Biokem-1

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(4. semester)
Line 31: Line 31:
* Fizikalna kemija II
* Fizikalna kemija II
* Instrumentalne metode analize
* Instrumentalne metode analize
-
* Molekularna biologija
+
* [[Molekularna biologija]]
* Mikrobiologija
* Mikrobiologija
* Temelji fiziologije
* Temelji fiziologije

Revision as of 08:24, 22 October 2010

Študij biokemije na 1. stopnji

Na tej strani so samo povezave do tistih predmetov, ki imajo svoje spletne strani ali svoj wiki. Za splošne opise si oglejte splošni predmetnik in povezave na njem.
Vsi predmeti imajo po 5 kreditnih točk (ECTS = KT), kar ustreza ~150 uram dela (kontaktne ure, priprava poročil, seminarjev in študij za izpit). Izjema je diplomsko delo v 6. semestru, ki ima 15 KT, kar ustreza ~450 uram dela.

Contents

1. semester

 • Matematika I
 • Fizika I
 • Splošna kemija
 • Kemijski praktikum
 • Splošna biologija
 • Splošni ali strokovni izbirni predmet (1)

(1) izbirate lahko med predmeti Uporaba IKT v naravoslovju in tehniki, Angleščina, Podjetništvo, Športna vzgoja, Praktično usposabljanje

2. semester

3. semester

 • Organska kemija II
 • Fizikalna kemija I
 • Struktura atomov in molekul
 • Biologija celice
 • Biokemija
 • Splošni ali strokovni izbirni predmet (1)

(1) izbirate lahko med predmeti Uporaba IKT v naravoslovju in tehniki, Angleščina, Podjetništvo, Športna vzgoja, Praktično usposabljanje ali splošni predmet drugega programa

4. semester

 • Fizikalna kemija II
 • Instrumentalne metode analize
 • Molekularna biologija
 • Mikrobiologija
 • Temelji fiziologije
 • Biokemijska informatika

5. semester

 • Spektroskopske metode v biokemiji
 • Molekulsko kloniranje
 • Encimatika
 • Molekularna imunologija z imunokemijo
 • Osnove genetike
 • Strokovni izbirni predmet (1)

(1) izbirate lahko med predmeti, navedenimi kot izbirni v 1. in 2. letniku ali na med tistimi, navedenimi pri 6. semestru

6. semester

 • Struktura proteinov
 • Strokovni izbirni predmet 1 (1)
 • Strokovni izbirni predmet 2 (1)
 • Diplomsko delo

(1) izbirate lahko med predmeti Osnove biokemijskega inženirstva, Osnove farmakologije, Rastlinska biokemija, Uporaba encimov, Virologija, Kemijska analiza živil, Funkcijska genomika

Personal tools