Ciklofilin D

From Wiki FKKT

Revision as of 10:28, 19 February 2010 by MDolinar (Talk | contribs)
(diff) ←Older revision | Current revision (diff) | Newer revision→ (diff)
Jump to: navigation, search

Ciklofilin D, ki ga najdemo v mitohondrijskem matriksu, spada v družino proteinov ciklofilinov. Ciklofilin je protein, ki se veže na imunosupresor ciklosporin - tega uporabljajo za preprečitev zavrnitve presajenih notranjih organov.


Ciklofilini imajo peptidil-prolil-izomerazno aktivnost ter katalizirajo izomeracijo peptidnih vezi iz trans- v cis- konfiguracijo in pospešujejo zvijanje proteinov. Najdemo jih pri prokariotih in evkariotih. Ljudje jih imamo 16 vrst. Najbolje je sicer proučevan ciklofilin A. Ciklosporin je nabolj pogosto imunosupresivno zdravilo v notranji transplantaciji.

Ciklofilin D uravnava prepustnost mitohondrijske membrane. Z odpiranjem por se povečuje prepustnost notranje mitohondrijske membrane, omogoča dotok citosolnih molekul v mitohondrijski matriks, povečuje volumen matriksa in negativno vpliva na delovanje zunanje membrane. Mitohondrij postane funkcionalno moten, kar povzroči odmiranje celic. Ciklofilin D se veže na ciklosporin, katerega funkcija je zaviranje odpiranja por. Tako nastane ravnovesje med odpiranjem in zapiranjem por.

Ciklofilin A in D sta znana tudi kot preprečevalca bolezni malarije, vendar pa njuno delovanje še ni dodobra poznano predvsem zaradi visokih stroškov raziskav.


Viri:

Personal tools