Elastaza

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Line 1: Line 1:
-
Elastaza je encim iz razreda proteaze, ki razgrajuje proteine do polipeptidov in aminokislin. Razgrajuje elastin in elastinska vlakna ter s kolagenom določa mehanske lastnosti vezivnega tkiva. Optimalni pogoji za delovanje elastaze so pri pH 8, pod pH 3 je ta neaktivna.
+
Elastaza je encim iz razreda proteaz, ki razgrajujejo proteine do polipeptidov in aminokislin. Razgrajuje elastin in elastinska vlakna - ta s kolagenom določajo mehanske lastnosti vezivnega tkiva. Optimalni pogoji za delovanje elastaze so pri pH 8, pod pH 3 pa je neaktivna.
Poznamo dve obliki elastaze, ki je prisotna pri človeku:
Poznamo dve obliki elastaze, ki je prisotna pri človeku:
Elastaza I (ELA-1),  
Elastaza I (ELA-1),  
-
Elastaza II (ELA-2)
+
Elastaza II (ELA-2).
-
Elastazo 1 imenujemo tudi elastaza trebušne slinavke. To so encimi, ki jih izločajo celice trebušne slinavke, te se aktivirajo na nepravem mestu in s tem začnejo razgrajevati tkivo. Ta prebavni encim se sintetizira kot cimogen, ki ga imenujemo prekurzor. Spremeni se v aktivno obliko encima z razcepitvijo ene ali več točno določenih peptidnih vezi v njegovi strukturi.
+
Elastazo 1 imenujemo tudi elastaza trebušne slinavke. To je encim, ki ga izločajo celice trebušne slinavke; če se aktivirajo na nepravem mestu, začnejo razgrajevati tkivo. Ta prebavni encim se sintetizira kot cimogen oziroma prekurzor. Spremeni se v aktivno obliko encima z razcepitvijo ene ali več točno določenih peptidnih vezi v njegovi strukturi.
 +
 
 +
Elastaza 2, ki jo imenujemo tudi nevtrofilna elastaza, razgrajuje elastin v pljučnem parenhimu in v steni pljučnih žil zaradi česar lahko pride do pljučnega emfizema. Pri prekomernem vdihavanju cigaretnega dima, infekciji ali vnosu dražljivih snovi, se fagociti mobilizirajo na mesto vnetja, kjer povzročijo sproščanje nevtrofilnih elastaz. Pri tem se poruši ravnovesje med antiproteazami in proteazami.  
-
Elastaza 2, ki jo drugače imenujemo tudi nevtrofilna elastaza, razgrajuje elastin v pljučnem parenhimu in v steni pljučnega žilja zaradi česar pride do pljučnega emfizema. Pri prekomernem vdihavanju cigaretnega dima, infekcij ali vnosov drugih dražljivih snovi, se fagociti mobilizirajo na mesto vnetja, kjer povzročijo sproščanje nevtrofilnih elastaz. Pri tem se poruši ravnovesje med antiproteazami in proteazami. http://en.wikipedia.org/wiki/Elastase[[Link title]]
 
VIRI:
VIRI:
-
Boyer, R.,Temelji biokemije. Ljubljana, Študentska založba, 2005
+
* Boyer, R.,Temelji biokemije. Ljubljana, Študentska založba, 2005
-
 
+
* www.mf.uni-mb.si/slike/Gradivo/Fiziologija07/KOPB.doc  
-
www.mf.uni-mb.si/slike/Gradivo/Fiziologija07/KOPB.doc  
+
* http://www.medenosrce.net/tiskaj.asp?id=74  
-
 
+
* http://en.wikipedia.org/wiki/Elastase
-
http://www.medenosrce.net/tiskaj.asp?id=74  
+
* http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC259907/
-
 
+
* http://en.wikipedia.org/wiki/Elastase
-
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC259907/
+
-
 
+
-
http://en.wikipedia.org/wiki/Elastase
+
[[Category:LEX]]
[[Category:LEX]]

Revision as of 09:36, 23 March 2010

Elastaza je encim iz razreda proteaz, ki razgrajujejo proteine do polipeptidov in aminokislin. Razgrajuje elastin in elastinska vlakna - ta s kolagenom določajo mehanske lastnosti vezivnega tkiva. Optimalni pogoji za delovanje elastaze so pri pH 8, pod pH 3 pa je neaktivna.

Poznamo dve obliki elastaze, ki je prisotna pri človeku: Elastaza I (ELA-1), Elastaza II (ELA-2).

Elastazo 1 imenujemo tudi elastaza trebušne slinavke. To je encim, ki ga izločajo celice trebušne slinavke; če se aktivirajo na nepravem mestu, začnejo razgrajevati tkivo. Ta prebavni encim se sintetizira kot cimogen oziroma prekurzor. Spremeni se v aktivno obliko encima z razcepitvijo ene ali več točno določenih peptidnih vezi v njegovi strukturi.

Elastaza 2, ki jo imenujemo tudi nevtrofilna elastaza, razgrajuje elastin v pljučnem parenhimu in v steni pljučnih žil zaradi česar lahko pride do pljučnega emfizema. Pri prekomernem vdihavanju cigaretnega dima, infekciji ali vnosu dražljivih snovi, se fagociti mobilizirajo na mesto vnetja, kjer povzročijo sproščanje nevtrofilnih elastaz. Pri tem se poruši ravnovesje med antiproteazami in proteazami.


VIRI:

Personal tools