Biotehnološka uporaba RNAi

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search

Sandi Botonjic (Talk | contribs)
(New page: Ko govorimo o biotehnološki uporabi RNAi se predvsem misli na njeno uporabnost v rastlinah. RNA interferenca se sedaj široko uporablja na tem področju, tako kot uporabno orodje za odkri...)
Next diff →

Revision as of 21:23, 2 April 2012

Ko govorimo o biotehnološki uporabi RNAi se predvsem misli na njeno uporabnost v rastlinah. RNA interferenca se sedaj široko uporablja na tem področju, tako kot uporabno orodje za odkrivanje in validiranje funkcij genov, kot tudi hiter način inžinerske redukcije ekspresije izbranih genov. S posttranskripcijskim utišanjem genov za določene encime lahko odstranimo določene toksine ali pa povzročimo kopičenje nekega metabolita, katerega lahko nato izkoristimo v gospodarstvu ipd. Pri večini živali je zaenkrat tale potencial še vedno nedovoljno izkoriščen, predvsem zaradi kompliciranega načina transfekcije s plazmidi, ali direktne transfekcije s siRNA.

Spodaj vam predstavljamo nekaj uspešnih primerov biotehnološke uporabe RNAi:

Personal tools