Biomedicina

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Line 4: Line 4:
pri predmetu Izbrani procesi iz biokemije in molekularne biologije, ki ima sicer tri module.
pri predmetu Izbrani procesi iz biokemije in molekularne biologije, ki ima sicer tri module.
-
[http://openwetware.org/wiki/FCCT_Biochemistry_Lab:Courses:BiomedSeminars Seminarji] pri doc. Dolinarju so predstavljeni tudi na spletu.
+
[[Seminarji-Modul2|Seminarji]] pri izr. prof. Dolinarju so predstavljeni tudi na spletu. [http://openwetware.org/wiki/FCCT_Biochemistry_Lab:Courses:BiomedSeminars Stari seminarji] so na portalu Open Wet Ware.

Revision as of 09:18, 22 January 2018

FKKT UL sodeluje pri izvedbi doktorskega študija Biomedicine, ki ga koordinira Medicinska fakulteta. Naši diplomanti, ki so nadaljevali podiplomski študij, so se najpogosteje vpisovali prav na ta program, saj je eno izmed 10 znanstvenih področij, ki jih pokriva, tudi biokemija in molekularna biologija.

Izmed temeljnih predmetov sodelavci FKKT delo pokrivajo modul Struktura in funkcija proteinov (prof. Jerala, doc. Dolinar) pri predmetu Izbrani procesi iz biokemije in molekularne biologije, ki ima sicer tri module.

Seminarji pri izr. prof. Dolinarju so predstavljeni tudi na spletu. Stari seminarji so na portalu Open Wet Ware.

Personal tools