Encim, ki je mogoče ključnega pomena za odmiranje celic pri Alzheimerjevi bolezni

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search

Šmedic (Talk | contribs)
(New page: '''Protein fosfataza tipa 5''' (PP5) je fosfoserin/fosfotreonin protein fosfataza. Največ ga najdemo v možganih, kjer je prisoten v citoplazmi živčnih celic. Za delovanje nujno rabi ak...)
Next diff →

Revision as of 14:31, 24 November 2009

Protein fosfataza tipa 5 (PP5) je fosfoserin/fosfotreonin protein fosfataza. Največ ga najdemo v možganih, kjer je prisoten v citoplazmi živčnih celic. Za delovanje nujno rabi aktivatorje, to so večinoma dolge verige maščobnih kislin. Na C terminalnem koncu ima katalitično domeno, na N koncu pa regulatorno s TPR domeno. Človek z Alzheimerjevo boleznijo ima 20% manj PP5 v neokorteksu možganov kot zdrav človek.

Alzheimerjeva bolezen je bolezen pomanjkanja proteinov. Vzrok je v škrobnem beta proteinu (Aβ), ki je zaradi napačnega zvijanja v terciarno strukturo postal toksičen. Skozi leta so obstajale različne hipoteze, kako bi lahko Aβ vplival na bolezen. V nedavni raziskavi so ugotovili, da Aβ aktivira reaktiven kisik, ta pa odpira stresne poti. Če te ostanejo odprte predolgo, lahko pride do odmiranja celic. Vloga PP5 je, da z defosforizacijo inhibira MAPK in s tem zmanjša nevrotoksičnost škrobnega beta proteina. MAPK postane aktiven zaradi reaktivnega kisika. Slednji je običajen produkt celičnega metabolizma, vendar ima lahko v prevelikih koncentracijah, na primer med stresom, uničujoče posledice za celico. Za nastanek Alzheimerjeve bolezni obstaja še tau hipoteza.

PP5 preprečuje odmiranje celic tudi, ko je prisoten reaktiven kisik, ki ni produkt Aβ. Zato je uporaben tudi pri preprečevanju drugih bolezni kot sta kap in srčni napad .

Personal tools