Biokem-stari

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Current revision (06:41, 23 September 2011) (view source)
(3. letnik)
 
(4 intermediate revisions not shown.)
Line 1: Line 1:
-
Dodiplomski študij biokemije bo potekal po starem programu za tiste študente, ki so se v 1. letnik vpisali v št. delu 2008/9 in so redno napredovali v višje letnike. Študij po starem programu bo potekal do zaključka 4. letnika v študijskem letu 2001/12. Predmeti so navedeni po letnikih, ne po semestrih, ker so nekateri dvosemestrski in nekateri enosemestrski.
+
Dodiplomski študij biokemije bo potekal po starem programu za tiste študente, ki so se v 1. letnik vpisali v št. delu 2008/9 in so redno napredovali v višje letnike. Študij po starem programu bo potekal do zaključka 4. letnika v študijskem letu 2011/12. Predmeti so navedeni po letnikih, ne po semestrih, ker so nekateri dvosemestrski in nekateri enosemestrski.
 +
 
 +
''===2. letnik===''
 +
* ''[[Biokem2B | Biokemija]] (8,5 KT) - arhivska vsebina''
-
===2. letnik===
 
-
* Biokemija (8,5 KT)
 
-
* Biologija celice (3 KT)
 
-
* Fizikalna kemija (11 KT)
 
-
* Instrumentalne metode analize (9 KT)
 
-
* Biokemijska informatika (5 KT)
 
-
* Mikrobiologija (6,5 KT)
 
-
* Struktura atomov in molekul (6,5 KT)
 
-
* Struktura proteinov (11 KT)
 
-
* Športna vzgoja
 
-
===3. letnik===
 
-
* Bioanorganska kemija (9,5 KT)
 
-
* Bioorganska kemija (9,5 KT)
 
-
* Spektroskopske metode (7 KT)
 
-
* Encimatika (11,5 KT)
 
-
* Biofizikalna kemija (10 KT)
 
-
* Molekularna genetika (5 KT)
 
-
* Splošna fiziologija (7,5 KT)
 
-
* Športna vzgoja
 
===4. letnik===
===4. letnik===
* Biotehnologija z biokemijskim inženirstvom (9 KT)
* Biotehnologija z biokemijskim inženirstvom (9 KT)
* Kemija okolja (5 KT)
* Kemija okolja (5 KT)
-
* Tehnologija rekombinantne DNA (5 KT)
+
* [[Tehnologija rekombinantne DNA]] (5 KT)
* Metode določevanja 3D struktur makromolekul (5 KT)
* Metode določevanja 3D struktur makromolekul (5 KT)
* Molekularna imunologija (6 KT)
* Molekularna imunologija (6 KT)
* Športna vzgoja
* Športna vzgoja
* Izbirni predmeti po sklopih (možne so zamenjave med sklopi ali z izbirnimi predmeti)
* Izbirni predmeti po sklopih (možne so zamenjave med sklopi ali z izbirnimi predmeti)
-
** Sklop A: Tehnologija rekombinantne DNA - vaje (4 KT), Metode določevanja 3D struktur makromolekul - vaje (3 KT), Encimska tehnologija (6 KT), Biološke membrane (5 KT), Rastlinska biokemija (7 KT), Molekularna evolucija (5 KT)
+
** Sklop A: Tehnologija rekombinantne DNA - vaje (4 KT), Metode določevanja 3D struktur makromolekul - vaje (3 KT), Encimska tehnologija (6 KT), [[Biološke membrane]] (5 KT), Rastlinska biokemija (7 KT), Molekularna evolucija (5 KT)
** Sklop B: Usmerjena organska sinteza (6 KT), Biotransformacije organskih spojin (6 KT), Bioaktivne spojine (6 KT), Pretvorbe bioaktivnih spojin (6 KT), Nukleinske kisline in polinukleotidi (6 KT)
** Sklop B: Usmerjena organska sinteza (6 KT), Biotransformacije organskih spojin (6 KT), Bioaktivne spojine (6 KT), Pretvorbe bioaktivnih spojin (6 KT), Nukleinske kisline in polinukleotidi (6 KT)
** Sklop C: Kemija in biokemija živil (12 KT), Kemijska analiza živil (12 KT), Živilska tehnologija (6 KT)
** Sklop C: Kemija in biokemija živil (12 KT), Kemijska analiza živil (12 KT), Živilska tehnologija (6 KT)

Current revision

Dodiplomski študij biokemije bo potekal po starem programu za tiste študente, ki so se v 1. letnik vpisali v št. delu 2008/9 in so redno napredovali v višje letnike. Študij po starem programu bo potekal do zaključka 4. letnika v študijskem letu 2011/12. Predmeti so navedeni po letnikih, ne po semestrih, ker so nekateri dvosemestrski in nekateri enosemestrski.

===2. letnik===


4. letnik

 • Biotehnologija z biokemijskim inženirstvom (9 KT)
 • Kemija okolja (5 KT)
 • Tehnologija rekombinantne DNA (5 KT)
 • Metode določevanja 3D struktur makromolekul (5 KT)
 • Molekularna imunologija (6 KT)
 • Športna vzgoja
 • Izbirni predmeti po sklopih (možne so zamenjave med sklopi ali z izbirnimi predmeti)
  • Sklop A: Tehnologija rekombinantne DNA - vaje (4 KT), Metode določevanja 3D struktur makromolekul - vaje (3 KT), Encimska tehnologija (6 KT), Biološke membrane (5 KT), Rastlinska biokemija (7 KT), Molekularna evolucija (5 KT)
  • Sklop B: Usmerjena organska sinteza (6 KT), Biotransformacije organskih spojin (6 KT), Bioaktivne spojine (6 KT), Pretvorbe bioaktivnih spojin (6 KT), Nukleinske kisline in polinukleotidi (6 KT)
  • Sklop C: Kemija in biokemija živil (12 KT), Kemijska analiza živil (12 KT), Živilska tehnologija (6 KT)
  • Izbirni predmeti za vse sklope (po 6 KT): Biokemija raka, Nukleinske kisline, Virologija, Nevrokemija, Toksinologija, Hormoni in receptorji, Regulacija metabolizma, Klinična biokemija, Statistična termodinamika, Biokemija bolezni človeka, Uvod v humano molekularno genetiko

Absolventsko leto

Diplomsko delo je ovrednoteno s 30 KT. Eksperimentalni del obsega ~3 mesece dela v laboratoriju.

Personal tools