Elastaza

From Wiki FKKT

Revision as of 08:03, 5 January 2010 by Ssmole (Talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Elastaza je encim iz razreda proteaze, ki razgrajuje proteine do polipeptidov in aminokislin. Razgrajuje elastin in elastinska vlakna ter s kolagenom določa mehanske lastnosti vezivnega tkiva. Optimalni pogoji za delovanje elastaze so pri pH 8, pod pH 3 je ta neaktivna.

Poznamo dve obliki elastaze, ki je prisotna pri človeku: Elastaza I (ELA-1), Elastaza II (ELA-2)

Elastazo 1 imenujemo tudi elastaza trebušne slinavke. To so encimi, ki jih izločajo celice trebušne slinavke, te se aktivirajo na nepravem mestu in s tem začnejo razgrajevati tkivo. Ta prebavni encim se sintetizira kot cimogen, ki ga imenujemo prekurzor. Spremeni se v aktivno obliko encima z razcepitvijo ene ali več točno določenih peptidnih vezi v njegovi strukturi.

Elastaza 2, ki jo drugače imenujemo tudi nevtrofilna elastaza, razgrajuje elastin v pljučnem parenhimu in v steni pljučnega žilja zaradi česar pride do pljučnega emfizema. Pri prekomernem vdihavanju cigaretnega dima, infekcij ali vnosov drugih dražljivih snovi, se fagociti mobilizirajo na mesto vnetja, kjer povzročijo sproščanje nevtrofilnih elastaz. Pri tem se poruši ravnovesje med antiproteazami in proteazami. http://en.wikipedia.org/wiki/ElastaseLink title


VIRI:

Boyer, R.,Temelji biokemije. Ljubljana, Študentska založba, 2005

www.mf.uni-mb.si/slike/Gradivo/Fiziologija07/KOPB.doc

http://www.medenosrce.net/tiskaj.asp?id=74

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC259907/

http://en.wikipedia.org/wiki/Elastase

Personal tools