BNT-seminar

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

Contents

Bionanotehnologija 2022- seminar

doc. dr. Gregor Gunčar, K2.022

Seznam seminarjev

datum predstavitve predstavlja recenzent recenzent
22. 03. 22 Vegelj, Nika Fajdiga, Urška Muratović, Mirza
22. 03. 22 Deučman, Špela Katarina Žerjav, Neža Blaznik, Neža
22. 03. 22 Gnidovec, Luka Kanalec, Eva Feguš, Nastja
22. 03. 22 Jaklič, Barbara Hren, Jošt Gašperšič, Laura
22. 03. 22 Jenko, Anže Kladnik, Špela Kodrič, Meta
29. 03. 22 Nograšek, Teo Vegelj, Nika Fajdiga, Urška
29. 03. 22 Davidovikj, Mladen Deučman, Špela Katarina Žerjav, Neža
29. 03. 22 Levstek, Tevž Gnidovec, Luka Kanalec, Eva
29. 03. 22 Laznik, Sara Jaklič, Barbara Hren, Jošt
29. 03. 22 Dajčman, Rebeka Jenko, Anže Kladnik, Špela
05. 04. 22 Arnšek, Tina Nograšek, Teo Vegelj, Nika
05. 04. 22 Logonder, Tina Davidovikj, Mladen Deučman, Špela Katarina
05. 04. 22 Kozole, Evgen Levstek, Tevž Gnidovec, Luka
05. 04. 22 Glavič, Kim Laznik, Sara Jaklič, Barbara
05. 04. 22 Nechevska, Anastasija Dajčman, Rebeka Jenko, Anže
12. 04. 22 Nograšek, Tim Arnšek, Tina Nograšek, Teo
12. 04. 22 Varda, Nina Logonder, Tina Davidovikj, Mladen
12. 04. 22 Ruparčič, Matija Kozole, Evgen Levstek, Tevž
12. 04. 22 Oletič, Michelle Glavič, Kim Laznik, Sara
12. 04. 22 Gartner, Eva Nechevska, Anastasija Dajčman, Rebeka
19. 04. 22 Nograšek, Tim Arnšek, Tina Nograšek, Teo
19. 04. 22 Osolin, Manca Varda, Nina Logonder, Tina
19. 04. 22 Mlinar, Karmen Ruparčič, Matija Kozole, Evgen
19. 04. 22 Skrt, Polona Oletič, Michelle Glavič, Kim
19. 04. 22 Varda, Nina Logonder, Tina Davidovikj, Mladen
19. 04. 22 Ruparčič, Matija Kozole, Evgen Levstek, Tevž
26. 04. 22 Gartner, Eva Nechevska, Anastasija Dajčman, Rebeka
26. 04. 22 Kumek, Maks Osolin, Manca Varda, Nina
26. 04. 22 Potočnik, Ana Mlinar, Karmen Ruparčič, Matija
26. 04. 22 Oletič, Michelle Glavič, Kim Laznik, Sara
26. 04. 22 Zavodnik, Tina Malečkar, Nika Gartner, Eva
03. 05. 22 Drinovec, Lara Mirvić, Merjem Globočnik, Maja
03. 05. 22 Pavko, Neža Kumek, Maks Osolin, Manca
03. 05. 22 Musina, Valeriya Potočnik, Ana Mlinar, Karmen
03. 05. 22 Muratović, Mirza Sladič Oblak, Sabina Skrt, Polona
03. 05. 22 Blaznik, Neža Zavodnik, Tina Malečkar, Nika
10. 05. 22 Feguš, Nastja Drinovec, Lara Mirvić, Merjem
10. 05. 22 Gašperšič, Laura Pavko, Neža Kumek, Maks
10. 05. 22 Kodrič, Meta Musina, Valeriya Potočnik, Ana
10. 05. 22 Fajdiga, Urška Muratović, Mirza Sladič Oblak, Sabina
10. 05. 22 Žerjav, Neža Blaznik, Neža Zavodnik, Tina
17. 05. 22 Kanalec, Eva Feguš, Nastja Drinovec, Lara
17. 05. 22 Hren, Jošt Gašperšič, Laura Pavko, Neža
17. 05. 22 Kladnik, Špela Kodrič, Meta Musina, Valeriya
24. 05. 22 kratke predstavitve

Naloga

Pripravite projektno nalogo iz področja Bionanotehnologije. Najpomembnejša je originalna ideja za nek izvedljiv projekt, ki pa mora biti takšen, da pritegne investitorje. Ker je pomembno tudi kako boste to naredili, morate predstaviti tudi metodo in ne samo ideje. Natančno morate vedeti, kako boste projekt izvedli.

Predlagana struktura teksta:

 • Uvod
 • Predstavitev problema, znanstvena izhodišča, cilji
 • Izvedba projekta, metodologija, tehnike, materiali, vprašanja, hipoteze
 • Literatura

Za pripravo seminarja velja naslednje:

 • Elektronska verzija seminarja: avtor, naslov projekta, razširjeni povzetek projekta- 350-400 besed (brez literature) in grafični povzetek (čez približno pol strani). Vse naj bo na maksimalno dveh straneh, a ne sme vsebovati manj kot 350 besed (sem se ne šteje literatura).
 • Elektronsko verzijo seminarja oddajte en dan pred predstavitvijo, kasneje pa boste vsebino še prekopirali na za to določeno spletno stran, predstavitev pa eno uro pred seminarjem na strežnik.
 • Vsi seminarji so v elektronski obliki dostopni tukaj.
 • Ustna predstavitev sledi na dan, ki je vpisan v tabeli. Za predstavitev je na voljo 20 minut. Recenzenti morajo biti na predstavitvi prisotni.
 • Predstavitvi sledi razprava. Recenzenta morate predlagati vsaj eno izboljšavo predstavljenega projekta.

Imena datotek

Prosim vas, da vse datoteke poimenujete po naslednjem modelu:

 • 22_nano_Priimek.doc za seminar, npr. 22_nano_Craik_Venter.doc
 • 22_nano_Priimek.ppt za prezentacijo, npr. 22_nano_Craik_Venter.ppt

Urejanje spletnih strani na wikiju

Wiki so razvili zato, da lahko spletne vsebine ureja vsakdo. Ukazi so preprosti, dokler si ne zamislite česa prav posebnega. Vseeno pa je Word v primerjavi z wikijem pravo čudežno orodje... Če imate težave z oblikovanjem besedila, si preberite poglavje o urejanju wiki-strani na Wikipediji (tule v angleščini in tu v slovenščini). Pomaga tudi, če pogledate, kako je zapisana kakšna stran, ki se vam zdi v redu: kliknite na zavihek 'Uredite stran' in si poglejte, kako so vpisane povezave, kako nov odstavek in podobno. Na koncu seveda pod oknom za urejanje kliknite na 'Prekliči'.

Citiranje virov

Citiranje je možno po več shemah, važno je, da se držite ene same. V seminarskih nalogah in diplomskih nalogah FKKT uprabljajte shemo citiranja, ki je pobarvana zeleno. Temeljno načelo je, da je treba vir navesti na tak način, da ga je mogoče nedvoumno poiskati. Za citate v naravoslovju je najpogostejše citiranje po pravilniku ISO 690. Pravila, ki upoštevajo omenjeni standard, so pripravili pri ZTKS. Sicer pa ima vsaka revija lahko svoj način citiranja, ki ga je treba pri pisanju članka upoštevati.
Citiranje knjig:
Priimek, I. Naslov. Kraj: Založba, letnica.
Priimek, I. Naslov: podnaslov. Izdaja. Kraj: Založba, letnica. Zbirka, številka. ISBN.

Boyer, R. Temelji biokemije. Ljubljana: Študentska založba, 2005.
Glick BR in Pasternak JJ. Molecular biotechnology: principles and applications of recombinant DNA. 3. izdaja. Washington: ASM Press, 2003. ISBN 1-55581-269-4.
Če so avtorji trije, je beseda in med drugim in tretjim avtorjem. Če so avtorji več kot trije, napišemo samo prvega in dopišemo et al. (in drugi, po latinsko). Vse, kar je latinsko, pišemo poševno (npr. tudi imena rastlin in živali, pojme in vivo, in vitro ipd.).

Citiranje člankov:
Priimek, I. Naslov. Naslov revije, letnica, letnik, številka, strani.
Lartigue, C., Glass, J. I., Alperovich, N., Pieper, R., Parmar, P. P., Hutchison III, C. A., Smith, H. O. in Venter, J. C. Genome transplantation in bacteria: changing one species to another. Science, 2007, 317, str. 632-638.

Alternativni način citiranja (predvsem v družboslovju) je po pravilih APA, kjer članke citirajo takole:
Priimek, I. (letnica, številka). Naslov. Naslov revije, strani.
Lartigue C. et al. (2007, 317) Genome transplantation in bacteria: changing one species to another. Science, 632-638.

Revija Science uporablja skrajšani zapis:
C. Lartigue et al. Science 317, 632 (2007)

V diplomah na FKKT je treba navesti vire tako, da izpišete tudi naslov citiranega dela in strani od-do (ne samo začetne). Navesti morate tudi vse avtorje dela, razen v primeru, ko jih je 10 ali več. Takrat navedite le prvih devet, za ostale pa uporabite okrajšavo in sod. (in sodelavci). Pred zadnjim avtorjem naj bo vedno besedica "in".


Citiranje spletnih virov:
Priimek, I. Naslov dokumenta. Izdaja. Kraj: Založnik, letnica. Datum zadnjega popravljanja. [Datum citiranja.] spletni naslov
strangeguitars. On the brink of artificial life. 6. 10. 2007. [citirano 13. 11. 2007] http://www.metafilter.com/65331/On-the-brink-of-artificial-life
Navedemo čim več podatkov; pogosto vseh iz pravila ne boste našli.

Personal tools