Biokemijski seminar 1 - 2009/10

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(Seminarski roki:)
(Seminarski roki:)
Line 108: Line 108:
2. Berčič Tjaša  [[Prenos DNA v človeških zarodkih za preprečitev prenosa mitohondrijske bolezni DNA]][http://www.sciencedaily.com/releases/2010/04/100416121800.htm] <br>
2. Berčič Tjaša  [[Prenos DNA v človeških zarodkih za preprečitev prenosa mitohondrijske bolezni DNA]][http://www.sciencedaily.com/releases/2010/04/100416121800.htm] <br>
''Recenzenta: Caf-Feldin Ž., Primc T.<br>''
''Recenzenta: Caf-Feldin Ž., Primc T.<br>''
-
3. Gregorič Tina [[Media:Insekticidne lastnosti semen ''C. arabica'' in ''C. racemosa'' pri Cowpea hrošču(''C. maculatus'')]] [http://www.eurekalert.org/pub_releases/2010-03/acs-piu033110.php] <br>
+
3. Gregorič Tina [[Insekticidne lastnosti semen ''C. arabica'' in ''C. racemosa'' pri Cowpea hrošču(''C. maculatus'')]] [http://www.eurekalert.org/pub_releases/2010-03/acs-piu033110.php] <br>
''Recenzenta: Debeljak M., Naraglav N.<br>''
''Recenzenta: Debeljak M., Naraglav N.<br>''
4. Gubanec Vesna [[Lektin izoliran iz banan je potencialni preprečevalec replikacije virusa HIV]][http://www.sciencedaily.com/releases/2010/03/100315091303.htm]<br>
4. Gubanec Vesna [[Lektin izoliran iz banan je potencialni preprečevalec replikacije virusa HIV]][http://www.sciencedaily.com/releases/2010/03/100315091303.htm]<br>

Revision as of 09:45, 2 May 2010

Temo za seminar pošljite na naslov profesorice [1] najkasneje 1 mesec pred datumom predstavitve, novica, ki jo boste obdelali, pa na dan predstavitve ne sme biti starejša kot 2 meseca. Na zgornji naslov pošljite tudi ~ dvostranski seminar (1000-1200 besed) do roka, ki je vpisan kot 'rok za oddajo 1. verzije' in to najkasneje do polnoči dneva, ki je naveden. Seminar morata do tega roka dobiti tudi oba recenzenta.

Če si ne predstavljate, kako naj bi ta seznam bil oblikovan, si oglejte seznam letošnjih 2. letnikov.
Slovenski naslov povežite z novo stranjo, na kateri nato opišite novico (200 besed). Hkrati vpišite slovenski naslov, svoje ime in datum predstavitve v kazalo in to v kategorijo, ki se vam zdi najustreznejša. Vpišete lahko tudi novo kategorijo.

Če imate težave z oblikovanjem besedila, si preberite poglavje o urejanju wiki-strani na Wikipediji (tule v angleščini in tu v slovenščini). Pomaga tudi, če pogledate, kako je zapisana kakšna stran, ki se vam zdi v redu: kliknite na zavihek 'Uredite stran' in si poglejte, kako so vpisane povezave, kako nov odstavek in podobno. Na koncu seveda pod oknom za urejanje kliknite na 'Prekliči'. Recenzente bomo vpisali, ko bo seznam končan. Na posamezni uri so lahko na vrsti največ tri predstavitve.Seminarski roki:

Predstavitev 15.3. {rok za oddajo 1. verzije 4.3., recenzenti popravijo do 8.3.}
2. Dimitrijević Đorđe - Cerebralne in periferne spremembe, ki so nastale med dušikovo oksidno (NO) sintezo v modelu spalne bolezni podgane; Identifikacija možganskih iNOS ekspresivnih celic. [2]
Recenzenta: Pavlovič T., Ferkolj M.
3. Belšak Karmen - 3-D struktura virusa s potencialom za boj proti raku in virusu HIV [3]
Recenzenta: Bevc L., Flis T.
4. Debeljak Mirjam - Proteini jedrnih por direktno stimulirajo izražanje genov celičnega cikla in razvojnih genov znotraj nukleoplazme [4]
Recenzenta: Bezeljak U., Stupar U.

Predstavitev 18.3. {rok za oddajo 1. verzije 8.3., recenzenti popravijo do 12.3.}
1. Bole Urša Gen, ki povečuje vzdržljivost pri teku [5]
Recenzenta: Bigec T., Ščuk D.
2. Razboršek Brigita - Okvarjene vezave PINK1 in parkina so lahko vzrok Parkinsonove bolezni [6]
Recenzenta: Kaneuskaya L., Šterbal I.

Predstavitev 25.3. {rok za oddajo 1. verzije 11.3., recenzenti popravijo do 18.3.}
1. Umek Špela Zaviranje angiogeneze in rasti tumorja z oralno aktivno učinkovino, ki stabilizira neaktivno stanje PDGFRβ/B-RAF [7]
Recenzenta: Kogoj M., Bratuš Š.
2. Kolar Sabina - ATP hidroliza v Eg5 kinazi vključuje katalitični dvovodni mehanizem [8]
Recenzenta: Stupar U., Caf-Feldin Ž
3. Kranjc Aleksander - Ritalin povečuje sposobnost učenja s povečanjem plastičnosti možganov [9]
Recenzenta: Kolenc F., Merljak M..
4. Bosilj Monika Pandemska gripa kaže znake odpornosti na tamiflu [10]
Recenzenta: Korpar T., Primec S.,
5. Bezeljak Urban Tvorba priona z rekombinantnim prionskim proteinom [11]
Recenzenta: Simonič N., Železnik Ž.
6. Primc Tisa Dosežena aksonska regeneracija in vitro [12]
Recenzenta: Žbogar U., Rovanšek V.

Predstavitev 1.4. {rok za oddajo 1. verzije 18.3., recenzenti popravijo do 25.3.}
1. Banič Teja Električni tokovi prostorsko ločijo biogeokemijske procese v morskih sedimentih [13]
Recenzenta: Juvančič J., Korpar T.
2. Simonič Nataša Zavirano IGF-1 sporočanje zmanjšuje s staranjem povezano proteotoksičnost v miših [14]
Recenzenta: Žlajpah M., Rot Z.
3. Rovanšek Veronika Sestrin kot povratni inhibitor TOR-a, ki preprečuje s starostjo povezane bolezni [15]
Recenzenta: Adamič B., Frančič V.
4. Železnik Žan Od kaspaze odvisna pretvorba Dicer-ribonukleaze v deoksiribonukleazo, ki spodbuja apoptozo [16]
Recenzenta: Rupar K., Gregorič T.
5. Ferkolj Maja
Toksičen učinek na DNA pri pogostem in občasnem kajenju marihuane ter tobaka[17] Recenzenta: Belšak K., Gubanec, V
6. Draščič Sara Za pojav sladkorne bolezni tipa 2 je kriv protein [18]
Recenzenta: Berčič T., Handanović E.

Predstavitev 8.4. {rok za oddajo 1. verzije 25.3., recenzenti popravijo do 1.4.}
1. Caf Feldin Žan Atrazin pri afriških žabah krempljarkah povroča poplno feminizacijo [19]
Recenzenta: Berki B., Hriberšek D.
2. Frančič Vito Stabilnost in dinamika zvijanja proteina posneta v živi celici [20]
Recenzenta: Merljak M., Bole U.
3. Stupar Uroš
Recenzenta: Naraglav N., Bosilj M.

Predstavitev 12.4. {rok za oddajo 1. verzije 29.3., recenzenti popravijo do 5.4.}
1. Kanevskaya Liza Avtoimunski sindrom odgovoren za kronične sluzninčne infekcije s kandido [21]
Recenzenta: Frančič V., Tolar E.
2. Ščuk Dino Metabolične raziskave na pacientih s hepatitisom B in C [22]
Recenzenta: Gregorič T., Razboršek T.
3. Kolenc Filip Struktura C-terminalne domene nsp4 mačjega virusa [23]
Recenzenta: Gubanec V., Debeljak M.

Predstavitev 15.4. {rok za oddajo 1. verzije 1.4., recenzenti popravijo do 8.4.}
1. Handanović Elmina
Recenzenta: Perme N., Dimitrijević Đ.
2. Flis Tjaša Zdravljenje melanoma z nanodelci [24]
Recenzenta: Železnik Ž., Kaneuskaya L.
3. Pavlovič Tonja - Beta-2-mikroglobulin v motnjah avtističnega spektra [25]
Recenzenta: Bole U., Žlajpah M.
4. Bratuš Maruša Morfologija psov- geni in mutacije [26]
Recenzenta: Bosilj M., Kolar S.
5. Primec Sara Regulatorni protein v embrionalnih celicah [27]
Recenzenta: Tolar E., Kolenc F.
6. Naraglav Nives Spomni se magnezija, če se želiš spomniti: sintetični magnezijev dodatek izboljša spomin in upočasni slabšanje spomina, kot posledico staranja [28]
Recenzenta: Umek Š., Simonič N.
7. Kogoj Maja Presnova: Razumevanje odpornosti na ščitnične hormone [29]
Recenzenta: Rovanšek V., Kranjc A.
8. Žbogar Urška Zmožnost aminokislin za opravljanje več vlog hkrati je morda šibka točka virusa hepatitisa C [30]

Recenzenta: Rupar K., Podjed Š.

Predstavitev 22.4. {rok za oddajo 1. verzije 8.4., recenzenti popravijo do 15.4.}
1. Bevc Luka - Dvojna vloga Notch proteina [31]
Recenzenta: Kolar S., Perme N.
2. Bigec Tjaša Učinek usmerjenih nanodelcev na človeško RNA [32]
Recenzenta: Ščuk D., Podjed Š.
3. Žlajpah Margareta Struktura nespecifičnih LTP proteinov omogoča razumevanje njihove odpornosti na proteolizo[33]
Recenzenta: Šterbal I., Berčič T.

Predstavitev 6.5. {rok za oddajo 1. verzije 22.4., recenzenti popravijo do 29.4.}
1. Juvančič Janja - Pridobivanje morfija [34]
Recenzenta: Bratuš M., Berki B.
2. Berčič Tjaša Prenos DNA v človeških zarodkih za preprečitev prenosa mitohondrijske bolezni DNA[35]
Recenzenta: Caf-Feldin Ž., Primc T.
3. Gregorič Tina [[Insekticidne lastnosti semen C. arabica in C. racemosa pri Cowpea hrošču(C. maculatus)]] [36]
Recenzenta: Debeljak M., Naraglav N.
4. Gubanec Vesna Lektin izoliran iz banan je potencialni preprečevalec replikacije virusa HIV[37]
Recenzenta: Dimitrijević Đ., Bezeljak U.
5. Ogrin Laura Receptorji dopamina D2 v disfunkcionalnih nagrajevalnih sistemih in kompulzivno prenajedanje pri debelih podganah[38]
Recenzenta: Draščič S., Pavlovič T.
6. Tolar Eva
Recenzenta: Ferkolj M., Umek Š.

Predstavitev 13.5. {rok za oddajo 1. verzije 29.4., recenzenti popravijo do 6.5.}
1. Korpar Tanja
Recenzenta: Kranjc A., Kogoj M.
2. Šterbal Ines
Recenzenta: Handanović E., Adamič B.
3. Berki Barbara
Recenzenta: Žbogar U., Banič T.

Predstavitev 27.5. {rok za oddajo 1. verzije 13.5., recenzenti popravijo do 20.5.}
1. Podjed Špela
Recenzenta: Flis T., Belšak K.
2. Rot Zala
Recenzenta: Primec S., Bevc L.
3. Hriberšek Damjana
Recenzenta: Razboršek B., Ogrin L.

Predstavitev 31.5. {rok za oddajo 1. verzije 17.5., recenzenti popravijo do 24.5.}
1. Perme Nejc
Recenzenta: Rot Z., Bigec T.
2. Merljak Matevž
Recenzenta: Banič T., Primc T.
3. Rupar Kaja
Recenzenta: Hriberšek D., Juvančič J.

Predstavitev 3.6. {rok za oddajo 1. verzije 18.5., recenzenti popravijo do 25.5.}
1. Adamič Bojan -Omega-3 maščobne kisline predstavljajo možno orožje v boju s tumorji živčnega sistema pri otrocih. [39]

Recenzenta:
2.
Recenzenta:
3.
Recenzenta:
4.
Recenzenta:
5.
Recenzenta:
6.
Recenzenta:
7.
Recenzenta:
8.
Recenzenta:

Personal tools