Revision history of "E."

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search
(Latest | Earliest) View (newer 250) (older 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Diff selection: mark the radio boxes of the versions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with current version, (last) = difference with preceding version, M = minor edit.

  • (cur) (last) 14:06, 10 December 2017 Helena Jakše (Talk | contribs) (8,303 bytes) (New page: == Uvod == Ekipa iGEM iz Zuricha je pri svojem projektu predstavila E. coli, ki je tarčno usmerjena na rakave celice. Gre za novo vrsto bakterijske terapije za zdravljenje raka, ki locir...)
(Latest | Earliest) View (newer 250) (older 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
Personal tools