Revision history of "Biološke naprave in vezja za pripravo pametnih cepiv na osnovi RNA"

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search
(Latest | Earliest) View (newer 100) (older 100) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Diff selection: mark the radio boxes of the versions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with current version, (last) = difference with preceding version, M = minor edit.

  • (cur) (last) 18:36, 17 January 2016 Dasa (Talk | contribs) (8,080 bytes) (New page: Z razvojem sintezne biologije so se pojavile nove možnosti uporabe regulacije izražanja genov. V ta namen so se na začetku uporabljale predvsem DNA molekule. V mojem članku pa so se od...)
(Latest | Earliest) View (newer 100) (older 100) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
Personal tools