BiokemSeminar-SkupineNovica-B09

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(Seminarski roki:)
Current revision (10:08, 11 January 2010) (view source)
(Seminarski roki:)
 
(90 intermediate revisions not shown.)
Line 8: Line 8:
'''Predstavitev 1.12.''' {rok za oddajo 1. verzije 17.11., recenzenti popravijo do 24.11.}<br>
'''Predstavitev 1.12.''' {rok za oddajo 1. verzije 17.11., recenzenti popravijo do 24.11.}<br>
-
1  Špela Alič - [[Drsenje SSB proteinov po enoverižni molekuli DNA]][http://www.eurekalert.org/pub_releases/2009-10/uoia-sdp102109.php]<br>
+
1  Špela Alič - [[Drsenje SSB proteinov po enoverižni molekuli DNA]] [http://www.eurekalert.org/pub_releases/2009-10/uoia-sdp102109.php]<br>
''Recenzenta: Alexandra B., Primož B.<br>''
''Recenzenta: Alexandra B., Primož B.<br>''
Line 16: Line 16:
'''Predstavitev 8.12.''' {rok za oddajo 1. verzije 24.11., recenzenti popravijo do 1.12.}<br>
'''Predstavitev 8.12.''' {rok za oddajo 1. verzije 24.11., recenzenti popravijo do 1.12.}<br>
-
1  Tjaša Lukan: [[Transkripcijska faktorja, specifična za hčerinske celice, uravnavata celično velikost pri brstenju kvasovk]][http://newswire.rockefeller.edu/?page=engine&id=986]<br>
+
1  Tjaša Lukan: [[Transkripcijska faktorja, specifična za hčerinske celice, uravnavata celično velikost pri brstenju kvasovk]] [http://newswire.rockefeller.edu/?page=engine&id=986]<br>
''Recenzenta: Tine T., Alenka B.<br>''
''Recenzenta: Tine T., Alenka B.<br>''
'''Predstavitev 9.12.''' {rok za oddajo 1. verzije 25.11., recenzenti popravijo do 2.12.}<br>
'''Predstavitev 9.12.''' {rok za oddajo 1. verzije 25.11., recenzenti popravijo do 2.12.}<br>
-
1 Aljaž Gaber: <br> [[Termostabilizirana hondroitinaza ABC pospeši razrast aksonov in okrevanje po poškodbi hrbtenjače]]
+
1 Aljaž Gaber: [[Termostabilizirana hondroitinaza ABC pospeši razrast aksonov in okrevanje po poškodbi hrbtenjače]]<br>
-
 
+
''Recenzenta: Vid P., Špela P.<br>''
''Recenzenta: Vid P., Špela P.<br>''
2 Špela Baus: [[Protein kritičen za sekrecijo inzulina lahko prispeva k pojavu diabetesa ]] [http://www.medicalnewstoday.com/articles/168877.php] <br>
2 Špela Baus: [[Protein kritičen za sekrecijo inzulina lahko prispeva k pojavu diabetesa ]] [http://www.medicalnewstoday.com/articles/168877.php] <br>
Line 31: Line 30:
'''Predstavitev 15.12.''' {rok za oddajo 1. verzije 1.12., recenzenti popravijo do 8.12.}<br>
'''Predstavitev 15.12.''' {rok za oddajo 1. verzije 1.12., recenzenti popravijo do 8.12.}<br>
-
1 Janez Meden <br>
+
1 Janez Meden: [[Virus HIV se ne integrira blizu TSS aktivnega gena gostiteljske celice]]<br>
-
''Recenzenta: <br>''
+
-
2 Tea Lenarčič<br> - [[Termostabilizirana hondroitinaza ABC pospeši razrast aksonov in okrevanje po poškodbi hrbtenjače (2)]]
+
-
''Recenzenta: <br>''
+
''Recenzenta: Branislav L., Alenka B.<br>''
-
3 Ana Bajc<br>
+
2 Tea Lenarčič: [[Termostabilizirana hondroitinaza ABC pospeši razrast aksonov in okrevanje po poškodbi hrbtenjače (2)]] <br>
-
''Recenzenta: <br>''
+
''Recenzenta: Karmen K., Matej C.<br>''
 +
3 Ana Bajc: [[Kemoreceptorja SRBC-64 in SRBC-66 sta povod za razvojne učinke dormantnega feromona v C. elegans]] <br>
 +
''Recenzenta: Jasna B., Davor Š.M.<br>''
'''Predstavitev 16.12.''' {rok za oddajo 1. verzije 2.12., recenzenti popravijo do 9.12.}<br>
'''Predstavitev 16.12.''' {rok za oddajo 1. verzije 2.12., recenzenti popravijo do 9.12.}<br>
-
1  Maruša Rajh  <br>
+
1  Maruša Rajh  - [[X-vezana adrenolevkodistrofija: Hematopoetična genska terapija z lentivirusno spremenjenimi matičnimi celicami]] [http://www.sciencedaily.com/releases/2009/11/091105143706.htm]<br>
-
''Recenzenta: <br>''
+
''Recenzenta: Pia P.D., Sara P.<br>''
2 Tanja Guček - [[Izboljšane forenzične analize za lažje zasledovanje kriminalcev]] [http://www.sciencedaily.com/releases/2009/10/091029155956.htm]<br>
2 Tanja Guček - [[Izboljšane forenzične analize za lažje zasledovanje kriminalcev]] [http://www.sciencedaily.com/releases/2009/10/091029155956.htm]<br>
-
''Recenzenta: <br>''
+
''Recenzenta: Katja P., Blaž S.<br>''
-
3 Primož Bembič[[Jederni Poli-(ADP-Riboza)-odvisni signalosom potrjuje poškodbe DNA]]<br>
+
3 Primož Bembič [[Jederni Poli-(ADP-Riboza)-odvisni signalosom potrjuje IκB kinazno aktivacijo ob poškodbe DNA ]] [http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6WSR-4XNW6M0-5&_user=10&_coverDate=11%2F13%2F2009&_rdoc=5&_fmt=high&_orig=browse&_srch=doc-info(%23toc%237053%232009%23999639996%231559117%23FLA%23display%23Volume)&_cdi=7053&_sort=d&_docanchor=&view=c&_ct=18&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=d1b60b299f8dcdbb2b452d4db5aacc3e] <br>
-
''Recenzenta: <br>''
+
''Recenzenta: Urška S., Maja K.<br>''
'''Predstavitev 22.12.''' {rok za oddajo 1. verzije 8.12., recenzenti popravijo do 15.12.}<br>
'''Predstavitev 22.12.''' {rok za oddajo 1. verzije 8.12., recenzenti popravijo do 15.12.}<br>
-
1  Alexandra Bogožalec<br>
+
1  Alexandra Bogožalec: [[Odkrit način za določanje nizkih koncentracij C-reaktivnega proteina (CRP) v krvnem serumu]] [http://www.sciencedaily.com/releases/2009/11/091104101625.htm] <br>
-
''Recenzenta: <br>''
+
''Recenzenta: Saška P., Zorica L.<br>''
-
2 Andraž Šmon <br>
+
2 Andraž Šmon: [[Zakaj šimpanzi ne govorijo? Razlog je v genu]] [http://www.sciencedaily.com/releases/2009/11/091111130942.htm] <br>
-
''Recenzenta: <br>''
+
''Recenzenta: Sabina M., Špela A.<br>''
-
3 Tine Tesovnik<br>
+
3 Tine Tesovnik: [[Odkritje, ki bo morda pripomoglo pojasniti, zakaj hepatitis B bolj prizadene moške kot ženske]]
-
''Recenzenta: <br>''
+
[http://www.sciencedaily.com/releases/2009/11/091118112425.htm] <br>
 +
''Recenzenta: Tjaša L., Davor Š.M.<br>''
'''Predstavitev 23.12.''' {rok za oddajo 1. verzije 9.12., recenzenti popravijo do 16.12.}<br>
'''Predstavitev 23.12.''' {rok za oddajo 1. verzije 9.12., recenzenti popravijo do 16.12.}<br>
-
1 Alenka Bombač <br>
+
1 Alenka Bombač - [[Nova tehnika določevanja lokacije sladkorjev vezanih na proteine, utira pot odkritjem v medicini]] [http://www.sciencedaily.com/releases/2009/10/091019122840.htm] <br>
-
''Recenzenta: <br>''
+
''Recenzenta: Špela B., Branislav L.<br>''
-
2 Gregor Kurinčič <br>
+
2 Gregor Kurinčič - [[Uporaba herbicidov in fibratov, ki blokirajo T1R3 receptorje v črevesju in trebušni slinavki]] [http://www.sciencedaily.com/releases/2009/10/091009120846.htm]<br>
-
''Recenzenta: <br>''
+
''Recenzenta: Aljaž G., Špela M.<br>''
-
3 Alenka Mikuž <br>
+
3 Alenka Mikuž - [[Histon-demetilaza JHDM2A vpliva na moško neplodnost in debelost]][http://www.andrologyjournal.org/cgi/rapidpdf/jandrol.109.008052v1]<br>
-
''Recenzenta: <br>''
+
''Recenzenta: Urška S., Blaž S.<br>''
-
'''Predstavitev 5.1.09''' {rok za oddajo 1. verzije 15.12., recenzenti popravijo do 22.12.}<br>
+
'''Predstavitev 5.1.09''' {rok za oddajo 1. verzije 22.12., recenzenti popravijo do 29.12.}<br>
-
1 Vid Puž <br>
+
1 Vid Puž - [[Nova razlaga, kako telo preprečuje nastanek novih žil]]
-
''Recenzenta: <br>''
+
[http://www.sciencedaily.com/releases/2009/11/091111092043.htm]<br>
-
2 Daša Janeš<br>
+
''Recenzenta: Janez M., Ana B.<br>''
-
''Recenzenta: <br>''
+
2 Daša Janeš - [[Izražanje genov pri adenokarcinomu sitastih sinusov]] [http://www.biomedcentral.com/1755-8794/2/65] <br>
-
3 Špela Petelin<br>
+
''Recenzenta: Tea L., Maja K.<br>''
-
''Recenzenta: <br>''
+
3 Špela Petelin - [[Vpliv melatonina na proliferacijo enojedrnih celic iz popkovnične krvi]] [http://www.springerlink.com/content/a74w67w6m0837034/?p=5ad812d45e74446ab6760f3224470ef4&pi=1]<br>
 +
''Recenzenta: Saška P., Zorica L.<br>''
-
'''Predstavitev 6.1.09''' {rok za oddajo 1. verzije 16.12., recenzenti popravijo do 23.12.}<br>
+
'''Predstavitev 6.1.09''' {rok za oddajo 1. verzije 23.12., recenzenti popravijo do 30.12.}<br>
-
1  Alenka Buh <br>  
+
1  Alenka Buh [[Splošna aktivacija imunskega sistema kot posledica zmanjšanega števila CD4+T celic]][http://jbiol.com/content/8/10/93]<br>
-
''Recenzenta: <br>''
+
''Recenzenta: Maruša R., Tanja G.<br>''
-
2 karmen kmet<br>
+
2 karmen kmet- [[komplementarno delovanje nanocevk in imunoglobinov IgY pri odkrivanju in uničevanju rakastih celic na dojkah]] [http://www.sciencedaily.com/releases/2009/12/091202091030.htm] <br>
-
''Recenzenta: <br>''
+
''Recenzenta: Sabina M., Špela A.<br>''
3 jasna brčić<br>
3 jasna brčić<br>
-
''Recenzenta: <br>''
+
''Recenzenta: Tjaša L., Špela M.<br>''
-
'''Predstavitev 12.1.09''' {rok za oddajo 1. verzije 22.12., recenzenti popravijo do 5.1.}<br>
+
'''Predstavitev 12.1.09''' {rok za oddajo 1. verzije 29.12., recenzenti popravijo do 5.1.}<br>
-
1 Pia Pužar Dominkuš <br>
+
1 Pia Pužar Dominkuš - [[Aktivacija genskega izražanja holesterola v živčnih celicah kot posledica okužbe s prionom]]  [http://www.sciencedaily.com/releases/2009/11/091118101401.htm] <br>
-
''Recenzenta: <br>''
+
''Recenzenta: Aljaž G., Špela B.<br>''
-
2 Sara Pintar <br>
+
2 Sara Pintar - [[Reducirajoči periplazemski sistem, ki preprečuje oksidacijo cisteina brez disulfidnih vezi]] [http://www.sciencedaily.com/releases/2009/11/091122095419.htm] <br>
-
''Recenzenta: <br>''
+
''Recenzenta: Alexandra B., Alenka B.<br>''
-
3 Katja Pernek <br>
+
3 Katja Pernek - [[Proteinsko inženirstvo pospešuje raziskovanje Alzheimerjeve bolezni]] [http://www.sciencedaily.com/releases/2009/10/091029151318.htm] <br>
-
''Recenzenta: <br>''
+
''Recenzenta: Janez M., Matej C.<br>''
-
'''Predstavitev 13.1.09''' {rok za oddajo 1. verzije 23.12., recenzenti popravijo do 6.1.}<br>
+
'''Predstavitev 13.1.09''' {rok za oddajo 1. verzije 30.12., recenzenti popravijo do 6.1.}<br>
-
1  Blaž Svetic<br>
+
1  Blaž Svetic - [[Antifibrotični učinki zelenega čaja, raziskani na in vitro in in vivo modelih jetrne fibroze]]
-
''Recenzenta: <br>''
+
[http://www.sciencedaily.com/releases/2009/11/091118101359.htm]<br>
-
2  Matej Cibic<br>
+
''Recenzenta: Tea L., Ana B.<br>''
-
''Recenzenta: <br>''
+
2  Matej Cibic - [[Fotosintetično recikliranje oglikovega dioksida v izobutilaldehid]] [http://www.sciencedaily.com/releases/2009/12/091210162222.htm]<br>
-
3 Branislav Lukić<br>
+
''Recenzenta: Alenka M., Primož B.<br>''
-
''Recenzenta: <br>''
+
3 Branislav Lukić - [[odkrit nov način za stabilizacijo proteinov]] [http://www.sciencedaily.com/releases/2009/12/091210125544.htm]<br>
 +
''Recenzenta: Andraž Š., Daša J.<br>''
'''Predstavitev 19.1.09''' {rok za oddajo 1. verzije 5.1., recenzenti popravijo do 12.1.}<br>
'''Predstavitev 19.1.09''' {rok za oddajo 1. verzije 5.1., recenzenti popravijo do 12.1.}<br>
-
1 Davor Škofič Maurer - [[Celice ščitijo proteine pred virusi in bakterijami z vgraditvijo napačne aminokisline v njihovo zaporedje.]] [http://www.sciencedaily.com/releases/2009/11/091125134701.htm] <br>  
+
1 Davor Škofič Maurer - [[Imunsko in kemijsko sprožen oksidativni stres spremeni potek translacije]] [http://www.sciencedaily.com/releases/2009/11/091125134701.htm] <br>  
-
''Recenzenta: <br>''
+
''Recenzenta: Tine T., Špela P.<br>''
-
2 Urška Slapšak <br>
+
2 Urška Slapšak - [[Izpostavljenost tobaku je povzročitelj kompleksnih sledi na genomu drobnoceličnega pljučnega raka]] [http://www.sciencedaily.com/releases/2009/12/091216131757.htm] <br>
-
''Recenzenta: <br>''
+
''Recenzenta: Maruša R., Vid P.<br>''
-
3 Saška Polanc<br>
+
3 Saška Polanc<br> - [[Razumevanje sinteze in popravkov DNA pri rakavih obolenjih s PCNA]]                [[http://www.sciencedaily.com/releases/2009/12/091203171716.htm]]
-
''Recenzenta: <br>''
+
''Recenzenta: Sara P., Katja P.<br>''
Line 114: Line 116:
'''Predstavitev 20.1.09''' {rok za oddajo 1. verzije 6.1., recenzenti popravijo do 13.1.}<br>
'''Predstavitev 20.1.09''' {rok za oddajo 1. verzije 6.1., recenzenti popravijo do 13.1.}<br>
1  Maja Kozlevčar <br>
1  Maja Kozlevčar <br>
-
''Recenzenta: <br>''
+
''Recenzenta: Alenka B., Karmen K.<br>''
2 Sabina Mavretič <br>
2 Sabina Mavretič <br>
-
''Recenzenta: <br>''
+
''Recenzenta: Jasna B., Pia P.D.<br>''
-
3 Zorica Latinović <br>
+
3 Zorica Latinović <br> - [[Odkrit mehanizem poliubikvitinacije]]
-
''Recenzenta: <br>''
+
[http://www.sciencedaily.com/releases/2009/12/091202131627.htm] <br>
 +
''Recenzenta: Gregor K., Tanja G.<br>''

Current revision

Temo za seminar pošljite na naslov docenta [1] najkasneje 1 mesec pred datumom predstavitve, novica, ki jo boste obdelali, pa na dan predstavitve ne sme biti starejša kot 2 meseca. Na zgornji naslov pošljite tudi ~ dvostranski seminar (1000-1200 besed) do roka, ki je vpisan kot 'rok za oddajo 1. verzije' in to najkasneje do polnoči dneva, ki je naveden. Seminar morata do tega roka dobiti tudi oba recenzenta.

Če si ne predstavljate, kako naj bi ta seznam bil oblikovan, si oglejte lansko verzijo.
Slovenski naslov povežite z novo stranjo, na kateri nato opišite novico (200 besed). Hkrati vpišite slovenski naslov, svoje ime in datum predstavitve v seznam novic v kategorijo, ki se vam zdi najustreznejša.

Če imate težave z oblikovanjem besedila, si preberite poglavje o urejanju wiki-strani na Wikipediji (tule v angleščini in tu v slovenščini). Pomaga tudi, če pogledate, kako je zapisana kakšna stran, ki se vam zdi v redu: kliknite na zavihek 'Uredite stran' in si poglejte, kako so vpisane povezave, kako nov odstavek in podobno. Na koncu seveda pod oknom za urejanje kliknite na 'Prekliči'. Recenzente bom vpisal, ko bo seznam končan. Na posamezni uri so lahko na vrsti največ tri predstavitve.Seminarski roki:

Predstavitev 1.12. {rok za oddajo 1. verzije 17.11., recenzenti popravijo do 24.11.}
1 Špela Alič - Drsenje SSB proteinov po enoverižni molekuli DNA [2]
Recenzenta: Alexandra B., Primož B.


Predstavitev 2.12. {rok za oddajo 1. verzije 18.11., recenzenti popravijo do 25.11.}


Predstavitev 8.12. {rok za oddajo 1. verzije 24.11., recenzenti popravijo do 1.12.}
1 Tjaša Lukan: Transkripcijska faktorja, specifična za hčerinske celice, uravnavata celično velikost pri brstenju kvasovk [3]
Recenzenta: Tine T., Alenka B.


Predstavitev 9.12. {rok za oddajo 1. verzije 25.11., recenzenti popravijo do 2.12.}
1 Aljaž Gaber: Termostabilizirana hondroitinaza ABC pospeši razrast aksonov in okrevanje po poškodbi hrbtenjače
Recenzenta: Vid P., Špela P.
2 Špela Baus: Protein kritičen za sekrecijo inzulina lahko prispeva k pojavu diabetesa [4]
Recenzenta: Andraž Š., Alenka M.
3 Špela Medic: Encim, ki je mogoče ključnega pomena za odmiranje celic pri Alzheimerjevi bolezni [5]
Recenzenta: Gregor K., Daša J.


Predstavitev 15.12. {rok za oddajo 1. verzije 1.12., recenzenti popravijo do 8.12.}
1 Janez Meden: Virus HIV se ne integrira blizu TSS aktivnega gena gostiteljske celice

Recenzenta: Branislav L., Alenka B.
2 Tea Lenarčič: Termostabilizirana hondroitinaza ABC pospeši razrast aksonov in okrevanje po poškodbi hrbtenjače (2)
Recenzenta: Karmen K., Matej C.
3 Ana Bajc: Kemoreceptorja SRBC-64 in SRBC-66 sta povod za razvojne učinke dormantnega feromona v C. elegans
Recenzenta: Jasna B., Davor Š.M.


Predstavitev 16.12. {rok za oddajo 1. verzije 2.12., recenzenti popravijo do 9.12.}
1 Maruša Rajh - X-vezana adrenolevkodistrofija: Hematopoetična genska terapija z lentivirusno spremenjenimi matičnimi celicami [6]
Recenzenta: Pia P.D., Sara P.
2 Tanja Guček - Izboljšane forenzične analize za lažje zasledovanje kriminalcev [7]
Recenzenta: Katja P., Blaž S.
3 Primož Bembič Jederni Poli-(ADP-Riboza)-odvisni signalosom potrjuje IκB kinazno aktivacijo ob poškodbe DNA [8]
Recenzenta: Urška S., Maja K.


Predstavitev 22.12. {rok za oddajo 1. verzije 8.12., recenzenti popravijo do 15.12.}
1 Alexandra Bogožalec: Odkrit način za določanje nizkih koncentracij C-reaktivnega proteina (CRP) v krvnem serumu [9]
Recenzenta: Saška P., Zorica L.
2 Andraž Šmon: Zakaj šimpanzi ne govorijo? Razlog je v genu [10]
Recenzenta: Sabina M., Špela A.
3 Tine Tesovnik: Odkritje, ki bo morda pripomoglo pojasniti, zakaj hepatitis B bolj prizadene moške kot ženske [11]
Recenzenta: Tjaša L., Davor Š.M.


Predstavitev 23.12. {rok za oddajo 1. verzije 9.12., recenzenti popravijo do 16.12.}
1 Alenka Bombač - Nova tehnika določevanja lokacije sladkorjev vezanih na proteine, utira pot odkritjem v medicini [12]
Recenzenta: Špela B., Branislav L.
2 Gregor Kurinčič - Uporaba herbicidov in fibratov, ki blokirajo T1R3 receptorje v črevesju in trebušni slinavki [13]
Recenzenta: Aljaž G., Špela M.
3 Alenka Mikuž - Histon-demetilaza JHDM2A vpliva na moško neplodnost in debelost[14]
Recenzenta: Urška S., Blaž S.

Predstavitev 5.1.09 {rok za oddajo 1. verzije 22.12., recenzenti popravijo do 29.12.}
1 Vid Puž - Nova razlaga, kako telo preprečuje nastanek novih žil [15]
Recenzenta: Janez M., Ana B.
2 Daša Janeš - Izražanje genov pri adenokarcinomu sitastih sinusov [16]
Recenzenta: Tea L., Maja K.
3 Špela Petelin - Vpliv melatonina na proliferacijo enojedrnih celic iz popkovnične krvi [17]
Recenzenta: Saška P., Zorica L.

Predstavitev 6.1.09 {rok za oddajo 1. verzije 23.12., recenzenti popravijo do 30.12.}
1 Alenka Buh Splošna aktivacija imunskega sistema kot posledica zmanjšanega števila CD4+T celic[18]
Recenzenta: Maruša R., Tanja G.
2 karmen kmet- komplementarno delovanje nanocevk in imunoglobinov IgY pri odkrivanju in uničevanju rakastih celic na dojkah [19]
Recenzenta: Sabina M., Špela A.
3 jasna brčić
Recenzenta: Tjaša L., Špela M.


Predstavitev 12.1.09 {rok za oddajo 1. verzije 29.12., recenzenti popravijo do 5.1.}
1 Pia Pužar Dominkuš - Aktivacija genskega izražanja holesterola v živčnih celicah kot posledica okužbe s prionom [20]
Recenzenta: Aljaž G., Špela B.
2 Sara Pintar - Reducirajoči periplazemski sistem, ki preprečuje oksidacijo cisteina brez disulfidnih vezi [21]
Recenzenta: Alexandra B., Alenka B.
3 Katja Pernek - Proteinsko inženirstvo pospešuje raziskovanje Alzheimerjeve bolezni [22]
Recenzenta: Janez M., Matej C.


Predstavitev 13.1.09 {rok za oddajo 1. verzije 30.12., recenzenti popravijo do 6.1.}
1 Blaž Svetic - Antifibrotični učinki zelenega čaja, raziskani na in vitro in in vivo modelih jetrne fibroze [23]
Recenzenta: Tea L., Ana B.
2 Matej Cibic - Fotosintetično recikliranje oglikovega dioksida v izobutilaldehid [24]
Recenzenta: Alenka M., Primož B.
3 Branislav Lukić - odkrit nov način za stabilizacijo proteinov [25]
Recenzenta: Andraž Š., Daša J.


Predstavitev 19.1.09 {rok za oddajo 1. verzije 5.1., recenzenti popravijo do 12.1.}
1 Davor Škofič Maurer - Imunsko in kemijsko sprožen oksidativni stres spremeni potek translacije [26]
Recenzenta: Tine T., Špela P.
2 Urška Slapšak - Izpostavljenost tobaku je povzročitelj kompleksnih sledi na genomu drobnoceličnega pljučnega raka [27]
Recenzenta: Maruša R., Vid P.
3 Saška Polanc
- Razumevanje sinteze in popravkov DNA pri rakavih obolenjih s PCNA [[28]] Recenzenta: Sara P., Katja P.


Predstavitev 20.1.09 {rok za oddajo 1. verzije 6.1., recenzenti popravijo do 13.1.}
1 Maja Kozlevčar
Recenzenta: Alenka B., Karmen K.
2 Sabina Mavretič
Recenzenta: Jasna B., Pia P.D.
3 Zorica Latinović
- Odkrit mehanizem poliubikvitinacije [29]
Recenzenta: Gregor K., Tanja G.

Personal tools