Cerebralne in periferne spremembe, ki so nastale med dušikovo oksidno (NO) sintezo v modelu spalne bolezni podgane; Identifikacija možganskih iNOS ekspresivnih celic.

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Line 20: Line 20:
V dveh razdelkih( možganski) in ( krvni), so bile opažene nasprotujoče  si spremembe.
V dveh razdelkih( možganski) in ( krvni), so bile opažene nasprotujoče  si spremembe.
-
V možganih( hipotalamus [http://sl.wikipedia.org/wiki/Hipotalamus] od D10 ( +32%) do D16(+71%),  se je količina NO povečala, v krvi , od D10( -22%) do D16( -46%) in D22( -60%), pa zmanjšala .
+
V možganih( hipotalamus [http://sl.wikipedia.org/wiki/Hipotalamus]) od D10 ( +32%) do D16(+71%),  se je količina NO povečala, v krvi , od D10( -22%) do D16( -46%) in D22( -60%), pa zmanjšala .
Vzporedno z meritvami NO, se  je cerebralna iNOS aktivnost povečala in dosegla maksimum  D16( do +700%), nNOS aktivnost pa se ni spreminjala.
Vzporedno z meritvami NO, se  je cerebralna iNOS aktivnost povečala in dosegla maksimum  D16( do +700%), nNOS aktivnost pa se ni spreminjala.

Revision as of 20:30, 3 March 2010

Ozadje :

Raziskane so bila implikacije dušikovega oksida v razvoju humanega afriškega tripanosoma HAT[[1]] z uporabo modela živali.

Način, kako je tripanosomna aktivnost NO oškodovana na perifer-u in v notranjosti možgan podgan okuženih z trypanosoma brucei brucei( T. brucei)[2], je bil analiziran preko:


(i) Sprememb, ki se odvijajo v koncentraciji NO v krvnih in cerebralnih razdelkih.

(ii) Aktivnosti nNOS in iNOS encimov.[3]

(iii) Identifikacije možganskih tipov celic, v katerih je mehanizem NO posebno aktiven med časom infekcije.


Metodologija in ključne ugotovitve :

Koncentracija NO( direktne meritve z voltametrijo; [4]) je bila določena v osrednjih ( možgani) in perifer-nih( krvni) razdelkih zdravih in okuženih živali v različnih dneh po okužbi: D5, D10,D16 in D22.

V dveh razdelkih( možganski) in ( krvni), so bile opažene nasprotujoče si spremembe.

V možganih( hipotalamus [5]) od D10 ( +32%) do D16(+71%), se je količina NO povečala, v krvi , od D10( -22%) do D16( -46%) in D22( -60%), pa zmanjšala .

Vzporedno z meritvami NO, se je cerebralna iNOS aktivnost povečala in dosegla maksimum D16( do +700%), nNOS aktivnost pa se ni spreminjala.

Imunohistokemijsko označevanje[6] je potrdilo aktivnost iNOS v večih predelih možgan, zlasti v hipotalamusu.

V peritonealni tekočini makrofagov,[7] se je od D10 (−83%) do D16 (−65%) in D22 (−74%), podobno kot pri cirkulaciji NO, aktivnost iNOS zmanjšala .


Zaključek:

Spremembe NO, opažene v modelu podgane, so bile odvisne od aktivnosti iNOS v obeh perifer-nih in osrednjih razdelkih.

Na perifer-u lahko upad nastanka NO odraža ariginin –posredovana sinteza poliaminov potrebnih za tripanosomno rast.

V možganih, pa bi lahko povečana koncentracija NO bila rezultat povečane aktivnosti iNOS, ki je prisotna v nevronih in glia celicah.[8]

Personal tools