Biokem2B

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search

WikiSysop (Talk | contribs)
(New page: =Biokemija= Predmet starega univerzitetnega programa Biokemija, 1. in 2. letnik. Nosilci predmeta: prof. dr. Brigita Lenarčič (1. letnik); prof. dr. Metka Renko, doc. dr. Marko Dolinar...)
Next diff →

Revision as of 10:46, 5 October 2009

Biokemija

Predmet starega univerzitetnega programa Biokemija, 1. in 2. letnik.

Nosilci predmeta: prof. dr. Brigita Lenarčič (1. letnik); prof. dr. Metka Renko, doc. dr. Marko Dolinar (2. letnik)

V 2. letniku predava v prvem delu zimskega semestra prof. Renkova poglavja iz metabolizma, v drugem delu pa doc. Dolinar molekularnobiološka poglavja.

Predmet ima v 2. letniku tudi 30 h seminarjev.

Personal tools