30200309
30200320
30019056
30200311
30200306
30170243
30019051
30170141
30170061
30019035
30200316

datum predstavitve

16.3.2021
16.3.2021
23.3.2021
23.3.2021
30.3.2021
6.4.2021
6.4.2021
13.4.2021
13.4.2021
20.4.2021
4.5.2021
4.5.2021
23.3.2021
20.4.2020
6.4.2021
4.5.2021
11.5.2021
18.5.2021
4.5.2021
11.5.2021
11.5.2021
4.5.2021
11.5.2021
18.5.2021

recenzent1

Anamarija Agnič
Aljaž Bratina
Urban Hribar
Sabina Sladič Oblak
Barbara Slapnik
Tina Kolenc Milavec
Klementina Polanec
Martin Špendl
Tjaša Mlakar
Sara Laznik
Martina Lokar
Doroteja Armič
Martin Špendl
Saša Slabe
Mateja Žvipelj
Špela Supej
Urška Fajdiga
Ernestina Lavrih
Nika Mikulič Vernik
Liza Ulčakar
Urša Štrancar
Tadej Medved
Urška Zagorc
Nina Lukančič

recenzent2

Urška Pečarič Strnad
Urška Zagorc
Liza Ulčakar
Urša Štrancar
Sara Laznik
Luka Gnidovec
Irma Zeljković
Jernej Imperl
Barbara Slapnik
Urša Lovše
Mateja Žvipelj
Neža Pavko
Almina Tahirović
Nika Mikulič Vernik
Urška Fajdiga
Saša Slabe
Klementina Polanec
Tjaša Mlakar
Ajda Godec
Jernej Imperl
Špela Supej
Aljaž Bratina
Nina Lukančič
Matija Ruparčič

Personal tools