Dvojna vloga Notch proteina

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search

Luka Bevc (Talk | contribs)
(New page: Notch je protein prisoten v membranah celic. Ta protein je odgovoren za izražanje genov, ki so pomembni pri celični delitvi,rasti,migraciji,specializaciji in smrti. Prav tako je pomembe...)
Next diff →

Current revision

Notch je protein prisoten v membranah celic. Ta protein je odgovoren za izražanje genov, ki so pomembni pri celični delitvi,rasti,migraciji,specializaciji in smrti. Prav tako je pomemben za pravilen razvoj organizmov in za vzdrževanje tkiv pri odraslih osebah. Pred kartkim pa so prišli do odkritja, da ima ta protein dvojno vlogo. Če se aktivira ob nepravem času ali na napačen način lahko to privede do nastanka rakastih celic in bolezni kot so levkemija, rak dojk, rak debelega črevesja, kožni rak in rak pljuč. Notch protein deluje tako, da se poveže z ligandom s sosednje celice in ko se to zgodi se znotrajcelični del proteina odcepi, ter potuje v jedro kjer pride do izražanja genov.

Pri razvijajočem se krilu vinske mušice so med zdravimi celicami, s tehniko klonske analize, manipulirali z zdravimi celicami, kjer so spremenili protein. Krilo vinske mušice so uporabili zato, ker pride tam do najboljšega izražanja posledic na sosednje celice zaradi kakšne spremembe. Pri celicah brez Notch proteina do izražana genov ni prišlo medtem, ko pa pri sosednjih celicah je. Razlog za to je, da sam protein nadzira količino lipidov na katerih se veže v membrani. Zaradi prenehane aktivnosti se je količina prostih lipidov v membranah zmanipuliranih celic povečala. Ti lipidi so nato interagirali z proteini na sosednijh celicah. Tako deluje Notch protein pravzaprav kot dvojni agent, saj nadzira količino samih lipidov s katerimi se veže. Zaradi konzervativnosti proteina pričakujejo podobno delovanje pri vseh organizmih. S tem odkritjem so prišli do spoznanja, da se nekaterih vrst raka npr. akutne limfoblastične levkemije ne da pozdraviti z blokiranjem Notch proteina, saj ima to lahko nezaželene stranske posledice pri sosednjih celicah.

Personal tools