Bromelain

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(New page: '''BROMELAIN''' (ananas comosus) Bromelain se že stoletja uporablja v Srednji in Južni Ameriki, kot zdravilno sredstvo za zdravljenje prebavnih težav in zmanjšanje vnetja. Prvič je b...)
Line 1: Line 1:
'''BROMELAIN''' (ananas comosus)
'''BROMELAIN''' (ananas comosus)
-
Bromelain se že stoletja uporablja v Srednji in Južni Ameriki, kot zdravilno sredstvo za zdravljenje prebavnih težav in zmanjšanje vnetja. Prvič je bil izoliran iz ananasa v 19. stoletju. Je surov ekstrat iz ananasa in vsebuje vrsto različnih [proteinaz][http://en.wikipedia.org/wiki/Proteinase_K]. Zaradi učinkovitega zdravljenja po perolarni uporabi uveljavil kot fitoterapevtsko zdravilo. Terapevti ga uporabljajo za zdravljenje angine pectoris, bronhitisa, sinusitisa, pooperacijskih travm... Poleg omenjenega, je delovanje bromelaina protitumorno.
+
Bromelain se že stoletja uporablja v Srednji in Južni Ameriki, kot zdravilno sredstvo za zdravljenje prebavnih težav in zmanjšanje vnetja. Prvič je bil izoliran iz ananasa v 19. stoletju. Je surov ekstrat iz ananasa in vsebuje vrsto različnih [proteinaz][http://en.wikipedia.org/wiki/Proteinase_K. Terapevti ga uporabljajo za zdravljenje angine pectoris, bronhitisa, sinusitisa, pooperacijskih travm...
 +
 
 +
SESTAVA
-
SESTAVA:
 
Bromelain je surov vodni ekstrakt iz stebla in nerazvitih plodov ananasa. Bromelain, ki se pridobiva iz stebla se razlikuje od tistega iz ploda. Sestavljajo ga: tiol-endopeptidaze, fosfataze, glukozidaze, celulaze, peroksidaze, glikoproteinaze in karbohidraze.
Bromelain je surov vodni ekstrakt iz stebla in nerazvitih plodov ananasa. Bromelain, ki se pridobiva iz stebla se razlikuje od tistega iz ploda. Sestavljajo ga: tiol-endopeptidaze, fosfataze, glukozidaze, celulaze, peroksidaze, glikoproteinaze in karbohidraze.
-
PRIDOBIVANJE:
+
PRIDOBIVANJE
 +
 
Pridobivajo ga iz ohlajenega ananasovega soka s centrifugacijo ali ultrafiltracijo. Dobljeni produkt je rumen prah, bogat z encimi. V vodnih raztopinah se hitro uniči, ti pa preprečimo tako, da dodamo serum.
Pridobivajo ga iz ohlajenega ananasovega soka s centrifugacijo ali ultrafiltracijo. Dobljeni produkt je rumen prah, bogat z encimi. V vodnih raztopinah se hitro uniči, ti pa preprečimo tako, da dodamo serum.
-
 
-
Encimi bromelaina reagirajo s širokim spektrom molekul in kemijskih skupin.
 
LASTNOSTI IN DELOVANJE BROMELAINA:
LASTNOSTI IN DELOVANJE BROMELAINA:
-
-Antidemičen učinek; Bromelain zmanjšuje edeme in preprečuje njihovo nastajanje. Povečuje tkivno permeabilnost in spodbuja reabsorbcijo edemske tekočine v krvni obtok. Po 12 urah pride ob njegovem delovanju do zmanjšanja edema.
+
- Antidemičen učinek
 +
  Bromelain zmanjšuje edeme in preprečuje njihovo nastajanje. Povečuje tkivno permeabilnost in spodbuja reabsorbcijo  
 +
  edemske tekočine v krvni obtok. Po 12 urah pride ob njegovem delovanju do zmanjšanja edema.
 +
 
 +
- Spodbuja absorbcije
 +
  Pri bolnikih z zdravstvenimi težavami, kot so pljučnica in bronhitis se je itkazalo, da je zelo učinkovita kombinirana terapija             
 +
  antibiotikov  z bromelainom. Učinkovita je, ker bromelain povečuje permeabilnost tkiva za peniciline. Posledica tega je, povečanje   
 +
  absorbcije  in difuzija po intramuskularnem vnosu antibiotikov. Nezaželeni učinki so pri tem manjči, saj tako dosežemo vičje serumske in
 +
  tkivne koncentracije.
 +
 
 +
- Vpliv na strjevanje krvi in fibrinolizo
 +
 
 +
- Vpliv na agregacijo trombocitov
 +
  Pri zdravih ljudeh, oralna aplikacija bromelaina zmanjšuje agregacijo trombocitov.
 +
 
 +
- Protitumorno delovanje
 +
  Zmanjšuje rast in razmnoževanje tumorskih celic [[in vitro]]. Protitumorni učinek je pogojen z koncentracijo   
 +
  bromelaina. Pri tem procesu pride do smrti (apoptoze) tumornih celic.
 +
 
 +
- Antitrombotično in antimetastatično delovanje
 +
  Bolniki z rakom imajo povečano tveganje za razvoj trombocitov. Bromelain deluje kot  antikoagulant in kot antimetastatik. V eni izmed
 +
  raziskav je bromelain, ki so ga dali mišem, okuženim s tumornimi celicami, zmanjšal sprejem le teh za 77-99 procentov.- Vse to le zaradi 
 +
  koncentracije bromelaina.
 +
 
 +
- Funkcija bromelaina pri pritrditvi na celično površino
 +
  Bromelain pri zdravljenju T limfocitov, odstranjuje površinske celične molekule in s tem izboljša T celično stimulacijo.
 +
 
 +
- Bromelain modulira funkcijo imunskih celic
 +
  V študiji z zdravimi ljudmi in pacienti v enakem številu, je bromelain po desetdnevnem apliciranju, povečal sposobnost pacientovih krvnih
 +
  monocitov, da ubijejo tumorne celice.
 +
 
 +
- Bromelain blaži posledice opeklin
 +
  Bistveni zmanjša obolelost in smrtnost pri pacientih z opeklinami tretje stopnje. Izboljšuje tudi nastajanje nove kože. Topikalno nanešen 
 +
  bromelain (35 procentov v lipofilni fazi) povzroči depigmentacijo v dveh dneh, brez nezaželenih učinkov ali poškodb na tkivu.
-
-Spodbuja absorbcije; Pri bolnikih z zdravstvenimi težavami, kot so pljučnica in bronhitis se je itkazalo, da je zelo učinkovita kombinirana terapija antibiotikov z bromelainom. Učinkovita je, ker bromelain povečuje permeabilnost tkiva za peniciline. Posledica tega je, povečanje absorbcije in difuzija po intramuskularnem vnosu antibiotikov. Nezaželeni učinki so pri tem manjči, saj tako dosežemo vičje serumske in tkivne koncentracije.
+
Zaradi številnih naštetih koristnih lastnosti, bromelain uporabljamo za zdravljenje športnih poškodb, opeklin, sinusitisa, prebavnih motenj, artritisa in drugih vnetij in okužb.
-
-Vpliv na strjevanje krvi in fibrinolizo
 
-
-Vpliv na agregacijo trombocitov; Pri zdravih ljudeh, oralna aplikacija bromelaina zmanjšuje agregacijo trombocitov.
+
Viri:
 +
Department of Biochemistry, Institute of Pharmacy, Velika enciklopedija o krvnih skupinah
-
-Protitumorno delovanje; Zmanjšuje rast in razmnoževanje tumorskih celic [[in vitro.]]
+
...v delu...

Revision as of 14:56, 29 December 2009

BROMELAIN (ananas comosus)

Bromelain se že stoletja uporablja v Srednji in Južni Ameriki, kot zdravilno sredstvo za zdravljenje prebavnih težav in zmanjšanje vnetja. Prvič je bil izoliran iz ananasa v 19. stoletju. Je surov ekstrat iz ananasa in vsebuje vrsto različnih [proteinaz][http://en.wikipedia.org/wiki/Proteinase_K. Terapevti ga uporabljajo za zdravljenje angine pectoris, bronhitisa, sinusitisa, pooperacijskih travm...

SESTAVA

Bromelain je surov vodni ekstrakt iz stebla in nerazvitih plodov ananasa. Bromelain, ki se pridobiva iz stebla se razlikuje od tistega iz ploda. Sestavljajo ga: tiol-endopeptidaze, fosfataze, glukozidaze, celulaze, peroksidaze, glikoproteinaze in karbohidraze.

PRIDOBIVANJE

Pridobivajo ga iz ohlajenega ananasovega soka s centrifugacijo ali ultrafiltracijo. Dobljeni produkt je rumen prah, bogat z encimi. V vodnih raztopinah se hitro uniči, ti pa preprečimo tako, da dodamo serum.

LASTNOSTI IN DELOVANJE BROMELAINA:

- Antidemičen učinek

 Bromelain zmanjšuje edeme in preprečuje njihovo nastajanje. Povečuje tkivno permeabilnost in spodbuja reabsorbcijo 
 edemske tekočine v krvni obtok. Po 12 urah pride ob njegovem delovanju do zmanjšanja edema.

- Spodbuja absorbcije

 Pri bolnikih z zdravstvenimi težavami, kot so pljučnica in bronhitis se je itkazalo, da je zelo učinkovita kombinirana terapija       
 antibiotikov z bromelainom. Učinkovita je, ker bromelain povečuje permeabilnost tkiva za peniciline. Posledica tega je, povečanje  
 absorbcije in difuzija po intramuskularnem vnosu antibiotikov. Nezaželeni učinki so pri tem manjči, saj tako dosežemo vičje serumske in 
 tkivne koncentracije.

- Vpliv na strjevanje krvi in fibrinolizo

- Vpliv na agregacijo trombocitov

 Pri zdravih ljudeh, oralna aplikacija bromelaina zmanjšuje agregacijo trombocitov.

- Protitumorno delovanje

 Zmanjšuje rast in razmnoževanje tumorskih celic in vitro. Protitumorni učinek je pogojen z koncentracijo  
 bromelaina. Pri tem procesu pride do smrti (apoptoze) tumornih celic. 

- Antitrombotično in antimetastatično delovanje

 Bolniki z rakom imajo povečano tveganje za razvoj trombocitov. Bromelain deluje kot  antikoagulant in kot antimetastatik. V eni izmed
 raziskav je bromelain, ki so ga dali mišem, okuženim s tumornimi celicami, zmanjšal sprejem le teh za 77-99 procentov.- Vse to le zaradi 
 koncentracije bromelaina.

- Funkcija bromelaina pri pritrditvi na celično površino

 Bromelain pri zdravljenju T limfocitov, odstranjuje površinske celične molekule in s tem izboljša T celično stimulacijo.

- Bromelain modulira funkcijo imunskih celic

 V študiji z zdravimi ljudmi in pacienti v enakem številu, je bromelain po desetdnevnem apliciranju, povečal sposobnost pacientovih krvnih 
 monocitov, da ubijejo tumorne celice.

- Bromelain blaži posledice opeklin

 Bistveni zmanjša obolelost in smrtnost pri pacientih z opeklinami tretje stopnje. Izboljšuje tudi nastajanje nove kože. Topikalno nanešen  
 bromelain (35 procentov v lipofilni fazi) povzroči depigmentacijo v dveh dneh, brez nezaželenih učinkov ali poškodb na tkivu.

Zaradi številnih naštetih koristnih lastnosti, bromelain uporabljamo za zdravljenje športnih poškodb, opeklin, sinusitisa, prebavnih motenj, artritisa in drugih vnetij in okužb.


Viri: Department of Biochemistry, Institute of Pharmacy, Velika enciklopedija o krvnih skupinah

...v delu...

Personal tools