Category:LEX

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Line 1: Line 1:
-
TIOREDOKSIN
+
Gesla v slovarjih so večinoma obdelali študenti dodiplomskih študijev v okviru seminarjev pri različnih predmetih, predvsem Biokemije in Molekularnih osnov ved o življenju. Učitelji so pregledali večino, ne pa vseh opisov gesel, zato vsebine ni mogoče jemati kot nujno pravilne.
-
 
+
-
Je protein. Sestavljen je iz majhnih beljakovin in sodeluje v redoks reakcijah z drugimi proteini. Najdemo ga v vseh živih organizmih. V rastlinah tioredoksin regulira delovanje oz. aktiviranje in inaktiviranje encimov.
+
-
Aktivno mesto tioredoksina sestavljata dva sosednja cisteina, ki se lahko spreminjata iz aktivne (reducirane) v oksidirano disulfidno obliko.Oksidirana oblika tioredoksina vsebuje disulfidno vez. Kadar pa se tioredoksin reducira z reducuiranim feredoksinom, se disulfidna vez pretovri v dve proste SH- skupine.
+
-
Reducirani tioredoksin lahko cepi disulfidne vezi v encimih in tako lahko aktivira ali inaktivira kot je že bilo omenjeno. Aktivira lahko naprimer encime Calvoinovega cikla, inaktivira pa kakšne razgradne encime.
+
-
V kloroplastih se oksidiran tioredoksin reducira z feredoksinom, reakcijo pa katalizira  katalaza.
+
-
Usklajvanje aktivnosti med reakcijami odvisnih od svetlobe in teme (Calvinov cikel) izvaja prenos elektrona s feredoksina na tioredoksin. Takrat se prav tako regulirajo tudi drugi encimi ki imajo oksidirane sulfidne skupine (disulfidne mostove).
+
-
V aktivnem stanju tioredoksin deluje kot učinkovit reducent.     
+
-
 
+
-
 
+
-
VIRI:
+
-
http://www.chem.pmf.hr/_download/repository/110bk-p25.pdf
+
-
 
+
-
http://sl.wikipedia.org/wiki/Antioksidant
+
-
 
+
-
http://en.wikipedia.org/wiki/Thioredoxin
+

Revision as of 10:10, 27 November 2012

Gesla v slovarjih so večinoma obdelali študenti dodiplomskih študijev v okviru seminarjev pri različnih predmetih, predvsem Biokemije in Molekularnih osnov ved o življenju. Učitelji so pregledali večino, ne pa vseh opisov gesel, zato vsebine ni mogoče jemati kot nujno pravilne.


(previous 200) (next 200)

Pages in category "LEX"

The following 200 pages are in this category, out of 448 total.

2

A

B

C

C cont.

D

E

F

G

G cont.

H

I

J

K

(previous 200) (next 200)
Personal tools