Biokem-2

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(2. semester)
Line 10: Line 10:
=== 2. semester ===
=== 2. semester ===
-
* [[2015-bionano-seminar|Bionanotehnologija]]
+
* [[2020-bionano-seminar|Bionanotehnologija]]
* Bioanaorganska kemija
* Bioanaorganska kemija
* Molekularna humana genetika
* Molekularna humana genetika

Revision as of 20:53, 22 March 2020

Študij biokemije na 2. stopnji se bo začel v študijskem letu 2012/13. Magistrski študijski program Biokemija obsega 4 semestre. Vsi predmeti imajo po 5 KT, razen kjer je izrecno navedeno drugače.

Contents

1. semester

  • Tehnologija DNA in seminarji
  • Metode določanja 3D strukture makromolekul
  • Biofizikalna kemija I
  • Biokemija večceličnih sistemov
  • Bioorganska kemija
  • Interakcije bioloških molekul

2. semester

Izbirni predmeti, med katerimi lahko študentje izbirajo v 1. in 2. letniku, so: Biološke membrane, Biokemija bolezni človeka, Biokemija raka, Genomska biologija, Izbrana poglavja iz biomedicinske kemije, Moderni in komplementarni pristopi v strukturni biologiji, Biofizikalna kemija II, Molekularna biotehnologija, Bioanalizna kemija, Biološko pomembne spojine, Biološko aktivni kovinski kompleksi, predmeti drugih programov (do 6 ECTS, štejejo kot splošni izbirni predmeti). Izbirni predmeti so razpisani na dve leti: pol predmetov s seznama eno leto, druge pol predmetov drugo leto.

3. semester

  • Magistrsko delo (30 ECTS)

4. semster

  • izbirni predmet 3
  • izbirni predmet 4
  • magistrsko delo (20 ECTS)

Izbirni predmeti so navedeni pri 2. semestru.

Personal tools