Biokem-2

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(3. semester)
(1. semester)
Line 8: Line 8:
* izbirni predmet 2 (1)
* izbirni predmet 2 (1)
* uvod v raziskovalno delo
* uvod v raziskovalno delo
-
(1) Študent izbira izmed naslednjih predmetov: Biološke membrane, Celično inženirstvo, Biokemija bolezni človeka, Biokemija raka, Kinetika encimsko kataliziranih reakcij, Genomska biologija, Izbrana poglavja iz biomedicinske kemije, Moderni in komplementarni pristopi v strukturni biologiji, Monoklonska protitelesa, Biofizikalna kemija II, Molekularna razlaga bioloških sistemov, Kemija biomolekul, Usmerjena organska sinteza s kemijo zdravil, Pretvorba bioaktivnih spojin, Biotransformacije organskih spojin, Biomimetika, predmeti drugih programov (v 4 semestrih največ 15 KT z drugih programov). Za študente s pomanjkljivim predznanjem biokemije je izbirni predmet Izbrana poglavja iz biokemije.  
+
(1) Študent izbira izmed naslednjih predmetov: Biološke membrane, Celično inženirstvo, Biokemija bolezni človeka, Biokemija raka, Kinetika encimsko kataliziranih reakcij, Genomska biologija, Izbrana poglavja iz biomedicinske kemije, Moderni in komplementarni pristopi v strukturni biologiji, Molekularna biotehnologija, Monoklonska protitelesa, Biofizikalna kemija II, Molekularna razlaga bioloških sistemov, Kemija biomolekul, Usmerjena organska sinteza s kemijo zdravil, Pretvorba bioaktivnih spojin, Biotransformacije organskih spojin, Biomimetika, predmeti drugih programov (v 4 semestrih največ 15 KT z drugih programov).
=== 2. semester ===
=== 2. semester ===

Revision as of 10:23, 7 August 2013

Študij biokemije na 2. stopnji se bo začel v študijskem letu 2012/13. Magistrski študijski program Biokemija obsega 4 semestre. Vsi predmeti imajo po 5 KT, razen kjer je izrecno navedeno drugače.

Contents

1. semester

 • Tehnologija DNA
 • Metode določanja 3D strukture makromolekul
 • Biofizikalna kemija I
 • izbirni predmet 1 (1)
 • izbirni predmet 2 (1)
 • uvod v raziskovalno delo

(1) Študent izbira izmed naslednjih predmetov: Biološke membrane, Celično inženirstvo, Biokemija bolezni človeka, Biokemija raka, Kinetika encimsko kataliziranih reakcij, Genomska biologija, Izbrana poglavja iz biomedicinske kemije, Moderni in komplementarni pristopi v strukturni biologiji, Molekularna biotehnologija, Monoklonska protitelesa, Biofizikalna kemija II, Molekularna razlaga bioloških sistemov, Kemija biomolekul, Usmerjena organska sinteza s kemijo zdravil, Pretvorba bioaktivnih spojin, Biotransformacije organskih spojin, Biomimetika, predmeti drugih programov (v 4 semestrih največ 15 KT z drugih programov).

2. semester

 • Bioanaorganska kemija
 • Molekularna humana genetika
 • izbirni predmet 3 (1)
 • raziskovalno delo (15 KT)

(1) Izbirni predmeti, ki so navedeni pri 1. semestru.

3. semester

 • Dva izmed naslednjih temeljnih predmetov:
  • Sintezna biologija
  • Biokemija večceličnih sistemov
  • Bioorganska kemija
  • Bioanalizna kemija
 • izbirni predmet 4 (2)
 • izbirni predmet 5 (2)
 • magistrsko delo (10 KT)

(2) Izbirni predmeti, ki so navedeni pri 1. semestru.

4. semster

 • izbirni predmet 6 (1)
 • izbirni predmet 7 (1)
 • izbirni predmet 8 (1)
 • magistrsko delo (15 KT)

(1) Izbirni predmeti, ki so navedeni pri 1. semestru.

Personal tools