Bt toksin

From Wiki FKKT

Revision as of 14:06, 10 July 2012 by MDolinar (Talk | contribs)
(diff) ←Older revision | Current revision (diff) | Newer revision→ (diff)
Jump to: navigation, search

Contents

BT-toksin

Bt toksini so proteinski strupi ki jih izloča bakterija Bacillus thuringiensis in deluje kot pesticid, natančneje insekticid. Proteini spadajo v dve skupini, kristalne proteine (proteine Cry) in citolitične proteine (proteine Cyt). Delujejo v črevesju tarčnih organizmov, večinoma iz razreda žuželk. V bazičnem okolju se aktivirajo in delujejo na dva načina; kristalni proteini povzročajo pore v celični steni in posledično celično smrt, citolitični pa z osmoznim šokom povzročijo pokanje celic.

Struktura

Cry-toksini so sestavljeni iz ene α-vijačnice ter dveh β-struktur. Za nastanek membranskih por je odgovorna α-vijačnica, ki je sestavljena iz 7 manjših vijačnic, od katerih je le sredinska hidrofobna. Ena izmed β-struktur je odgovorna za vezavo na receptorje na membrani, medtem ko vloga ene še ni čisto znana, verjetno pa je namenjens stabilizaciji proteina ter obrambi pred encimi.

Uporaba v genskem inženirstvu

Vstavitev gena za Cry-toksine v DNA žitaric je ena od glavnih genetskih modifikacij v kmetijstvu, saj so leta 2003 s tem genom modificirane žitarice bile posajene na več kot 62 milijonih hektarov polj po svetu. Sporna je toskičnost Cry-toksinov za sesalce, saj morda povzroča spremebe v prebavilih in drugih okoljih, prekritih s sluznico, kot so pljuča in spolovila.

Viri

http://en.wikipedia.org/wiki/Bacillus_thuringiensis

http://de.wikipedia.org/wiki/Bt-Toxine

http://www.i-sis.org.uk/BTTIGMC.php

Personal tools