Bilirubin

From Wiki FKKT

Revision as of 21:16, 4 January 2010 by SSenica (Talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Bilirubin je sestavljen iz verige štirih pirolovih obročev (tetrapirol) in je razgradnji produkt krvnega barvila hema. Nastaja v vranici, v makrofagnem sistemu, iz odmirajočih ertitrocitov (približno 80%) in v jetrnih celicah iz hemoproteinov (citokromi, katalaza, peroksidaza). Dnevno ga nastane približno 250 do 300 mg. Zlatenica je bolezen, pri kateri rumeno-zeleno obarvanje kože in beločnic povzroča nakopičen bilirubin v telesu.

Molekulska formula je C33H36N4O6 in ima maso 584,7 Da.

Contents

Metabolizem

Hem (rdeči pigment), se z encimom hemoksigenazo spremeni v zeleni biliverdin, ki se naprej reducira z biliverdin reduktazo v rumenkasto-oranžni bilirubin. Nastali pigment ni topen v vodi, zato se po krvi prenaša vezan na albumin. Ko prispe do jeter, se presnovi v vodotopno in nestrupeno obliko. Ta proces pretvorbe imenujemo konjugacija, pri kateri poteka esterifikacija z glukuronsko kislino. Po konjugaciji se izloča z žolčem v prebavni kanal. V prebavilih, ga bakterije spremenijo v brezbarvni urobilinogen. Ta se v debelem črevesju pretvori v sterkobilinogen in naprej v sterkobilin, ki daje značilno barvo blatu. Urobilinogen se delno reabsorbira v kri (enterohepatični obtok) in vstopi nazaj v jetra ter ponovno izloči z žolčem. Nekaj malega pa se ga izloči z urinom kot rumeni urobilin.

Toksičnost

  • Nekonjugirani bilirubin je toksičen za tkiva in ni topen v vodi, zato se po zvišanju v krvi ne izloča s sečem. Zelo majhen delež bilirubina je v plazmi prost in lahko povzroči okvare možganov novorojenčkov. Ker je bilirubin je občutljiv na svetlobo (valovna dolžina 420 - 470 nm) se tvorijo fotoprodukti, ki so vodotopni in se lahko izločajo tudi brez konjugacije. Z fototerapijo se zdravi zlatenične novorojenčke.
  • Konjugirani bilirubin je nestrupen, topen v vodi in slabo vezan na albumin, zato se pri poslabšanem delovanju jeter ali pri oviranem izločanju žolča lahko izloči s sečem, ki ga obarva rdeče-rjavo.

Slike

Strukturna formula bilirubina:

Viri

Personal tools