Beta laktamaza

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Current revision (15:35, 2 January 2010) (view source)
 
(One intermediate revision not shown.)
Line 1: Line 1:
-
'''ß-laktamaze''' so encimi, ki jih proizvajajo bakterije in so odgovorni za bakterijsko rezistenco na ß-laktamske antibiotike (penicilini, cefalosporini). Ti antibiotiki imajo skupen element v svoji molekulski zgradbi: '''''ß-laktamski obroč'''''. Encimi cepijo amidno vez  v obroču in s tem deaktivirajo antibiotike.
+
'''ß-laktamaze''' so encimi, ki jih proizvajajo bakterije in so odgovorni za bakterijsko rezistenco na ß-laktamske antibiotike (penicilini, cefalosporini). Ti antibiotiki imajo skupen element v svoji molekulski zgradbi: '''''ß-laktamski obroč'''''. Encimi cepijo amidno vez  v obroču in s tem inaktivirajo antibiotike.
So glavni mehanizem obrambe pri Gram negativnih bakterijah, odkriti pa so biti tudi pri Gram pozitivnih bakterijah.
So glavni mehanizem obrambe pri Gram negativnih bakterijah, odkriti pa so biti tudi pri Gram pozitivnih bakterijah.
 +
 +
[http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d8/Beta-lactam_antibiotics_example_1.svg/397px-Beta-lactam_antibiotics_example_1.svg.png Slika ß-laktamskega antibiotika]
'''Delitev v skupine'''
'''Delitev v skupine'''
Line 28: Line 30:
Znanih je več različnih tipov encimov iz različnih razredov.  <u>TEM-1</u> je bila prva opisana β-laktamaza. Odkrili so jo na plazmidu pri enem samem sevu ''E.coli'' in je danes najbolj pogosta β-laktamaza. <u>SHV-1</u> je β-laktamaza, ki je bila pri bakteriji ''K.pneumoniae''  največkrat prisotna na kromosomu, našli pa so jo tudi na plazmidu.
Znanih je več različnih tipov encimov iz različnih razredov.  <u>TEM-1</u> je bila prva opisana β-laktamaza. Odkrili so jo na plazmidu pri enem samem sevu ''E.coli'' in je danes najbolj pogosta β-laktamaza. <u>SHV-1</u> je β-laktamaza, ki je bila pri bakteriji ''K.pneumoniae''  največkrat prisotna na kromosomu, našli pa so jo tudi na plazmidu.
-
'''Zunanje povezave'''
+
'''Zunanje povezave oz. viri'''
----
----

Current revision

ß-laktamaze so encimi, ki jih proizvajajo bakterije in so odgovorni za bakterijsko rezistenco na ß-laktamske antibiotike (penicilini, cefalosporini). Ti antibiotiki imajo skupen element v svoji molekulski zgradbi: ß-laktamski obroč. Encimi cepijo amidno vez v obroču in s tem inaktivirajo antibiotike. So glavni mehanizem obrambe pri Gram negativnih bakterijah, odkriti pa so biti tudi pri Gram pozitivnih bakterijah.

Slika ß-laktamskega antibiotika

Delitev v skupine


Ločimo dve glavni skupini β-laktamaz:

1.skupina: sem uvrščamo serinske β-laktamaze, za katere je značilna aminokislina serin v aktivnem mestu encima, s pomočjo katere cepijo amidno vez v β-laktamskem obroču.

2.skupina: metaloencimi, ki imajo kot kofaktor kovinski ion, večinoma cink.

Z začetkom uporabe β-laktamskih antibiotikov, so se pojavile tudi nove β-laktamaze, ki so jih poimenovali β-laktamaze s širokim spektrom delovanja oz. BSBL (broad-spectrum β-lactamase) . β-laktamaze širokega spektra so se kmalu razširile tudi na bakterije, ki prej β-laktamaz niso proizvajale.

Ko so začeli proizvajati nove antibiotike, jih ß-laktamaze širokega spektra, zaradi posebne strukture teh antibiotikov, niso več razgrajevale. Posledično so se kmalu pojavile nove različice β-laktamaz, sposobne razgraditi cel spekter na novo uporabljenih β-laktamskih antibiotikov. Imenovali so jih β-laktamaze razširjenega spektra oz. ESBL (extended-spectrum β-lactamase).

Razvrstitev v razrede


β-laktamaze so razdelili v štiri molekulske razrede (A, B, C in D), glede na molekulsko težo in aminokisline, ki so prisotne v aktivnem mestu encima.

V razred A so uvrščene penicilinaze in cefalosporinaze, ki jih inhibirajo β-laktamski inhibitorji kot je klavulanska kislina.

Encimi razreda B razgrajujejo vse β-laktamske antibiotike in niso občutljivi za klavulansko kislino. Večina β-laktamaz razreda A in B je kodiranih na plazmidu.

Med β-laktamaze iz razreda C in D uvrščamo kromosomsko kodirane cefalosporinaze in encime, ki hidrolizirajo oksacilin.

Znanih je več različnih tipov encimov iz različnih razredov. TEM-1 je bila prva opisana β-laktamaza. Odkrili so jo na plazmidu pri enem samem sevu E.coli in je danes najbolj pogosta β-laktamaza. SHV-1 je β-laktamaza, ki je bila pri bakteriji K.pneumoniae največkrat prisotna na kromosomu, našli pa so jo tudi na plazmidu.

Zunanje povezave oz. viri


Antibiotiki

Beta lactamase

Personal tools