Bioinženiring rastlinske kulture Capsicum frutescens z genom za vanilin sintazo za pridobivanje vanilina

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search

Mojca Juteršek (Talk | contribs)
(New page: Bioinženiring rastlinske kulture Capsicum frutescens z genom za vanilin sintazo za pridobivanje vanilina)
Next diff →

Revision as of 21:10, 5 March 2017

Bioinženiring rastlinske kulture Capsicum frutescens z genom za vanilin sintazo za pridobivanje vanilina

Personal tools