Citoskeletna regulacija mobilnosti CD45 v limfocitih

From Wiki FKKT

Revision as of 13:50, 30 May 2010 by Nejc.Perme (Talk | contribs)
(diff) ←Older revision | Current revision (diff) | Newer revision→ (diff)
Jump to: navigation, search

Limfociti so zelo pomembne celice našega imunskega sistema saj nas varujejo pred boleznimi in tujki v našem telesu. Pri njihovi aktivaciji igra pomembno vlogo tudi CD45. To je transmembranski tirozin-fosfatazni protein, ki ima glikozilirano izvencelično domeno ter citolazemsko domeno, ki jo lahko razdelimo na katalitično aktiven tirozin-fosfatazni del in neaktiven del. Izvencelična domena rada tvori dimere in s tem regulira aktivnost fosfataze.

Raziskave so razkrile, da CD45 interagira s citoskeletom, samo pomembnost interakcij pa so ugotovili šele pred kratkim. Zanimalo jih je kaj se zgodi z mobilnostjo proteina ob aktivaciji celice, saj je mobilnost proteina v povezavi z interakcijami. Ugotovili so, da se mobilnost proteina v aktiviranih celicah zmanjša. Kakšen vpliv so imele same interakcije pri aktivaciji so pa ugotovili tako, da so modificirali celice s polipeptidi, ki so podobni spektrinu (protein, ki tvori citoskelet)[1] in vsebujejo mesto za vezavo aktina ali ankirina (veže proteine na citoskelet)[2]. Rezultati so pokazali, da se mobilnost pri modificiranih celicah poveča, kar je potrdilo hipotezo, da imajo interakcije s citoskeletom pomembno vlogo pri mobilnosti proteina. S pomočjo dobljenih rezultatov so poleg potrditve hipoteze, uspeli napraviti tudi model regulacije CD45.

Personal tools