Biomedicina

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Current revision (09:21, 22 January 2018) (view source)
 
Line 1: Line 1:
FKKT UL sodeluje pri izvedbi doktorskega študija [http://www.uni-lj.si/studij_na_univerzi/podiplomski_studij/univerzitetni_interdisciplinarni_studijski_programi/biomedicina.aspx Biomedicine], ki ga koordinira Medicinska fakulteta. Naši diplomanti, ki so nadaljevali podiplomski študij, so se najpogosteje vpisovali prav na ta program, saj je eno izmed 10 znanstvenih področij, ki jih pokriva, tudi biokemija in molekularna biologija.
FKKT UL sodeluje pri izvedbi doktorskega študija [http://www.uni-lj.si/studij_na_univerzi/podiplomski_studij/univerzitetni_interdisciplinarni_studijski_programi/biomedicina.aspx Biomedicine], ki ga koordinira Medicinska fakulteta. Naši diplomanti, ki so nadaljevali podiplomski študij, so se najpogosteje vpisovali prav na ta program, saj je eno izmed 10 znanstvenih področij, ki jih pokriva, tudi biokemija in molekularna biologija.
-
Izmed temeljnih predmetov sodelavci FKKT delo pokrivajo modul Struktura in funkcija proteinov (prof. Jerala, doc. Dolinar)
+
Izmed temeljnih predmetov FKKT delno pokriva modul Struktura in funkcija proteinov (izr. prof. Dolinar), sicer pa pokrivamo tudi več izbirnih predmetov. V okviru 2. modula temeljnega predmeta Izbrani procesi iz biokemije in molekularne biologije so na spletu dostopni podatki o [[Seminarji-Modul2|seminarjih]] pri izr. prof. Dolinarju. [http://openwetware.org/wiki/FCCT_Biochemistry_Lab:Courses:BiomedSeminars Stari seminarji] so na portalu Open Wet Ware.
-
pri predmetu Izbrani procesi iz biokemije in molekularne biologije, ki ima sicer tri module.
+
-
 
+
-
[[Seminarji-Modul2|Seminarji]] pri izr. prof. Dolinarju so predstavljeni tudi na spletu. [http://openwetware.org/wiki/FCCT_Biochemistry_Lab:Courses:BiomedSeminars Stari seminarji] so na portalu Open Wet Ware.
+

Current revision

FKKT UL sodeluje pri izvedbi doktorskega študija Biomedicine, ki ga koordinira Medicinska fakulteta. Naši diplomanti, ki so nadaljevali podiplomski študij, so se najpogosteje vpisovali prav na ta program, saj je eno izmed 10 znanstvenih področij, ki jih pokriva, tudi biokemija in molekularna biologija.

Izmed temeljnih predmetov FKKT delno pokriva modul Struktura in funkcija proteinov (izr. prof. Dolinar), sicer pa pokrivamo tudi več izbirnih predmetov. V okviru 2. modula temeljnega predmeta Izbrani procesi iz biokemije in molekularne biologije so na spletu dostopni podatki o seminarjih pri izr. prof. Dolinarju. Stari seminarji so na portalu Open Wet Ware.

Personal tools