BNT-seminar

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

Contents

Bionanotehnologija 2021- seminar

doc. dr. Gregor Gunčar, K2.022

Seznam seminarjev

Vpisna številka

30170005
30019058
30170022
30200303
30200310
30200319
30170222
30019057
30170131
30170078
30019040
30170177
30200324
30200315
30019063
30200312
30170002
30170103
30019056
30170243
30200309
30200322
30200311
30200306
30019051
30170141
30170061
30019035
30200316
30200317
30170193
30200307
30200321
30200314

datum predstavitve

16.3.2021
16.3.2021
16.3.2021
23.3.2021
23.3.2021
23.3.2021
30.3.2021
30.3.2021
6.4.2021
6.4.2021
6.4.2021
13.4.2021
13.4.2021
13.4.2021
20.4.2021
20.4.2021
4.5.2021
4.5.2021
4.5.2021
4.5.2021
20.4.2020
20.4.2020
11.5.2021
18.5.2021
11.5.2021
11.5.2021
4.5.2021
11.5.2021
18.5.2021
13.4.2021
11.5.2021
18.5.2021
18.5.2021
18.5.2021

recenzent1

Anamarija Agnič
Aljaž Bratina
Matija Ruparčič
Urban Hribar
Irma Zeljković
Martin Špendl
Urška Pečarič Strnad
Barbara Slapnik
Tina Kolenc Milavec
Klementina Polanec
Ajda Godec
Martin Špendl
Tjaša Mlakar
Urša Lovše
Sara Laznik
Neža Pvko
Doroteja Armič
Martina Lokar
Špela Supej
Nika Mikulič Vernik
Saša Slabe
Eva Keber
Urška Fajdiga
Ernestina Lavrih
Liza Ulčakar
Urša Štrancar
Tadej Medved
Urška Zagorc
Nina Lukančič
Anže Karlek
Luka Gnidovec
Almina Tahirović
Mirsad Mešić
Paula Horvat

recenzent2

Urška Pečarič Strnad
Urška Zagorc
Ernestina Lavrih
Liza Ulčakar
Paula Horvat
Almina Tahirović
Anže Karlek
Sara Laznik
Luka Gnidovec
Irma Zeljković
Eva Keber
Jernej Imperl
Barbara Slapnik
Mirsad Mešić
Urša Lovše
Anamarija Agnič
Neža Pavko
Mateja Žvipelj
Saša Slabe
Ajda Godec
Nika Mikulič Vernik
Martina Lokar
Klementina Polanec
Tjaša Mlakar
Jernej Imperl
Špela Supej
Aljaž Bratina
Nina Lukančič
Matija Ruparčič
Sabina S. Oblak
Urban Hribar
Tina Kolenc Milavec
Tadej Medved
Doroteja Armič

Naloga

Pripravite projektno nalogo iz področja Bionanotehnologije. Najpomembnejša je originalna ideja za nek izvedljiv projekt, ki pa mora biti takšen, da pritegne investitorje. Ker je pomembno tudi kako boste to naredili, morate predstaviti tudi metodo in ne samo ideje. Natančno morate vedeti, kako boste projekt izvedli.

Predlagana struktura teksta:

 • Uvod
 • Predstavitev problema, znanstvena izhodišča, cilji
 • Izvedba projekta, metodologija, tehnike, materiali, vprašanja, hipoteze
 • Literatura

Za pripravo seminarja velja naslednje:

 • Elektronska verzija seminarja: avtor, naslov projekta, razširjeni povzetek projekta- 350-400 besed (brez literature) in grafični povzetek (čez približno pol strani). Vse naj bo na maksimalno dveh straneh, a ne sme vsebovati manj kot 350 besed (sem se ne šteje literatura).
 • Elektronsko verzijo seminarja oddajte en dan pred predstavitvijo, kasneje pa boste vsebino še prekopirali na za to določeno spletno stran, predstavitev pa eno uro pred seminarjem na strežnik.
 • Vsi seminarji so v elektronski obliki dostopni tukaj.
 • Ustna predstavitev sledi na dan, ki je vpisan v tabeli. Za predstavitev je na voljo 25 minut. Recenzenti morajo biti na predstavitvi prisotni.
 • Predstavitvi sledi razprava. Recenzenta morate predlagati vsaj eno izboljšavo predstavljenega projekta.

Imena datotek

Prosim vas, da vse datoteke poimenujete po naslednjem modelu:

 • 20_nano_Priimek.doc za seminar, npr. 20_nano_Craik_Venter.doc
 • 20_nano_Priimek.ppt za prezentacijo, npr. 20_nano_Craik_Venter.ppt

Urejanje spletnih strani na wikiju

Wiki so razvili zato, da lahko spletne vsebine ureja vsakdo. Ukazi so preprosti, dokler si ne zamislite česa prav posebnega. Vseeno pa je Word v primerjavi z wikijem pravo čudežno orodje... Če imate težave z oblikovanjem besedila, si preberite poglavje o urejanju wiki-strani na Wikipediji (tule v angleščini in tu v slovenščini). Pomaga tudi, če pogledate, kako je zapisana kakšna stran, ki se vam zdi v redu: kliknite na zavihek 'Uredite stran' in si poglejte, kako so vpisane povezave, kako nov odstavek in podobno. Na koncu seveda pod oknom za urejanje kliknite na 'Prekliči'.

Citiranje virov

Citiranje je možno po več shemah, važno je, da se držite ene same. V seminarskih nalogah in diplomskih nalogah FKKT uprabljajte shemo citiranja, ki je pobarvana zeleno. Temeljno načelo je, da je treba vir navesti na tak način, da ga je mogoče nedvoumno poiskati. Za citate v naravoslovju je najpogostejše citiranje po pravilniku ISO 690. Pravila, ki upoštevajo omenjeni standard, so pripravili pri ZTKS. Sicer pa ima vsaka revija lahko svoj način citiranja, ki ga je treba pri pisanju članka upoštevati.
Citiranje knjig:
Priimek, I. Naslov. Kraj: Založba, letnica.
Priimek, I. Naslov: podnaslov. Izdaja. Kraj: Založba, letnica. Zbirka, številka. ISBN.

Boyer, R. Temelji biokemije. Ljubljana: Študentska založba, 2005.
Glick BR in Pasternak JJ. Molecular biotechnology: principles and applications of recombinant DNA. 3. izdaja. Washington: ASM Press, 2003. ISBN 1-55581-269-4.
Če so avtorji trije, je beseda in med drugim in tretjim avtorjem. Če so avtorji več kot trije, napišemo samo prvega in dopišemo et al. (in drugi, po latinsko). Vse, kar je latinsko, pišemo poševno (npr. tudi imena rastlin in živali, pojme in vivo, in vitro ipd.).

Citiranje člankov:
Priimek, I. Naslov. Naslov revije, letnica, letnik, številka, strani.
Lartigue, C., Glass, J. I., Alperovich, N., Pieper, R., Parmar, P. P., Hutchison III, C. A., Smith, H. O. in Venter, J. C. Genome transplantation in bacteria: changing one species to another. Science, 2007, 317, str. 632-638.

Alternativni način citiranja (predvsem v družboslovju) je po pravilih APA, kjer članke citirajo takole:
Priimek, I. (letnica, številka). Naslov. Naslov revije, strani.
Lartigue C. et al. (2007, 317) Genome transplantation in bacteria: changing one species to another. Science, 632-638.

Revija Science uporablja skrajšani zapis:
C. Lartigue et al. Science 317, 632 (2007)

V diplomah na FKKT je treba navesti vire tako, da izpišete tudi naslov citiranega dela in strani od-do (ne samo začetne). Navesti morate tudi vse avtorje dela, razen v primeru, ko jih je 10 ali več. Takrat navedite le prvih devet, za ostale pa uporabite okrajšavo in sod. (in sodelavci). Pred zadnjim avtorjem naj bo vedno besedica "in".


Citiranje spletnih virov:
Priimek, I. Naslov dokumenta. Izdaja. Kraj: Založnik, letnica. Datum zadnjega popravljanja. [Datum citiranja.] spletni naslov
strangeguitars. On the brink of artificial life. 6. 10. 2007. [citirano 13. 11. 2007] http://www.metafilter.com/65331/On-the-brink-of-artificial-life
Navedemo čim več podatkov; pogosto vseh iz pravila ne boste našli.

Personal tools