Delovanje rastlinskih fenolnih spojin na bakterije

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search

Maksimiljan Adamek (Talk | contribs)
(New page: == Uvod == == Mehanizmi delovanja fenolnih spojin na bakterije == == Preučevanje fenolnih spojin in odpornost bakterij == == Viri ==)
Next diff →

Revision as of 16:45, 17 May 2017

Contents

Uvod

Mehanizmi delovanja fenolnih spojin na bakterije

Preučevanje fenolnih spojin in odpornost bakterij

Viri

Personal tools