Revision history of "Diagnostična vrednost rekombinantnega proteina Tp0821 v serodiagnostiki sifilisa"

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search
(Latest | Earliest) View (newer 50) (older 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Diff selection: mark the radio boxes of the versions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with current version, (last) = difference with preceding version, M = minor edit.

  • (cur) (last) 15:59, 18 April 2017 GZun (Talk | contribs) (5,049 bytes) (Kljub velikemu številu testov za diagnostiko sifilisa, pa do danes ni enega samega zadostnega testa, zato diagnozo največkrat postavimo na podlagi fizioloških znakov in rezultatov več različnih serodi)
  • (cur) (last) 15:58, 18 April 2017 GZun (Talk | contribs) (5,047 bytes) (New page: '''Sifilis''' je spolno prenosljiva bolezen, ki jo povzroča spiralna bakterija ''Treponema palidum''. Okužba se lahko prenese s krvjo (tudi preko placente), preko sluznice ali poškodova...)
(Latest | Earliest) View (newer 50) (older 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
Personal tools